GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Gedenkboek Chr. Nat. Schoolonderwijs. 1860-1935. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de bekende vereeniging voor C.N.S. werd door de Hoofdcommissie een gedenkboek uitgeg^veii Dat vind ik een zeer geslaagd boek, voor o^ geschiedenis van onsi schoolwezen van ...

De Reformatie
G. MEIMA.
538 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bij Unie en Schoolraad. Het behoort tot de traditie, dat deze beide organisaties bij hel Onderwijs hun Jaarvergaderingen in de Paaschweek houden: Dinsdag Unie, Woensdag Schoolraad.Even vóór de Unievergadering verschijnt het Jaarboek, dat uitgegeven wordt doo ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1005 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Wat is het doel van bet Christelijk Nationaal Schoolonderwijs? "Met groote vreugde schrijf ik dezen titel af. De Hoofdcommissie der Vereeniging voor Christelijk^ Nationaal Schoolonderwijs h'eeft n.l. voor rekening van die Vereeniging den derden onveranderden druk van het werkje van Prof. ...

De Reformatie
G. MEIMA.
532 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

In Schotland. In den loop van deze week verscheen no. 2 van het Tijdschrift voor Christelijke Opvoeding. Zooals H men weet, is dit het Orgaan van het Internationaal v Verband van Christelijke Opvoedüigs- en Ondei-- s wijs-organisaties. In Fransch of Duitsch of Enge ...

De Reformatie
G. MEIMA.
914 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Huisbezoek". Neen, ik bedoel nu niet het huisbezoek, dat onder fons algemeen gebruikelijk is en vanwege de kerk jaan haar leden gebracht wordt. In deze rubriek I bedoel ik daarmee het bezoek, door den onder- I Wijzer aan de ouders van zijn leerlingen gebracht. I W ...

De Reformatie
G. MEIMA.
984 woorden
OPVOEDINGTEN

OPVOEDINGTEN

„De grenzen van de bevoegdbeid der Overbeld." Over dit onderwerp werd opi de Schoolraadvergadering in de Paaschweek gehandeld. Prof. Rutgers zou ér over refereeren, maar deze was verlunderd en werd vervangen door Prof. Waterink.Eigenlijk is het onderwerp wat ...

De Reformatie
G. MEIMA.
799 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Overgangen. Er valt in den laatsten tijd eenige klacht bij' de vereenigingen, die van de oudere jeugd uitgaan, te beluisteren aangaande een te g; eringen toevloed van jonge leden. Deze zijli dan nog wel lid geweest vaü Üê ICüapen- en Jonge Meisjesvërgadéririgëii, m ...

De Reformatie
G. MEIMA.
826 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Tot dankbaarheid geroepen". Onder dezen titel, met als ondertitel: „De Wct- Mackay na 50 jaar herdacht", gaf Ds C. A. Vreugdenhil van Öud-Vossemeer een kleine brochure uit in de serie: Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde van de Sticliüng Hocnderloo.Het ...

De Reformatie
G. MEIMA.
796 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Altijd nog: Concentratie. Het blijkt bijzonder moeilijk, de juiste gedachte te krijgen omtrent de concentratie van scholen bij het bijzonder onderwijs. In de Tweede Kamer, op de protestmeeting in Den Haag, overal worden meeningen verkondigd omtrent deze zaak, die e ...

De Reformatie
G. MEIMA.
686 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Slijtage. Ik bedoel nu eens niet de slijtage aan de schoolmeubelcn, aan het gebouw, aan de leermiddelen. Ook denk ik niet aan wat men wel eens met een minder mooi woord slijtage bij het personeel van de scholen noemt. Neen, ik denk hier aan slijtage in verband met ...

De Reformatie
G. MEIMA.
688 woorden
van 9