GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
Bezwaarden over en onder de synodocrtie.

Bezwaarden over en onder de synodocrtie.

32 In het jaar 1944 — zoo zagen we drie weken geleden — vielen de groote beslissingen in de Gereformeerde Kerken. De „leer" werd toen met de grootst mogelijke duidelijkheid vastgesteld en met de grootst mogelijke kracht bindendverklaard.Het sprak toen vanzel ...

7 februari 1948
De Reformatie
C. V.
1737 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

In ons vorige artikel hebben we de verklaring van ds Bouwmeester en dr Schippers naar haar z a k e - 1 ij ken inhoud getoetst.’t Bleek ons toen, dat ze een wonderlijk^ dubbelzinnig, en daardoor innerlijk tegenstrijdig karakter draagt. De opstellers wilden zich daarin en daarmee met alle ge ...

14 februari 1948
De Reformatie
C. V.
2207 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratoe.

Bezwaarden over en onder de synodocratoe.

De „draai” van Dr Schippers III.De „draai” van Dr Schippers III.Nog een belangrijke bijdrage in den kerkeiijken wirwar heeft Dr Schippers' ons geschonken.Zie, zoo betoogt hij ergens, vergis u niet! ^) Er wordt wel eens gezegd, * dat de bezwaarden de „groepj" liever hebben dan ...

21 februari 1948
De Reformatie
C. V.
2040 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

De „draai" van Df^ Schippers IV.We zullen op het weergegeven betoog van Dtr Schippers, hoewel het om zoo te zeggen om een critische bespreking smeekt, niet in den breede ingaan.We maken alleen een paar opmerkingen!Van ganscher harte beamen we het woord van Calvijn: , , Wat wi ...

28 februari 1948
De Reformatie
C. V.
1882 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

De „weg tterüg"" vart ds H. J. Spier'.Onder degenen, die tijdens de zware worsteling uit de jaren 1942—'44 vóóraan stonden in den kring der bezwaarden behoort, zooals we reeds vernamen, behalve dr Schippers, ook ds H. J. Spier.Levendig nam hij o.a. deel aan de werkzaamheden van den ...

6 maart 1948
De Reformatie
C. V.
1907 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Nadat de Synode van 1943/45 de kerk door haar besluiten, afzettingen, weringen uit het ambt en haar uitstooten uit de kerkelijke gemeenschap Clxristus' kerk had gescheurd, begon Ds Spier een breede schrijfactiviteit te ontplooien. Een paar brochures zette hij op stapel en deze kwamen spoedig in d ...

13 maart 1948
De Reformatie
C. V.
1957 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

De „weg terug" van Ds H. J. Spier, III. Ook over wat de „vrijgemaakten" omtrent den doop leeren is Ds Spier — sinds 1944 — zeer slecht te spreken.Voorheen vond hij wat ze daaromtrent in hun „Verklaring van Gevoelen" beleden prachtig. Maar sindsdien geerde bi ...

20 maart 1948
De Reformatie
C. V.
2056 woorden
Paaschfeit en wereldhistorie. ¹)

Paaschfeit en wereldhistorie. ¹)

De groote Paaschdag van voor negentien eeuwen is de dag, die het diepst insneed in de wereldhistorie. Hij is inderdaad „de roem der dagen".Toen immers is Jezus Christus, onze God en onze broeder, waarlijk uit de dooden opgestaan.God zet dien dag met alles wat er op gebeurde dan ook ...

27 maart 1948
De Reformatie
C. V.
2106 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

39 De „weg terug" van ds Spier. IV. De teekening, welke ds Spier ten behoeve van de gereformeerde meisjes van het dogmatisch aspect der kerkeUjke worsteling vervaardigde, was, zooals we Eagen, in één woord slecht. Het schilderij, dat ...

3 april 1948
De Reformatie
C. V.
2570 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

40 De „weg terug” van ds Spier. IV. Wie het betoog van ds Spier, dat we verleden week weergaven, overweegt, ontdekt spoedig, dat het knooppunt van zijn redevoering ligt in wat hij van het zinnetje : „tenzij het bewezen wiorde enz." o ...

10 april 1948
De Reformatie
C. V.
2458 woorden
van 31