GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

162 resultaten
Filteren
van 17
DR. H. H. K.
Institueering der Gereformeerde Kerk te Djocjakarta.

Institueering der Gereformeerde Kerk te Djocjakarta.

Zooals men zich herinneren zal, hebben de plannen van den Amsterdamschen Ker> keraad om een eerste schrede te zetten op den weg, die tot institueering der Gereformeerde Kerk te Djocja lelden zou, in Indië ernstige bedenkingen uitgelokt. Ds. Weyers oefende kritiek in ons blad, Ds. K. van Dijk d ...

14 september 1913
De Heraut
DR. H. H. K.
1871 woorden
Ons Avondmaals-Formulier.

Ons Avondmaals-Formulier.

Het verheugt ons, dat Dr. B. Wielenga, trots z^n drukken en veelomvattenden arbeid als predikant te Amsterdam, nog tijd heeft kunnen vinden om zijn verklaring van de liturgische geschriften, die hij als redacteur van de Gelderscke Kerkbode begon, voort te zetten. Na eerst de rijke bondsgedachte v ...

21 september 1913
De Heraut
DR. H. H. K.
1845 woorden
Van de breking des broods.

Van de breking des broods.

I. Toen Ik de jongste studie van Dr. Wie lenga over ons Avondmaalsformulier besprak, beloofde ik oog nader terug te zullen komen op hetgeen door hem op blz. 397 beweerd was over de ceremonie van het breken des broods, om de legende, alsof deze ceremonie door Calvin ...

28 september 1913
De Heraut
DR. H. H. K.
2072 woorden
Van de breking des broods.

Van de breking des broods.

II. Het eenige argument, dat men aanvoert om te bewijzen, dat Calvijn aan de breking des broods bij het Avondmaal geen waarde hechtte, of zelfs, gel^k Prof. Kruyf het uitdrukte, sterk daartegen was, Is, dat in de door Calvijn opgestelde liturgie van Gecève over de ...

5 oktober 1913
De Heraut
DR. H. H. K.
2074 woorden
Van de breking des Broods.

Van de breking des Broods.

VIII. De opvatting van Zwingli, die in het Avondmaal, niet anders ziet dan een herdenking van Christus dood en een uiting van de onderlinge broederschap der ge loovigen, heeft altoos de meer oppervlakkige [en nuchter-rationalistische geesten bekoord, omdat zoodoend ...

30 november 1913
De Heraut
DR. H. H. K.
2045 woorden
Van de breking des Broods.

Van de breking des Broods.

IX. Om de eigenaardige opvatting, die Calvijn van het Avondmaal heeft, recht te verstaan, dient in de eerste plaats te worden nagegaan, welke opvatting Calvijn van de Sacramenten in het algemeen had.Wanneer Zwingli de Sacramenten als een bloot teeken, een zi ...

7 december 1913
De Heraut
DR. H. H. K.
1637 woorden
Van de breking des Broods.

Van de breking des Broods.

X. Het feit, dat Calvijn bij het Avondmaal dus wel degelijk nadruk wilde gelegd hebben op de herdenking van Christus dood en daarmede de ceremonie van de breking des broods in verband bracht, kan dus niet betwijfeld worden. Toch wil dit daarom niet zeggen, dat Calv ...

14 december 1913
De Heraut
DR. H. H. K.
1692 woorden
Van de breking des Broods.

Van de breking des Broods.

XI. Zoo bleek, wat de dogmatische opvatting van hét Sacrament van het Avondmaal betreft, dat beide, onze Catechismus n onze Liturgie, geheel met Calvijn overenstemden. Men zou uit de geschriften an Calvijn zonder 'eenige moeite tal van itaten-' kunnen aanhalen, waa ...

21 december 1913
De Heraut
DR. H. H. K.
2227 woorden
Van de breking des Broods.

Van de breking des Broods.

XII. Op het mystieke element legt Calvijn dus bij het Avondmaal vooral den riadruk. Bij het Avondmaal is er niet alleen een geloovig herdenken van Christus' dood maar wordt ons ook beteekend en verzegeld de m^'stieke eenheid der geloovigen met Christus, die onder, ...

28 december 1913
De Heraut
DR. H. H. K.
2263 woorden
Staatscommnissie.

Staatscommnissie.

V(slot) De gronden van billijkheid en reGhtVcllê Vóór een 'Rijksbijdrage aan het bijzonder Hóoger onderwijs pleiten, hebben we hiermede uiteengezet.Natuurlijk is hiermede niet bedoeld, dat de Regeering, wanneer ze zulk een bijdrage aan de bijzondere Universi ...

15 februari 1914
De Heraut
DR. H. H. K.
1924 woorden
van 17