GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

48 resultaten
Filteren
van 5
H. J. J.
„Voorzichtig wandelen”

„Voorzichtig wandelen”

Bovenstaande woorden schreef de apostel Paulus aan een gemeente van Jezus Christus. In al z'i brieven kunnen we opmerken, dat hij nooit vergeet de geloovigen te vermanen tot een godzaligen wandel. We kunnen het ook zoo zeggen, dat hij nooit nalaat hen op te wekken , , hun zaligheid te werken met ...

De Reformatie
H. J. J.
1290 woorden
„Wees niet hooggevoelende, maar urees"

„Wees niet hooggevoelende, maar urees"

Paulus spreekt in Rom. 11 over de verwerping van Israël en de aanneming der heidenen. Groot waren de voorrechten, aan het oude volk Gods geschonken.De apostel heeft die voorrechten opgesomd in Rom. 9 : 4, waar hij van zijn broeders zegt: Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot k ...

De Reformatie
H. J. J.
1552 woorden
„Het Evangelie een kracht Gods"

„Het Evangelie een kracht Gods"

Toen Paulus den brief aan de Romeinen schreef, was hij van plan naar Rome te gaan erx ook daar, zoo de HEERE wilde, het evangelie te predeken.Nu was Rome de hoofdstad van het machtige Romeinsche keizerrijk.In Rome had men respect voor macht en kracht en geweld.Rome beheerscht ...

De Reformatie
H. J. J.
1255 woorden
Het Evangelie een kracht Gods tot zaligheid

Het Evangelie een kracht Gods tot zaligheid

In het voorgaande artikel legden we er den nadruk op, dat het evangelie een kracht Gods is. Het is geen ijdel, leeg woord, maar het werkt wat uit.Het bewerkt, wat geen enkele macht ter wereld werken kan, n.l. zaligheid.Dat woord willen we nu eens nader bekijken. We kennen het allen ...

De Reformatie
H. J. J.
1289 woorden
Voor een iegelijk die geloof!

Voor een iegelijk die geloof!

Het evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid.Door middel van de blijde boodschap redt God zondaren van het verderf.Het is niet zóó, dat het evangelie ons slechts zou aanwijzen op welke wijze we gered moeten worden. Maar het r'edt daadwei'kelijk.Olevianus teeken ...

De Reformatie
H. J. J.
1304 woorden
„Gods rechtvaardigheid door het Evangelie geopenbaard"

„Gods rechtvaardigheid door het Evangelie geopenbaard"

In het voorgaande vers heeft Paulus geschreven, dat hij zich voor het evangelie niet schaamt. Als hij zich daarvoor zou schamen, dan zou hij zich schamen voor de kracht Gods! Want Gods kracht werkt door dat evangelie tot zaligheid voor een iegeüjk, die het gelooft.Gods reddende kracht werk ...

De Reformatie
H. J. J.
1186 woorden
AANHANGSEL.

AANHANGSEL.

Dat het aantal secten in het midden der 16de eeuw vrij groot geweest is, blijkt uit verschillende gegevens.De Ned. Geloofsbelijdenis spreekt in art. 29 van „alle secten, die heden ten dage in de wereld zijn" (in de belijdenis wordt de Kerk niet slechts afgegrensd tegen de secten m Nederlan ...

De Reformatie
H. J. J.
1994 woorden
De zaligheid der rechtvaardigen -de rampzaligheid der goddelozen

De zaligheid der rechtvaardigen -de rampzaligheid der goddelozen

Bij de bespreking-van Rom. 1 : 17: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven", verwees Ik naar Psalm 1, waar het leven van een rechtvaardige getekend wordt, in tegenstelling met de wandel en het einde der goddelozen.Psalm 1 begint met het bekende woord: Welgelukzalig.Het is een ...

De Reformatie
H. J. J.
1544 woorden
Rijke troost.... ernstige vermaning

Rijke troost.... ernstige vermaning

De tweede brief van Paulus aan Timotheus wordt wel genoemd het testament van Paulus. En met recht. Hij schrijft: ant ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande (4 : 6). Hij zit voor de zoveelste maal gevangen en verwacht geen vrijlating. Hij is een oude man. ...

De Reformatie
H. J. J.
1444 woorden
De naam Jezus

De naam Jezus

De mensen maken zich weer gereed om kerstfeest te vieren, op hun manier.Een feest van wat huiselijkheid, intimiteit en gezelligheid.Alles wat even kan trekt naar de huiselijke haard. Zeevarenden zetten er alles op om de kerstdagen althans rustig thuis te wezen. En menigeen, die in l ...

De Reformatie
H. J. J.
1678 woorden
van 5