GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

185 resultaten
Filteren
van 19
Clara Asscher-Pinkhof:„Sterrekmderen”. 2e dr., geb. f5.90. — H. P. Leopolds Uitg. Mij, ’s-Gravenhage. 1948.

Clara Asscher-Pinkhof:„Sterrekmderen”. 2e dr., geb. f5.90. — H. P. Leopolds Uitg. Mij, ’s-Gravenhage. 1948.

BOEKBESPREKING Al heel groot is het aantal boeken, waarin gehandeld wordt over onze verdrukking en vernedering gedurende de bezettingsjaren. Vele werden gelezen en weer spoedig vergeten, enkele blijven van belang om hun documentaire beteekenis.Een groep van ...

13 maart 1948
De Reformatie
H. S.
487 woorden
De deugd hooger geschat dan zilver

De deugd hooger geschat dan zilver

Onder den titel van bovengenoemd boek staat uitdrukkelijk vermeld, dat het een roman is. Over deze kwalificatie kan verschillend geoordeeld worden. De schrijver zal er wel mee bedoelen, dat hij niet een wetenschappelijke biografie wil geven, doch een relaas van het leven van den held der zilvervl ...

13 november 1948
De Reformatie
H. S.
1419 woorden
EEN VAN ONS.

EEN VAN ONS.

Op tallooze manieren kan een roman worden opgezet; meestal laat het ons vrij onverschillig hoe de schijver dit doet. Het grootste gedeelte der lezers is het om den inhoud te doen, desnoods prijzen zij den stijl, indien deze zich door bijzondere schoonheid of geestigheid onderscheidt van den gemid ...

12 juli 1947
De Reformatie
H. S.
1460 woorden
S. P. Akkerman:„De Kunstenaar”. Bosch en Keuning N.V., Baarn.

S. P. Akkerman:„De Kunstenaar”. Bosch en Keuning N.V., Baarn.

BOEKBESPREKING De weg naar het kunstenaarschap is lang en moeilijk. Niet elke aanleg voert uiteindelijk tot kunst, vooral niet als men niet aUe krachten inspant, elke gelegenheid om zich te. ontwikkelen benut, maar zich voort tracht te bewegen langs platgeloopen pa ...

15 mei 1948
De Reformatie
H. S.
670 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Libellen-serie Nrs 133, & Keuning, Baarn. 137, 196. BoschVoortdurend zwermen nog libellen uit Baarn over het land, gemakkelijk door ieder te vangen. Nuttig, aangenaam en goedkoop is het aanleggen van een verzameling er van.In denzelfden vlotten, eleganten trant als de vorige, zi ...

7 mei 1937
De Reformatie
H. S.
J. D. W.
686 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

E'lokeilyc. Tijdschrift voor Ohr. Letterkunde. — Tlitg. van Bosch en Keuning, Baarn. A^l. 7, 8 en 9.Ook deze aiJleveriagen van het jongste Chr. letterkundige tijdschrift staan weer op een goed peil. Het artikel van Martien Beversluis, dat den eisch etelt van verstaanbaarheid van poëzie, ra ...

1 oktober 1937
De Reformatie
H. S.
162 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Elckerlyc", Nr 10. Bosch & Keuning, N.V. — Baam.In plaats van zijn gewonen inhoud, geeft „Elckerlyc", het jongste literaire tijdschrift, een keurig herfstnummei uit. Onder den titel „het scheidende jaar", wordt van veertig dichters na 1880, elk een herlstgedicht genomen, om een beeld ...

12 november 1937
De Reformatie
H. S.
265 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Verzeild Bestek". Uitgave ter gelegenheid van het tweede Lustrum van den Christ. Auteurskring.J. H. Kok, N.V. — Kampen.In één belangrijk opzicht onderscheidt zich de bundel „Verzeild Bestek" van andere groote verzamelwerken. De christelijke auteurskring bepaalt hierin, naar de mooi ...

11 augustus 1939
De Reformatie
H. S.
483 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„'t Hoogfeest naar de Schriften". Een twaalftal studies over de vleeschw.ording des Woords. Oosterbaan & Le Cointre N.V. — Goes.Onder dezen niet heelemaal juisten titel (ik kwam te laat met een andersluidend advies) kwam een boek van de pers, dat ik hier gaarne aankondig; naar oude gew ...

12 januari 1940
De Reformatie
K. S.
H. S.
1032 woorden
Rie van Rossum: „Guusje uit de Goudsbloem”. Baarn, Bosch & Keuning N.V.

Rie van Rossum: „Guusje uit de Goudsbloem”. Baarn, Bosch & Keuning N.V.

BOEKBESPREKING Er is wel behoefte aan nieuwe jeugdboeken, met name aan meisjesboeken. Maar er is bijna geen boek moeilijker te schrijven, dunkt me. Bet moet boeiend zijn, geestig zoo mogelijk, maar niet flauw; het moet een goeden stijl bezitten en het kan een strek ...

27 december 1947
De Reformatie
H. S.
360 woorden
van 19