GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Uit een statistiek. Hel is altijd een genot, zoo in het begin van het jaar, eens te snuffelen in den Unie-Almanak, het Jaarboekje voor hel Christelijk Onderwijs in Nederland en O. G. Al heel gauw kijkt men dan eens naar de samenvatting van het geheel. Daai*uit blij ...

De Reformatie
G. MEIMA.
406 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Het Wetsontwerp'Oplelding. Het Wetsontwerp, regelende de opleiding van onze onderwijzers en onderwijzeressen, is verschenen en maakt een onderwerp van bespreking uit in onze pers. Het voornaamste nieuwe in dit ontwerp is, dat de opleiding voortaan niet drie, maar v ...

De Reformatie
G. MEIMA.
705 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De Hoofdakte. Een vraag aan de Redactie van ons blad geeft mij gereede aanleiding even nader in te gaan op één van de details van het Wetsontwerp over de Opleiding van den onderwijzer, dat in het nummer van 1 April werd besproken.Bedoelde vrager achtte het v ...

De Reformatie
G. MEIMA.
578 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Sociale voorzieningen in en voor de school". We hebben onze week van de vergaderingen ten dienste van het onderwijs weer gehad. In de Paaschweek vergaderen Unie en Schoolraad, houdt de Vereeniging voor Chr. Paedagogiek haar Jaarvergadering en komt de Vereeniging v ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1003 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Het tuchtrecht van de school. Ja, daar moeten we eens met elkaar over praten. Heeft de onderwijzer het recht, ©en weerbarstigen jongen desnoods hardliandig terecht te zetten, of niet? Inderdaad behooren we op dit punt tot klaarheid met elkander te komen. Vooral, om ...

De Reformatie
G. MEIMA.
755 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Onflerwijsvernieuwing". Van alle kanten klinkt weer de roep om onderwijsvernieuwing. Men ziet zich namelijk in menig opzicht teleurgesteld. De verwachtingen waren zoo hoog gespannen. Men had veel aan het onderwijs ten koste gelegd: mooie scholen gebouwd, de beste ...

De Reformatie
G. MEIMA.
809 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Collecten op scbool. Daar is .al eens meer over te doen geweest. En telkens komen weer de aanvTagen naar de scholen stroomen. Voor allerlei doeleinden wil men wel graag gebruik maken van de kleine collectanten, en de kleine bijdragen, die de schoolkinderen meebreng ...

De Reformatie
G. MEIMA.
991 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

üit een paar verslagen. Daarmee bedoel ik allereerst het 43e Jaarverslag van. den Schoolraad voor de scholen met den Bijbel. Dat wordt een heel boekwerk, vooral doordat er de talrijke uitspraken van de Commissie van Beroep in zijn opgenomen. Aandacht verdient, dat ...

De Reformatie
G. MEIMA.
526 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

TuGhtslooslield der jsugd.Dat onderwerp blijft aan de orde. Natuurlijk! Altijd staal er weer een nieuw geslacht op, dat beproeft, naar eigen beuze te leven en altijd moet ide jeugd een geslacht van ouderen vinden, dat eenvoudig zegt: Kijk, jongelui, zóó moet het. 't Is dan ook telkens en o ...

De Reformatie
G. MEIMA.
896 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De Bijbel op de Openbare School. Dat moeilijke onderwerp is weer aan de orde. Mien is daar aan bezig van twee kanten: in de kringen van het Bijzonder, zoowel als van het Openbaar Onderwijs. Ja, ook in laatstgenoemde kringen. Men ïs daar langzamerhand gekomen tot de ...

De Reformatie
G. MEIMA.
865 woorden
van 9