GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

185 resultaten
Filteren
van 19
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

H. de Bruin: „Schalen en Scharnier". J. H. Kok N.V. — Kampen, 1936.Na zijn roman „Wat blijft" geeft de jonge dichter de Bruin hier een novelle, die hij eerst in een tijdschrift gepubliceerd heeft. Gemakkelijk maakt hij het den lezer niet. Zijn worsteling met de taal eindigt niet steeds in ...

De Reformatie
H. S.
297 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Onze Zending." Maandblad voor de Gereformeerde Jeugd. Gebr. Zomer & Keuning, WageningenHet Deoemiber-nummer van den 15den jaargang van dit keurig uitgegeven maandblad mag er weer zijn. „Soematra" wordt hier vervolgd. En dan is er een mooi artikel over de Javaansche muziek. Twee foto's ...

De Reformatie
J. D. W.
H. S.
892 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

P. van Renssen: Verstolen Schoonheid. — J. H. Kok N.V. te Kampen.De jong gestorven dichter Van Renssen heeft de laatste jaren van zijn leven zich vrijwel teruggetrokken uit het iliteraire leven van zijn eigen tijd. Zijn vriend, Rispens, die de uitgave van het bovengenoemd boekje verzorgde, ...

De Reformatie
H. S.
J. D. W.
765 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Ds J. P. Tazelaar: „Gedachten van Mevr. Bosboom—Toussaint". J. F. van Haselen: „Gedachten van Wormser". Bosch & Keuning, N.V. — Baam.Deze beide „Libellen" behooren door hun opvatting bij elkaar. Uit de werken van twee bekende auteurs worden losse gedachten geput, die een goeden kijk ge ...

De Reformatie
H. S.
516 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Willem Kloos: Bloemlezing uit zijn gedichten. — Bosch & Keuning, Baarn. Anton van Duinkerken: Bloemlezing uit zijn gedichten. — Bosch & Keuning, Baarn.Kort na het sterven van Kloos verscheen als een dubbele Libel, een bloemlezing uit zijn gedichten, waaraan de dichter zelf nog had ...

De Reformatie
H. S.
279 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Dr E. Ossendowski: In den steenen put. Uitg. Fa. G. Wiering, Amsterdam 1937.Een roman is dit boek niet, maar een beschrijving van toestanden in. Rusland en Azië ten tijde van den Russisch-Japanschen oorlog, en de daarop volgende jaren.Evenals in zijn andere boeken — Dieren, menschen ...

De Reformatie
H. S.
K. S.
814 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Elckerlyc. Tijdschrift voor Christ. Letterkunde. Bosch & Keuning N.V. — Baarn.Het nieuwe van dit tijdschrift is de verandering die 'het heeft ondergaan. De redactie heeft de abonné's een verrassing bezorgd, door het blad een geheel ander uiterlijk te geven en een tiental boekjes in den ...

De Reformatie
H. S.
K. S.
752 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Gera Kraan—van den Burg: „Vier kruisjes op een kroon". J. N. Vooorhoeve — Den Haag.Mevrouw Kraan geeft hier in 16 bldz. een tekst waarbij Willy Greve teekeningen gaf. Blijkbaar een boekje voor kinderen. In de manier van vertelling is de schrijfster wonderwel geslaagd. De vereering voor den ...

De Reformatie
K. S.
H. S.
327 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Dr G. Campbell Morgan: „Jezus geneesheer van ons leven". Vertaald door A. G. Barkey Wolf. —. G. F. Callenbach, N.V., Nijkerk.Ds Barfcey Wolf heeft dit boek in vertaling aan ons volk voorgelegd. Een warme schets van den persoon van den schrijver gaat voorop. Verscheidene figuren cu „episode ...

De Reformatie
K. S.
H. S.
663 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Het gepredikte Woord". Preeten van Joh. Galvijn, vertaald door Ds J. Douma en Ds W. H. V. d. Vegt. Deel II. Lijdensstoffen. — T. Wever N.V., Franeier. Spoedig is het tweede deel dezer uitgaaf op het eerste gevolgd en juist op tijd, nu wij' in de lijdensweken zijn. ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
H. S.
1056 woorden
van 19