GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

120 resultaten
Filteren
van 12
DE GAAY FORTMAN
De Martelaren.

De Martelaren.

CLXIII. JEAN MOREL Terzelfder tijd, dat Guerin den marteldood stierf, _ werd een jongman van 20 jaren, uit Auge (in het bisdom I.isieux) geboortig, gevangen genomen, omdat men bij eene huiszoeking ten zijnent verboden boeken gevonden ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1592 woorden
De martelaren.

De martelaren.

CXL. RICHARD LE FEVRE. Toen Richard Ie Fevre, een goudsmidsgezel, uit Rouaan afkomstig, in den jare 1551 den kerker van Lyon binnenging, teneinde een der geloovigen, die daar om des Evangelies wil zat, te bezoeken, werd hij gevangen ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1586 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CLX. FRANQOIS REBEZSES en FREDERIC DANVfLLE. De vijandschap tegen Christus en zijn Woord spaart zoomin den grijze als den jongeling. Dit bewijst de_ geschiedenis der martelaren op meer dan eene bladzijde. De martelaren, van wie wij n ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1502 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CXLI. PARIS PANIER. «Vader, ik dank U, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze den kinderkens geopenbaard." Zoo heeft de Heere gebeden en die bede is vervuld. Het lichaam van Christus heeft bijna geen ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1414 woorden
De martelaren.

De martelaren.

IL. JAIV DE OBIVE. Het licht van Gods Woord, dat in Vlaanderen ontstoken was, breidde zich dagelijks verder uit en drong zelfs door tot in het tegenwoordige Staats-Vlaanderen, met name in Hulster-ambacht. Het waren echter nief de mac ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1345 woorden
De martelaren.

De martelaren.

CXVIII. De Waldenzen In, Provence. Twee eeuwen lang had een deel der Waldenzen, uit Piemont afkomstig, zich in Provence en wel in Cabriere en het omliggende land gevestigd en als godvreezende menschen laten kennen, toen een bloedige ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1333 woorden
De martelaren.

De martelaren.

CXII. JEAN POINTET. Tien mijlen van Genève ligt de burcht Menton. Van daar is Jean Pointet geboortig. Omstreeks het jaar 1534 woonde hij te Parijs, waar hij de chirurchie beoefende. Onder zijne patiënten behoorden ook monniken en pri ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1329 woorden
De martelaren.

De martelaren.

CXVI. AWIieSD DE LA VOÏJE. Ongeveer drie v/eken voor kerstmis van het jaar 1541 werd door het hof van het Parlement van Bordeaux een arrest uitgevaardigd tegen Aymond de la Voye, die het Evangelie van Jezus Christus in de stad Sainte ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1323 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CLXXIV. DE MOORD TE VASSY. II. Na het vertrek van den bisschop bleefmente Vassy God den Heere dienen naar zijn Woord. Op kerstmis werd zelfs het Avondmaal gehouden, niettegenstaande er verteld werd, da ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1312 woorden
De MarTelaren.

De MarTelaren.

CLXXXIV. HET PRINSDOM ORANJE IN 1571. In 1568 hadden de Hugenooten opnieuw de wapenen opgevat tegen den koning en zijn Roomschen aanhang, omdat de vervolgingen tegen hen waren voortgezet, trots belofte en vredesvoorwaarden. Engeland ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1302 woorden
van 12