GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Tot de vragen die reeds al te lang op een antwoord wachten, beho'Ort ook eene van onzen lezer B. te K. Van den volgenden inhoud: „Het gebeurt, dat men, ook na ernstige zelfbeproeving en voorbereiding, biji de viering van het Heilig Avondmaal geen innerlijke blijdschap smaakt en zich niet tot blij ...

De Reformatie
F.
1310 woorden
Het gebed.

Het gebed.

Als secretaris van de Glir. Mannenvereenigiiig te 1). zond P. IVI. IT. de vraag, in, „of het gebed vruchti i s d e r w e d e r ge b o o r t o".Deze vraag is niet kort en good te beantwoorden met een „ja" ol een „neen". Zoo zijn er héél wat vragen, 't Is de fO'Ut van velen — en wie van ons ...

De Reformatie
F.
1015 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Zelfmoord. Onze lezei^p^iö^ÜPzond de vraag in, ; -^i)^jm€ vre^izen moet, dat iemand, die in zij'n belijidenis' en wandel op allen, die hem kenden, den indiulw maakte een oprecht-gelO'Ovige te zijn, maar die è.| in chronische krankzinnigheid, óf in een vlaag, va^ ve ...

De Reformatie
F.
860 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Het oorzakelUk verband in het gebeuren. Onze lezer B. te D. deed me nog twee andere vragen.De eerste daarvan luidt: Hoe moet ik van Christelijk standpunt oordeelen over de spreuk van Democritus: „Niets-geschiedt bij toeval, doch alles heeft een reden? " ...

De Reformatie
F.
875 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Zelfmoord. Eén onzer lezers J. v. A. te B. kon zich Met geheel vinden in wat ik in het nr van 14 Mei j.l. zei over den zelfmoord. ""«, ; , , -Hij' schrijft: „Dat bedoelde, zonde gruwelijk^, daarover bestaat vanzelf geen verschil van meenihg. Maar de vraag is ...

De Reformatie
F.
674 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

De beteekenis van den H. Doop. Uit allerlei vragen, die , voor en na bij me inkomen, blijkt, hoeveel de gedachten onder ons bezig zijn met de beteekenis van den H. Doop. En dan niet enkel in het afgetrokkene, maar ook praktisch: niet alleen uit begeerte om met de l ...

De Reformatie
F.
1287 woorden
Kon Jezus zondigen?

Kon Jezus zondigen?

Door de Synode-drukte ben ik met de beantwoording van vragen, die onderscheidene onzer lezers me toezonden, vrij wat achterop geraakt, 'k Zal m'n best doen, de schade zoo spoedig mogelijk in te halen.Naar den datum van ontvangst is dan het eerst aan de orde de vraag van H. Z. — als ik cons ...

De Reformatie
F.
1015 woorden
Adverteeren in „neutrale” bladen.

Adverteeren in „neutrale” bladen.

Een onzer le'zers, v. K. te A., zakenman, en in 't belang van zijn handel genoiodzaakt tot adverteeren, vraagt m'n O'ordeel 'Over. |iiï^||tQ®cte'Sr'e^' in z.g.n. neutrale bladen. ..--j'. .«-.-? *.-. : '..AJI.--SIk kan er inkomen, dat een christen, die — en andere christenen mogen er niet z ...

De Reformatie
F.
1198 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

De liaardracbt onzer vrouwen. Een onzer lezers, die kappCT is van beroep, en het plan opvatte naast zijn heeren-ook een damessalon te openen, zit met een moeilijkheid. In verband met zijn uitbreidingsplan, kwam hij n.L - voor de vraag te staan, of het hem, als chri ...

De Reformatie
F.
1544 woorden
Gensuur en ban wegens agfwijking in de leer

Gensuur en ban wegens agfwijking in de leer

V. te U. heelt moeite met de toepassing van de kerkelijke tucht in censuur en ban, wegens atwijking van de leer. Niet in het algemeen, want hij verstaat, dat Gods Woord haar eischt. ilaar wel, zoodra hij zich de grens-vraag stelt.Dat iemand, die b.v. de godheid onzes Heeren Jezus Christus ...

De Reformatie
F.
874 woorden
van 15