GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

48 resultaten
Filteren
van 5
H. J. J.
Professor Schilder als COLLEGA

Professor Schilder als COLLEGA

Toen rnij verzocht werd over onze overleden broeder enkele woorden te schrijven, heb ik niet willen Vi'eigerc: !. Ik mocht het oolï niet, geloof Ik.Ik schrijf niet om een groot man nog wat in de hoogte te steken.Maar we! „om des naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voor te ...

De Reformatie
H. J. J.
867 woorden
„ZIET TOE...."

„ZIET TOE...."

Dfe brief aan de Hebreen is gerieht op de praktijk van het leven des geloofs.De schrijver zelf noemt dit geschrift een „woord van vermaning" (13 : 22).Dit geldt trouwens van heel de Schrift.De Bijbel is geen boek vol raadsels, die ons worden voorgelegd om onze scherpzinnighei ...

De Reformatie
H. J. J.
1558 woorden
„Voorzichtig wandelen”

„Voorzichtig wandelen”

Bovenstaande woorden schreef de apostel Paulus aan een gemeente van Jezus Christus. In al z'i brieven kunnen we opmerken, dat hij nooit vergeet de geloovigen te vermanen tot een godzaligen wandel. We kunnen het ook zoo zeggen, dat hij nooit nalaat hen op te wekken , , hun zaligheid te werken met ...

De Reformatie
H. J. J.
1290 woorden
De naam Jezus

De naam Jezus

De mensen maken zich weer gereed om kerstfeest te vieren, op hun manier.Een feest van wat huiselijkheid, intimiteit en gezelligheid.Alles wat even kan trekt naar de huiselijke haard. Zeevarenden zetten er alles op om de kerstdagen althans rustig thuis te wezen. En menigeen, die in l ...

De Reformatie
H. J. J.
1678 woorden
Een broeder en vriend

Een broeder en vriend

De HERE heeft onze broeder en vriend van ons weggenomen. Gewoonlijk spreken we van een vriend en broeder. Maar Benne Holwerda werd eerst m'n broeder in de HERE en daarna m'n vriend.Voor het eerst zocht ik hem op in de benauwde dagen rondom 1944. Het zal in het begin van 1945 zijn geweest. ...

De Reformatie
H. J. J.
1090 woorden
Voor een iegelijk die geloof!

Voor een iegelijk die geloof!

Het evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid.Door middel van de blijde boodschap redt God zondaren van het verderf.Het is niet zóó, dat het evangelie ons slechts zou aanwijzen op welke wijze we gered moeten worden. Maar het r'edt daadwei'kelijk.Olevianus teeken ...

De Reformatie
H. J. J.
1304 woorden
„Gods rechtvaardigheid door het Evangelie geopenbaard"

„Gods rechtvaardigheid door het Evangelie geopenbaard"

In het voorgaande vers heeft Paulus geschreven, dat hij zich voor het evangelie niet schaamt. Als hij zich daarvoor zou schamen, dan zou hij zich schamen voor de kracht Gods! Want Gods kracht werkt door dat evangelie tot zaligheid voor een iegeüjk, die het gelooft.Gods reddende kracht werk ...

De Reformatie
H. J. J.
1186 woorden
AANHANGSEL.

AANHANGSEL.

Dat het aantal secten in het midden der 16de eeuw vrij groot geweest is, blijkt uit verschillende gegevens.De Ned. Geloofsbelijdenis spreekt in art. 29 van „alle secten, die heden ten dage in de wereld zijn" (in de belijdenis wordt de Kerk niet slechts afgegrensd tegen de secten m Nederlan ...

De Reformatie
H. J. J.
1994 woorden
De zaligheid der rechtvaardigen -de rampzaligheid der goddelozen

De zaligheid der rechtvaardigen -de rampzaligheid der goddelozen

Bij de bespreking-van Rom. 1 : 17: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven", verwees Ik naar Psalm 1, waar het leven van een rechtvaardige getekend wordt, in tegenstelling met de wandel en het einde der goddelozen.Psalm 1 begint met het bekende woord: Welgelukzalig.Het is een ...

De Reformatie
H. J. J.
1544 woorden
Rijke troost.... ernstige vermaning

Rijke troost.... ernstige vermaning

De tweede brief van Paulus aan Timotheus wordt wel genoemd het testament van Paulus. En met recht. Hij schrijft: ant ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande (4 : 6). Hij zit voor de zoveelste maal gevangen en verwacht geen vrijlating. Hij is een oude man. ...

De Reformatie
H. J. J.
1444 woorden
van 5