GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Nadat de Synode van 1943/45 de kerk door haar besluiten, afzettingen, weringen uit het ambt en haar uitstooten uit de kerkelijke gemeenschap Clxristus' kerk had gescheurd, begon Ds Spier een breede schrijfactiviteit te ontplooien. Een paar brochures zette hij op stapel en deze kwamen spoedig in d ...

De Reformatie
C. V.
1957 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

De „weg terug" van Ds H. J. Spier, III. Ook over wat de „vrijgemaakten" omtrent den doop leeren is Ds Spier — sinds 1944 — zeer slecht te spreken.Voorheen vond hij wat ze daaromtrent in hun „Verklaring van Gevoelen" beleden prachtig. Maar sindsdien geerde bi ...

De Reformatie
C. V.
2056 woorden
Paaschfeit en wereldhistorie. ¹)

Paaschfeit en wereldhistorie. ¹)

De groote Paaschdag van voor negentien eeuwen is de dag, die het diepst insneed in de wereldhistorie. Hij is inderdaad „de roem der dagen".Toen immers is Jezus Christus, onze God en onze broeder, waarlijk uit de dooden opgestaan.God zet dien dag met alles wat er op gebeurde dan ook ...

De Reformatie
C. V.
2106 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

39 De „weg terug" van ds Spier. IV. De teekening, welke ds Spier ten behoeve van de gereformeerde meisjes van het dogmatisch aspect der kerkeUjke worsteling vervaardigde, was, zooals we Eagen, in één woord slecht. Het schilderij, dat ...

De Reformatie
C. V.
2570 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

40 De „weg terug” van ds Spier. IV. Wie het betoog van ds Spier, dat we verleden week weergaven, overweegt, ontdekt spoedig, dat het knooppunt van zijn redevoering ligt in wat hij van het zinnetje : „tenzij het bewezen wiorde enz." o ...

De Reformatie
C. V.
2458 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

41 De „weg terug" van ds Spier VI Wij zagen de vorige week, dat naar gereformeerd. Schriftuurlijk kerkrecht de meerdere vergaderingen in Christus' kerk, dus de classes en de synodes, een „lagere", een „mindere" macht hebben dan de ke ...

De Reformatie
C. V.
1598 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

42 De „weg terug” van ds Spier, VII. De groote vraag is nu: welke van deze twee opvattingen is de gereformeerde? Wij willen daarover 'prof. Rutgers, de knaj^te en vroomste kenner van het gereformeerde kerkrecht hooren: ...

De Reformatie
C. V.
1769 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie

Bezwaarden over en onder de synodocratie

De „weg terug” van ds Spier, VIII. Wij willen ten slotte nog iets zeggen over de „positieve bijdrage'", welke Ds Spier in den dogmatischen strijd over-het verbond heeft geleverd.Hij schonk die voornamelijk in zijn brochure „H e t mysterie des verbonds"1). ...

De Reformatie
C. V.
1455 woorden
Bezwaarden over 44 en onder de synodocratie.

Bezwaarden over 44 en onder de synodocratie.

De houding van ds Van Teynngen, I. Voor het leeren kennen van de kerkelijke situatie is het van groot belang na te gaan welke rol ds Van Teylingen in het critieke jaar 1944 in het kerkelijke conflict heeft gespeeld.Zooals wij reeds uitvoerig hebben aangetoon ...

De Reformatie
C. V.
2951 woorden
BEZWAARDEN

BEZWAARDEN

De houding van Ds Van Teylingen, II Wat ons in het, in 't nr van 22 Mei, geciteerde stuk EÉllereerst opvalt is de zuivere, eerlijke teekening van de situatie waarin alle kerken, ambtsdragers, geloovigen door de synodale besluiten van 1942/43 gekomen waren.De ...

De Reformatie
C. V.
1590 woorden
van 31