GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
Reisprogrammaboek voor 1929. Uitgegeven door de Nederl. Christel. Reisvereeniging.

Reisprogrammaboek voor 1929. Uitgegeven door de Nederl. Christel. Reisvereeniging.

Bevat een keur van reisprogramma's, van fietstochten naar Nunspeet of Laag-Soeren, tot bootreizen naar Amerika en Spitsbergen toe.Lcige prijzen, mooie foto's, lamgo lijsten van beloften, aan welker vervulhng men niet behoeft te twijfelen, oefenen veribkkendein invloed uit.HEPP. ...

De Reformatie
HEPP
39 woorden
„De Magistratuur”. Orgaan van de Vereeniging van Burgemees’ers, We houders en  Secretarissen „Groen van Prinsterer”.

„De Magistratuur”. Orgaan van de Vereeniging van Burgemees’ers, We houders en Secretarissen „Groen van Prinsterer”.

„De Magistratuur”. Orgaan van de Vereeniging van Burgemees’ers, We houders en Secretarissen „Groen van Prinsterer”.Goes. - Oosterbaan en Le Cointre.Eerst wanneer meer nummers verschenen zijn, kunnen wij van deze periodiek een recensie geven.HEPP.Naschrift: Andere perio ...

De Reformatie
HEPP
H.
50 woorden
„Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk”, door (wijlen Ds) Js. van der Linden. Zevende druk.

„Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk”, door (wijlen Ds) Js. van der Linden. Zevende druk.

„Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk”, door (wijlen Ds) Js. van der Linden. Zevende druk.'s-Gravenhage - Bootsma & Co. (J. van Bleek).De zevende druk in vier jaar Dit is wel de beste recensie. tijds!Niet ten onrechte achten vele kerkeraden dit boekje geschikt om ...

De Reformatie
HEPP
53 woorden
„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.

„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.

„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.Uitgegeven door den Raad van Leger-en Vloo'tpredikanten.Een nuttig en handig boekje van ongeveer dertig ladzijden., Ik denk, dat elke predikant of kerkeraad een exemilaar toegezonden kreeg. ...

De Reformatie
HEPP
61 woorden
„Exodus”, door Prof. Dr F. M. Th. Böhl. Groningen—Den Haag — J. B. Wolters.

„Exodus”, door Prof. Dr F. M. Th. Böhl. Groningen—Den Haag — J. B. Wolters.

„Exodus”, door Prof. Dr F. M. Th. Böhl. Groningen-Den Haag - J. B. Wolters.De geleerde exegeet komt èn in zijn inleiding èn in zijn „Uitleg" openlijk voor zijn kritisch standpunt uit. Hij laat geen oogenblik gissen, wat men aan hem heeft.Kunnen wij dezen korten kommentaar daarom nie ...

De Reformatie
HEPP
63 woorden
„De Magistratuur", Orgaan van de Vereeniging  van Burgemeesters en Secretarissen  „Groen van Prinsterer".

„De Magistratuur", Orgaan van de Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen „Groen van Prinsterer".

Geen onzer tijdschriften komt zoo royaal uit als dit. Indien magistraal niet zulk een goedkoope woordspeling ware, zouden we het hier gebruiken. Elk nummer bevat het portret van een der leden. In het nummer van 15 October vindt men o.a.: Een onderhoud met burgemeester de Vlugt, een Kort Verslag v ...

De Reformatie
HEPP
65 woorden
„Kerktaal en Leven", door Ds K. Schilder. Uitgevers-Mij. „Holland", Amsterdam

„Kerktaal en Leven", door Ds K. Schilder. Uitgevers-Mij. „Holland", Amsterdam

BOEKBESPREKING Vergis ik mij niet, dan zullen vele lezers, die den inhoud van dit boek reeds uit de „Refcirmatie"-aitikelen van onzen medewerker kennen, het gaarne in den nieuwen vorm herlezen.In de zeilen van het scheepje, waarover D's Schilder schippert, w ...

De Reformatie
HEPP
100 woorden
„De Nieuwe Opvoeding” door Dr H. Bavinck. 2de druk.

„De Nieuwe Opvoeding” door Dr H. Bavinck. 2de druk.

„De Nieuwe Opvoeding” door Dr H. Bavinck. 2de druk.Kampen - J. H. Kok. 1928.„Paedagogische beginselen" door Dr H. Bavinck. 3de druk.Kampen - J. H. Kok. 1928.De paedagogische arbeid van wijlen prof. Bavinck blijkt onder ons nog steeds waardeering te vinden.Wij ac ...

De Reformatie
HEPP
102 woorden
„Gedenkboek.” Uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888—1928.

„Gedenkboek.” Uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888—1928.

„Gedenkboek.” Uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888-1928.Uitgave van de Vereeniging „De Gerefoïmeerde Jongelingsbond". 192S.Een verleden van 40 jaren, waaJop onze Bond door genade ...

De Reformatie
HEPP
108 woorden
„Jozua”, door Dr C. J. Goshnga.  Kampen — J. H. Kok.

„Jozua”, door Dr C. J. Goshnga. Kampen — J. H. Kok.

„Jozua”, door Dr C. J. Goshnga. Kampen - J. H. Kok.Alweer een deel uit de bekende serie „Korte Verklaring der Heilige Schrift".Het doet ons geiioegen, dat thans weer een historisch boelc uit hei Oude Testament vertaald en verklaard werd.Daarvan schonk de „Korte Verklai-ing" o ...

De Reformatie
HEPP
113 woorden
van 34