GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

48 resultaten
Filteren
van 5
H. J. J.
„Wees niet hooggevoelende, maar urees"

„Wees niet hooggevoelende, maar urees"

Paulus spreekt in Rom. 11 over de verwerping van Israël en de aanneming der heidenen. Groot waren de voorrechten, aan het oude volk Gods geschonken.De apostel heeft die voorrechten opgesomd in Rom. 9 : 4, waar hij van zijn broeders zegt: Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot k ...

De Reformatie
H. J. J.
1552 woorden
„Het Evangelie een kracht Gods"

„Het Evangelie een kracht Gods"

Toen Paulus den brief aan de Romeinen schreef, was hij van plan naar Rome te gaan erx ook daar, zoo de HEERE wilde, het evangelie te predeken.Nu was Rome de hoofdstad van het machtige Romeinsche keizerrijk.In Rome had men respect voor macht en kracht en geweld.Rome beheerscht ...

De Reformatie
H. J. J.
1255 woorden
Het Evangelie een kracht Gods tot zaligheid

Het Evangelie een kracht Gods tot zaligheid

In het voorgaande artikel legden we er den nadruk op, dat het evangelie een kracht Gods is. Het is geen ijdel, leeg woord, maar het werkt wat uit.Het bewerkt, wat geen enkele macht ter wereld werken kan, n.l. zaligheid.Dat woord willen we nu eens nader bekijken. We kennen het allen ...

De Reformatie
H. J. J.
1289 woorden
Want het is god die werkt

Want het is god die werkt

Werkt uw zaligheid, want het is God die werkt.Men heeft hier gesproken van een wonderlijke tegenétrijdigheid.En mcnsohcn dio van •7re«; md3 wcorden spreken van een paradox. hrjudenPaulus schijnt van zulk een tegenstrijdigheid niets te merken. Hij vindt het blijkbaar heel gewo ...

De Reformatie
H. J. J.
1561 woorden
Leem in de handen van den pottenbakker

Leem in de handen van den pottenbakker

De profeet Jeremia heeft geen gemakkelijke taak gehad. Hij moest in een tijd van aival van höt volk des HEEREN het oordeel aanzeggen.En daarom vond hij allen, die God niet vreesden tegen zich.Want de kerk uit de dagen van Jeremia wilde maar niet gelooven, dat het met haar verkeerd k ...

De Reformatie
H. J. J.
1491 woorden
ZONDEN VAN DE TONG

ZONDEN VAN DE TONG

UIT DE SCHRIFTVerleden week schreven we over het belijden van onze zonden. „Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid" (1 Joh. 1:9). Dat geldt ook van de zonden der tong. Dat wil zeggen van de zon ...

De Reformatie
H. J. J.
1279 woorden
SAMEN BIDDEN OM HERENIGING?

SAMEN BIDDEN OM HERENIGING?

HOOFDARTIKELAan de Kerkeraden der Geref. Kerken en der Geref. Kerken (onderh. art. 31 K.O.) in Nederland is medegedeeld, „dat op 7 Juli j.l. te Groningen is opgericht het „Landelijk Comité tot het houden van gebedssamenkomsten (en tot opwekking daartoe) om te komen tot hereniging van de Ge ...

De Reformatie
H. J. J.
1428 woorden
Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

HOOFDARTIKEL1. TER INLEIDING. MOETEN GELIJKENISSEN ALLEGORISCH WORDEN VERKLAARD? Mogelijk komt onder het lezen van dit opschrift bij een lezer de vraag op, of het wel nodig is over de gelijkenissen des Heren enige opmerkingen te maken. Die zijn immers zó eenvoudig, dat een kind ze k ...

De Reformatie
H. J. J.
1948 woorden
Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

HOOFDARTIKEL II. MODERNE ALLEGORISERING. Het vorige artikel eindigde met de bewering, dat de allegorische methode bij de verklaring der gelijkenissen tot in de moderne tijd voorkwam. En dat een man van naam de verklaring der oude kerkvaders in de grond der za ...

De Reformatie
H. J. J.
2085 woorden
Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

HOOFDARTIKEL III Moeten we alle trekken van een gelijkenis overbrengen of letten op het derde van vergelijking? In de bekende Hermeneutiek van Prof. Greijdanus „Schriftbeginselen ter Schriftverklaring" is een aparte paragraaf gewijd aan de verklaring v ...

De Reformatie
H. J. J.
2452 woorden
van 5