GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
KUYPERIANA.

KUYPERIANA.

In dit artikel komt Dr Kuyper zelf aan 't woord! Zou een „Kuyper-nummer" volledig zijn als we „our masters voice" niet hoorden? We zullen hem daarom alleen een beetje inleiden en soms een beetje uitleiden — maar 't is uitsluitend om z ij n woorden te doen.En 'kweet zeker: U zult ver ...

29 oktober 1937
De Reformatie
C. V.
4224 woorden
Dr Kuyper en de Irenischen.

Dr Kuyper en de Irenischen.

Eï- is in het leven en dien arbeid! van Dr Kuyper ©en aangrijpende tragedie te besipeuretn. Ben tragedie, die als een donkere schaduw ligit uitgespreid over heel zijn levensstrijd Ze bestaat, kort gezegd, 'iiierin, dat Kuyper in de besiKssende momenten van zijn leven zijn zwaarsten, bdttersten st ...

29 oktober 1937
De Reformatie
C. V.
9316 woorden
De beweging der „Jongeren” en „De Reformatie”*)

De beweging der „Jongeren” en „De Reformatie”*)

I. Toen in 1918 de eerste wereldoorlog Europa in menig opzicht tot een chaos had gemaakt, kondigde zich reeds de komst van een, in vergelijking met wat vroeger was, gansch andere wereld aan.Uit de ruïnen van het sinds lang vermolmde, en door de mokerslagen v ...

7 oktober 1950
De Reformatie
C. V.
1558 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Dr A. Kuyper Sr over de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. I. Zonder mij ook maar eenigszins in de op gang zijnde discussies te willen mengen, moge ik hier enkele uitspraken van Dr A. Kuyper Sr over de bevoegdheid der meerdere v ...

3 juni 1938
De Reformatie
C. V.
1855 woorden
SCHILDER - DE STRIJDER

SCHILDER - DE STRIJDER

Wanneer men de woorden, die boven dit artikel staan, leest, " zal ieder onmiddellijk toegeven, dat de daardoor uitgedrukte combinatie — die van Schilder en strijder — juist is.Schilder was een strijder, van zijn eerste optreden tot zijn laatste ademtocht. Hij heeft gevochten in iedere krin ...

29 maart 1952
De Reformatie
C. V.
2947 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

De tweede druk van het boek van Ds Spier! Als men dit schrijft, weet ieder welk boek wordt bedoeld.Uitvoerig hebben we indertijd den eersten druk besproken. Zóó uitvoerig, dat, toen de staart der bespreking eindelijk gedrukt was, het besproken boek reeds geheel was uitverkocht. En dat terw ...

19 juli 1940
De Reformatie
C. V.
752 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Uit de Oude Doos", Wat een eeuw geleden in Bunschoten en Spakenburg is geschied. De Afscheiding 26 Juni 1836—26 Juni 1936, door A. Blokhuis.Boekhandel A. Blokhuis — Spakenburg.In deze herdenkingsjaren van Afscheiding en Doleantie komt een stroom van kleinere geschriften los, die de ...

30 oktober 1936
De Reformatie
C. V.
417 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Graag wil ik, met toestemming van de Hoofdredacteur, in De Reformatie nog weer eens de aandacht vestigen op de Brochurereeks, die onder de bovengenoemde titel verschijnt.De eerste reeks daarvan werd enige tijd geleden voltooid. En het éérste nummer van de nieuwe is reeds in het bezit van d ...

27 oktober 1951
De Reformatie
C. V.
835 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Prof, Dr H. H. Kuyper over het karakter en de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. Na die schoone jaren komt inzinkmg. Er zijn dassen en synoden, die hun bevoegdheid te buiten gmgen en zoo kwam er het gevaar van een aantasten van de vri ...

14 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
1230 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Een vaarweL Schrijvend voor dit hoekje van „De Reformatie", moge mijn eerste „groet" aan de lezers een „vaarwel" zijn. Niet van hem, die de niet te vervullen taak zich zag opgedragen Prof. Schilder hier te vervangen, aan hen, die vooral hier zullen merken, dat onze ...

6 januari 1939
De Reformatie
K. D.
C. V.
2254 woorden
van 31