GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

185 resultaten
Filteren
van 19
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een noodiotstragedie. Jan H. Eekhout: Aarde en Brood. — Uitg.- Mij. „Holland", Amsterdam.De boerenroman uit de twüatigste eeuw is geen idyllische beschrijving van het landleven. Het „hoe gelukkig rolt het leven des gerusten landmans heen", was vroeger een di ...

De Reformatie
H. S.
1579 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Het boek der Oranje's. Hoewel het hier boven aangekondigde werk niet literair is in d'cn engenen zin van het wooird, on ook niet tot die kunst kan gerekend worden, \'erdlent het toch wel een nadere bespreking üi deze rubriek.Want eigenlijk kan het in dubbel ...

De Reformatie
H. S.
1241 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Libellen-serie Nrs 133, & Keuning, Baarn. 137, 196. BoschVoortdurend zwermen nog libellen uit Baarn over het land, gemakkelijk door ieder te vangen. Nuttig, aangenaam en goedkoop is het aanleggen van een verzameling er van.In denzelfden vlotten, eleganten trant als de vorige, zi ...

De Reformatie
H. S.
J. D. W.
686 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

De nood der Ryken. Wilma: Wij groeten de Broeders. Mij. „Holland", Amsterdam. Uitg.-Een vrij groot getal boeken heeft "Wilma reedls geschreven. Men klaagt wel eens dat ze ongevee'r allemaal gelijk zijn aan elkaar, dat er geen groiei bij "Wilma te zien is, da ...

De Reformatie
H. S.
1473 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Werk en wet. Jan Knape Mzn: Het gevloekte leven. — J. H. Kok, N. V., Kampen.Zoolang de werkloosheid vooirtduurt, zal de literatuur stof voor romans vinden in d'ezen diep in het maatschappelijk leven inwerkenden wantoestand. Zij is geen onveranderlijk werkend ...

De Reformatie
H. S.
1150 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een goed begin. J. C. MoUema: De reis om de wereld van Olivier van Noort, 1598—1601. — P. N. van Kampen en Zn. N.V., Amsterdam, 1937.We gaan de laatste jaren een ©enigszins nieuwen koers uit in d'e letterkunde. Er is een groote belangstelling gekomen voor he ...

De Reformatie
H. S.
1091 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een lieter vervolg. G. Mulder: Tjalling wil wat anders. — J. H. Kok N.V., Kampen.Sdhrijve'rs van boeken, waarin kinderen de hoofdrol vervullen, blijven zelden zich bepalen tot de jeugd hunner personen. Dat is wel begrijpelijk. Ze zullen zich moeilijk tevrede ...

De Reformatie
H. S.
1076 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Beumer & Go.Er woïdt wel eeas oveir geklaagd, dat Qhristelijke romans en vooral verhalen, haast uitsluitend handelen over klein-burgerlijke kringen. Dat een reuk van groene zeep den lezer al spoedig weeïg maakt, en het boek doet neerleggen.Natuurlijk komt het voor, dat een Idjei ...

De Reformatie
H. S.
1161 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een avonturier uit de 18de eeuw. De achttiende eeuw is nooit erg in trek geweest bi] menschenj die van de geschiedenis niet een uitgebreide studie hebben gemaakt. En dat is geem wonder. Op de groote zeventiende eeuw, voof ons land bij uitstek „groot", omdat het dla ...

De Reformatie
H. S.
1202 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Moeders en kinderen. Naar ik meen is liet bovengenioemicle boek het debuut van een jonge schrijfster. En het is ©en forsch begin, niet alleen wat den omvang aangaat, maar ook naar den inhoud. De schrijfster is in Indië bekend, zoodat tal van kleine trekjes, typisch ...

De Reformatie
H. S.
1244 woorden
van 19