GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

CT. te S. doet me, in verband met wat ik eenigen tijd geleden schreeJ; over gevoielige genieting aan 't.H. Avondmaal, de vraag: in welke verhouding het gevoel staat tot het geloof.'kWil trachten hem zoo-eenvoudig als me mogelijk is eri zoo beknopt als het hier ter plaatse mo'Ct van eenig a ...

De Reformatie
F.
669 woorden
Handwerkjes op Zondag.

Handwerkjes op Zondag.

At weer een vraag over het 4de gebod!Of neen, niet over het 4de gebod.In dat geval zou ik deze verzuchting niet slaken. Niet over het 4de' gebo'd.Want dan zou ze gegolden hebben de heiliging van den D; ag des Heeren, die het hart en de ziel, het begin en het einde is van gebo ...

De Reformatie
F.
638 woorden
Correspondentie.

Correspondentie.

H. te E. Uw onderscheiding tusscten uze'lf ©n uw zaak kan ik niet aanvaarden.Natuurlijk, dat u de hoiökhouding van uw 'zaak behoorlijk gescheiden hondt van die voor uw privéen voor uw huishouding. Maar daarmee wordt uw zaalj niet iets dat buiten uw persoion om gaat, en dat niets heeft uit ...

De Reformatie
F.
609 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Jes. 40:22a en Job 26:71). S. te O. P. schreef met het volgende: In „De Reformatie" van 8 Oct. wordt gesproken ovea' het Antieke of te wel het Bijbelsche Wereldbeeld. Nu heb ik in de Christ. Encyclop. Deel II, bij „Heelal", 'Ook van het Bijbelsche wereldbeel ...

De Reformatie
F.
1025 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Een onzer lezers stelt het volgend© geval: een werkgever, man van gereformeerd© balijdenis, overtreedt regelmatig de bepaling der Arbeidswet, die den dagelijkschen werktijd beperkt tot het maximum van 8 uren. Hij verzekert daarbij een goede conscientie te hebben. Het voorschrift der wet acht hij ...

De Reformatie
F.
872 woorden
De verzegelende werking van de Sacramenten.

De verzegelende werking van de Sacramenten.

Onze lezer Z. te A. dien we reeds een-en andermaal te woord stonden over doel en werking van het Sacrament, meer bepaald van den H. Doop', schrijft me, na rri'n toielichting in ons nommer van 10 Deo. 1926 — 'k vraag ditmaal wel veel van 't geheugen onzer lezers — wel in te zi< ia, dat m'n zegg ...

De Reformatie
F.
1214 woorden
Onze houding ten opzichte van Christelijke artsen.

Onze houding ten opzichte van Christelijke artsen.

Over dit onderwerp ontving ik een vraag van een onzer lezers. Omdat het de zaak m.i. op de juiste manier aan de orde stelt, en ook, omdat het reeds verschillende opmerkingen geeft, die ik anders zélf zou willen maken, geef ik 't schrijven waarin ze me gedaan werd hier in zijn geheel een plaats. D ...

De Reformatie
F.
947 woorden
VRAGEN VAN GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

VRAGEN VAN GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

'k Dacht, dat ik mijn arbeid in deze rubriek reeds voorgoed had afgesloten. Vragen, wier beantwoording hier niet misplaatst zou zijn, kwamen maanden-lang niet in, en bij onze Redactie had ik reeds voorzichtigjes m'n ontslag gevraagd.De vriendelijke aandrang der Redactie om, voorloopig alth ...

De Reformatie
F.
937 woorden
VRAGEN VAN GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

VRAGEN VAN GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

In (lenzeliden brief, dien ik voor een deel reeds ia no. 10 beantwoordde, wordl ook de vraag gedaan, of door wal de Apostel Paulus in 1 Cor. 7:1 en 2 zegt, het huwelijk geestelijk en zedelijk loch niet erg omlaag wordt gehaald.Wat de Apostel in 1 Cor. 7:1 en 2 over liet iiiiwelijk sc'irijf ...

De Reformatie
F.
1212 woorden
Uitvoering Mattheüs-Passion.

Uitvoering Mattheüs-Passion.

De vraag, of het bijwonen van muziekuitvoeringen als die van de Mattheüs-Passion zich wel verdraagt met den eisch van het Woord Gods voor het Christelijke leven, schijnt velen nog altoos moeite te geven.Reeds vroeger hebben we in deze rubriek een antwoord pogen te geven op sommige kwesties ...

De Reformatie
F.
1313 woorden
van 15