GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
Kort verslag

Kort verslag

1. Na opening worden de notulen der vorige verg. ge-• lezen en vastgesteld. 2. Ingekomen is een uitnoodiging van den kerkeraad van Zwolle tot bijwoning van de bevestiging en intrede van Ds C. van Ommen als miss. pred. voor Oost-Soemba, op Zondag 10 Oct. Deputaten zullen D.V. vertegenwoordigd word ...

6 november 1948
De Reformatie
H. VELTMAN
D. V.
1361 woorden
Laat men eerlijk zijn !

Laat men eerlijk zijn !

In de „Prov. Kb." voor de prov. Utrecht schrijft (Ds) A. B(rouwer) van Soestdijk over hulp aan zusterkerken, die door de „scheuring" in flnanciëele moeilijkheden geraakt zijn. Hij zegt o.a. het volgende: „Die toch al zo geslonken gemeenten hebben heel zware lasten te dragen; allereerst het ...

11 september 1948
De Reformatie
D. V.
797 woorden
Het nederlandsch Bijbelgenootschap en de Nederlandsche taal

Het nederlandsch Bijbelgenootschap en de Nederlandsche taal

Met groote belangstelling las ik weer het laatste Maandbericlit van het Ned. Bijbelgenootschap.De daarin opgenomen foto's toonen wel, dat zijn arbeid - ; — en dat is gelukkig! — hoe langer, hoe meer krachten vergt.Maar ach, die papierschaarsehte!Diende die niet, terwille van ...

21 augustus 1948
De Reformatie
D. V.
1228 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERICEN. (Otiderhoudenfle Art. 31 K. O.)Beroepen te: Zuidbroek: Cand. K. J. Kapteyn te Den Haag. Komhorn: P. Rullmann te Driesum, — GESLAAGD VOOR HET PROPAEDEUTISCH EXAMEN: A. de Jager te Kampen, H. J. Nijenhuis te Zwolle, C. de H ...

28 december 1946
De Reformatie
D. V.
527 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De eerste Eerstprediking. 't Behoorde tol de vernedering van den Messias, dat Hij onder het Oude Verbond werd voor-afgeschaduwd door profeten en priesters en koningen, die in hun zonden en beperktheid slechts zeer aebrekkige typen waren van Hem, den Volheerfiikc. ' ...

27 december 1935
De Reformatie
D. V.
717 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Een vrouw, bekieed met de zon. Is er geen scliril contrast tusschen de Kerk van den ouden en nieuwen dag, zooals ze hier door Johannes in visionaire gestalte, onder de gedaante van een met hemelsche heerlijkheid en macht bekleede vrouw, aanschouwd wordt, èn de Kerk ...

20 december 1935
De Reformatie
D. V.
613 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De Macht der Kerk. Mozes, de spreker van de woorden Gods, en Elia, de man van het gebed (Jac. 5:17)'waren twee zeer grooten van het Oude Verbond. Groot daarin, dat de eerste, Mozes, den grondslag mocht leggen van Israels zelfstandig volksbestaan, speciaal van Israë ...

13 december 1935
De Reformatie
D. V.
767 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Grootere werken. Hoe zal de toekomst van de Kerk des Heeren zijn? Eenerzijds worden van buiten af, van de zijde van de wereld, de aanvallen op de Kerk al feller, anderzijds dringt zich in de Kerk steeds meer in een geest van synthese, worden in haar midden a ...

6 december 1935
De Reformatie
D. V.
703 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie). „DE DAG DES HEEREN". Openb. I : loa.'t Is jammer, dat onder zoovelen, wien de bijbel en onze belijdenisschriften dierbaar zijn, er nog altijd menschen gevonden worden, die bij het lezen van bovengenoemde t ...

24 september 1899
De Heraut
D. V.
1062 woorden