GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

41 De „weg terug" van ds Spier VI Wij zagen de vorige week, dat naar gereformeerd. Schriftuurlijk kerkrecht de meerdere vergaderingen in Christus' kerk, dus de classes en de synodes, een „lagere", een „mindere" macht hebben dan de ke ...

17 april 1948
De Reformatie
C. V.
1599 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

42 De „weg terug” van ds Spier, VII. De groote vraag is nu: welke van deze twee opvattingen is de gereformeerde? Wij willen daarover 'prof. Rutgers, de knaj^te en vroomste kenner van het gereformeerde kerkrecht hooren: ...

24 april 1948
De Reformatie
C. V.
1764 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie

Bezwaarden over en onder de synodocratie

De „weg terug” van ds Spier, VIII. Wij willen ten slotte nog iets zeggen over de „positieve bijdrage'", welke Ds Spier in den dogmatischen strijd over-het verbond heeft geleverd.Hij schonk die voornamelijk in zijn brochure „H e t mysterie des verbonds"1). ...

1 mei 1948
De Reformatie
C. V.
1445 woorden
Bezwaarden over 44 en onder de synodocratie.

Bezwaarden over 44 en onder de synodocratie.

De houding van ds Van Teynngen, I. Voor het leeren kennen van de kerkelijke situatie is het van groot belang na te gaan welke rol ds Van Teylingen in het critieke jaar 1944 in het kerkelijke conflict heeft gespeeld.Zooals wij reeds uitvoerig hebben aangetoon ...

22 mei 1948
De Reformatie
C. V.
2956 woorden
BEZWAARDEN

BEZWAARDEN

De houding van Ds Van Teylingen, II Wat ons in het, in 't nr van 22 Mei, geciteerde stuk EÉllereerst opvalt is de zuivere, eerlijke teekening van de situatie waarin alle kerken, ambtsdragers, geloovigen door de synodale besluiten van 1942/43 gekomen waren.De ...

12 juni 1948
De Reformatie
C. V.
1597 woorden
BEZWAARDEN

BEZWAARDEN

De houding van Ds Van Teylingen, III. Nadat Ds Van Teylingen in September 1944 zijn verklaring had afgelegd, begon, na den hongerwinter van 1944/45' het synodale schip in Augustus 1945 opnieuw haar vaart door de kerkelijke wateren.Er was inmiddels reeds heel ...

19 juni 1948
De Reformatie
C. V.
1778 woorden
BEZWAARDEN

BEZWAARDEN

De houding van Ds Van Teylingen, IV. Op nog één geste van Ds Van Teylingen willen we wijzen.Zij is voor de teekening van zijn houding verreweg de belangrijkste, want zij dateert uit den tijd, toen de generale synode yan de gebonden gereformeerde kerken de le ...

10 juli 1948
De Reformatie
C. V.
1938 woorden
BEZWAARDEN

BEZWAARDEN

De houding van Ds Van Teylingen, V. De vervangingsformule welke de synode van 1946 vervaardigde is een uiterst merkwaardig stuk.Men stelle het zich maar eens goed voor!De vorige synodes hadden zeer veel kerk-woorden gesproken. Allerlei dogmatische bew ...

17 juli 1948
De Reformatie
C. V.
2192 woorden
BEZWAARDEN

BEZWAARDEN

over en onder de synodoctatie 49 De houding van Ds Van Teylingen, VI. Nadat de vervangingsformule kerkelijk was geijkt verscheen van Ds Van Teylingen een opstel in , , Vox Theologica", dat als titel voert: Sacramentum-Instrumentum. Een fijn gestileerde uiteen ...

24 juli 1948
De Reformatie
C. V.
1823 woorden
BEZWAARDEN

BEZWAARDEN

Over en onder de synodocvatie 50, De houding van Ds Van Teylingen, VII. De sacramenten zijn evenwel behalve teekenen ook zegelen. Met het woord zegel wordt zelfs het meest eigenlijke van het sacrament getypeerd. Sacramenten zijn vóór alles zegelen. In art. 3 ...

31 juli 1948
De Reformatie
C. V.
2100 woorden
van 31