GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
H. L. BOTH
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Het jaar 1876 was het vrijheidsjaar voor de Universiteit en de beoefening der wetenschap in Nederland.Tot groote blijdschap van mannen als Dr. A. Pierson.Dr. Pierson was verheugd over het feit dat «officiee ...

De Heraut
H. L. BOTH
h. t.
1021 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan de Gereformeerde Kerken in Nederland wordt door Deputaten voor de correspondentie mét de Hooge Overheid bekend gemaakt, dat sinds de laatste opgave (Bazuin 30 Oct. 1914) op de hjst der Kerken voornoemd voor de eerste maal zijn geplaatst: Onder No. 901 de ...

De Heraut
H. BAVINCK.
J. G. KUNST.
H. L. BOTH
t
684 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad der Geref, Kerk te Stad a/h Haringvliet heeft besloten, aan collectanten geen aanbeveling te verstrekken dan nadat zij zich minstens drie weken te voren tot den kerkeraad hebben gewend.De kerkeraad voornoemd: G. W. H. EssELNK, praeses, I. VAN BiEKT, scriba.Stad a ...

De Heraut
G. W. H. ESSELINK
I. VAN BIERT
F. A. V. D. HEVDEN GZN.
H. L. BOTH
K. V. D. BEEK.
1232 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's-Gravenbage.De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van 'sGravenhage bericht, dat de classe 's-Graverhsge D.V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 13 September a.s., gewone tijd en plaats.Punten, voor het agendum wo'den ingewacht vóór Dinsdag 33 Augustus e.k. bij den act ...

De Heraut
C. LiON CACHET
J. VAN GOLVERDINGE
G. M. VAN RENNES
H. L. BOTH
1693 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag van de vergadering der Geref. Kerken in de classis Brielle, gehouden te Hellevoetsluis op Woensdag 2 Nov. 1910. Art. I. Na het gemeenschappelijk zingen van Ps. 97:1 wordt de vergadering door Ds. R. J. Aalberts met het lezen van Ps. 48 en gebed geopend. ...

De Heraut
W. E. V. Dors
H. L. BOTH
802 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis Gouda zal D.V. vergaderen op Dinsdag 3 Mei. Fanten voor het agendam in te zenden uiterlijk 12 April bij ondergeleekende.DALHUIJSEN, consulent der toepende kerk.Nieuwerkerk a, d, Ysel, 29 Maart 1910.Particuliere Synode Drente.De Particuliere Synode van de Ger ...

De Heraut
DALHUIJSEN
Ds. T. OEGEMA
A. B. VISSER
C. LINDEBOOM
J. DEN BOEFT
M. ROOSEBOOM
C. J. KONIJNENBURG
H. L. BOTH
559 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis 's-Gravenhage. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van 's Gravenhage bericht, dat de classis 's Gravenhage D.V, vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 12 November a.s., gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum «orden ingewacht vóór Dinsdag 29 Octo ...

De Heraut
C. LION CACHET
J. H. M. G. WOLF
G
VAN DETH
H. L. BOTH
575 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Voorloopig kan de heer H. Fokkens, Theol cand. te Stadskanaal, geen beroep in overweging nemen, wijl de benoeming tot assistent geestelijkverzorger van „Veldwijk" door hem is aangenomen.Kort verslag van de vergadering der Geref. kerken in de classis Almkerk, gehouden Donderdag 17 December ...

De Heraut
H. L. BOTH
448 woorden
Officieele Bericthen.

Officieele Bericthen.

Classis Dordrecht. De roepende Keik van Zwijndrecht maakt bekend, dat de vergadering van de Kei ken der classis zal gehouden worden op Donderdag 6 Mei, aanvangende te half tien ure, op de gewone plaats.Stukken voor het agendum worden ingewacht tot 2$ April b ...

De Heraut
D. HOEK
S. DB WAARD
C. LINDEBOOM
J. H. VAN NEEDE.
J. H. VAN NEEDE
Ds. J. J. STEINHART
H. HOOIJKAAS
Ds. JOH. S. LANGE
Ds. T. SAP
W. C. VAN OEL
B. RIETVELD
Ds. W. DEN HENGST
H. HIENSCH CZN.
H. L. BOTH
834 woorden