GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

14 resultaten
Filteren
van 2
Een schoon erfgoed

Een schoon erfgoed

Enige tijd geleden verscheen het Verslag der besprekingen van het Congres van Gereformeerden, gehouden te Amersfoort (1948), waarin tevens werd opgenomen het referaat van Prof. Schilder over: „De Gemeene gratie", die mededeelt dat het eerst nu verschijnen ervan geen enkele , , reden" had, en maar ...

26 april 1952
De Reformatie
H. B.
437 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Vruchten van Tambaram. III. Het centrale thema.Het centrale thema van de conferentie te Tambaram was: de kerk.Er waren er wel te Tambaram, zooals b. v. Stanley Jones, die liever over „het Koninkrijk Gods" hadden gesprok ...

1 maart 1940
De Reformatie
H. B.
2372 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Vruchten van Tambaram. II. Bezwaren tegen conferentiëele avondmaalsviering.In een vorig ariikel spraken wij over één van de vruchten van ïambaram: de versterking van het gevoel van saamhoorigheid tusschen de verschillende deel ...

23 februari 1940
De Reformatie
H. B.
2221 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Vruchten vaa Tambaram. i. Geen verslag, maar een vraag naar vruchten.De wereld-zendingsconferentie van Tambaram bij Madras ligt al weer ruim een jaar achter ons.In kranten en tijdschriften hebt U er al_ heel wat over ku ...

16 februari 1940
De Reformatie
H. B.
1883 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

De Ohrlstelijke Boodschap in een Nlet-GIirlstellJke Wereld. IX. In de voorafgaande artikelen hebben wij meer dan eens gesproken over het „bijibelsch realisme", van Kraemer en over den invloed, dien zijn be­ schouwingen hebben ondergaan van de theoloole van Ka ...

5 mei 1939
De Reformatie
H. B.
1870 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

VIII. De Christelijke Boodschap in een Nlet-Ohrlstelijke Wereld. VIII. Wanneer in onzen tijd het Evangelie wordt gepredikt, geschiedt dat door kerken, die reeds een geschiedenis van eeuwen achter den rug hebben, waardoor zij meestal ...

28 april 1939
De Reformatie
H. B.
2123 woorden
ZENDINGEN EVANGELISATIE

ZENDINGEN EVANGELISATIE

De Christelijke Boodscbap in een Nlet'Christelljke Wereld. VII. In de hoofdstukken V tot VII van zi|n in deze artikelen besproken werk geeft lü'aemer een meesterlijke teekening van de niet-Christelijke levenssystemen in het verleden en in het heden. Het zou o ...

21 april 1939
De Reformatie
H. B.
1664 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

De Christelijke Boodschap in een Niet-Christelijke Wereld. VI. In het voorgaande artikel hebben wij' gezien, dat Kraemer het vraagstuk van de waarde en de waarheid der niet-Christelijke religie vooral behandelt vanuit het gezichtspun ...

14 april 1939
De Reformatie
H. B.
1655 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

De Christelijke Boodschap in een Niet-Christelijke Wereld. V. Het vraagstuk van onze houding tegenover de niet-christelijke godsdiensten is een van de belangrijkste, waarvoor de zending van heden zich ziet geplaatst. En niet alleen d ...

31 maart 1939
De Reformatie
H. B.
1256 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

De Gbristelijke Boodschap in een Nlet'GIirlstelijke Wereld. IV. In de voorgaande artikelen hebben we gepoogd een indruk te geven van de houding, die op de roote zendingsconferenties te Edinburgh in 1910 en l^ Jeruzalem in 1928 en door het zgn. „Laymen's Repor ...

24 maart 1939
De Reformatie
H. B.
1257 woorden
van 2