GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
KERSTFEEST.

KERSTFEEST.

Kerstfeestvieren vraagt van den vi'ome iets geweldigs.Het is voor hem meer dan moeilijk.Moeilijker dan Paasch-, Hemelvaarts-en Pinksterfeest houden.Daarin verschilt hij juist van den wereldling.Voor dezen heeft Kerstmis meer dan een d^r andere Christelijke feesten. ...

24 december 1926
De Reformatie
HEPP
1264 woorden
Het jaar van Assen.

Het jaar van Assen.

L . Op den Oudejaajsavond vaii 1926 zullen, , bij de cverdenlcing van wat in dit jaar voorvieJ, de gedachten zich als vanzelf koncentreeren op de 'kerkelijke kwestie.Ook anders ligt van alle levensgebieden dat van de kerk ons, 'Gereformeerden, het naast. ...

31 december 1926
De Reformatie
HEPP
1908 woorden
HET JAAR 1926.

HET JAAR 1926.

II: Winst ©n ve^rlies. Berekenen wij nu over 1926 winst en verlies in ons kerkelijli leven, dan hebben wij ongetwijfeld kwantitatief, naar het getal, schade te boeken.Door het schisma verloren wij vele leden.Een juist cijfer kan niet worden opg ...

7 januari 1927
De Reformatie
HEPP
1640 woorden
HET JAAR 1926.

HET JAAR 1926.

III. Q V e r "d e k e r k e 1 ij k e g r e ii z e n.Al is kerkelijk indiffeirentisme oms vreemd, al hebben wij onze eigen kerken niet alleen lief, maar al beschouwen wij haar ook als de meest zuivere, toch weten wij ons vrij van de enghartigheid, waardoor he ...

14 januari 1927
De Reformatie
HEPP
1654 woorden
HET JAAR 1926.

HET JAAR 1926.

IV. Tussclien twee perloden van aktlvitelt. Tusscheii twee perioden van aktiviteit!Dit woord van den tegenwoordigen leider der fc'. D. A. P. dreigt een oliclié te worden. Er is geen beter bewijs denkbaar, hoe diep die uitdrukk ...

21 januari 1927
De Reformatie
HEPP
1906 woorden
HET JAAR 1926.

HET JAAR 1926.

V. (Slot.) Het jaar van T ii o i r y. Zóó denken wij, wat de wereldto«stand aangaat, aan 1926 het liefst terug.Daar zit wat optimisme in. Toegegeven! Beredeneeren kan men dit optimisme niet. Alweer akkoord! , , , ., ; ." ...

28 januari 1927
De Reformatie
HEPP
1923 woorden
Calvijn  contra   prof. Haitjema.

Calvijn contra prof. Haitjema.

Ook op Calvijn doet Prof. Haitjema een beroep.Veel haalt hij van den Hervormer aan. En wat hij aanhaalt, daarmee zijn wij het van harte eens.Als b.v. dat de bchrift een gevoel van waarheid voor zich uitdraagt, dat meiisöhelijke getuigenissen 'de Schrift niet geloofwaardig kunnen mak ...

25 maart 1927
De Reformatie
HEPP
1884 woorden
Opstandingsleven en alledaagsch leven.

Opstandingsleven en alledaagsch leven.

Opstandingsleven is eeuwig leven.Eeuwig leven, dat door u, mijn ziel, moet worden geleid in den tijd.Eeuwig leven niet in den vagen zin van aangeraakt zijn door het eeuwige; in het Ijewnstzijn van onvergankelijkheid.Want daar heeft tegenwooTdig ook de wereldmei\sch den mond v ...

29 april 1927
De Reformatie
HEPP
613 woorden
PINKSTERVUUR.

PINKSTERVUUR.

Pinksteren roept de christenheid toit bezinning.Het tegenwoordige Christendom hjkt zoo afgeleefd.Het schijnt aftandsch te zijn geworden.0e christenen zijn over het algemeen zulke erg gewone menschen.Zij maken een makken, matten indruk.Er zijn natuurlijk uitzonde ...

3 juni 1927
De Reformatie
HEPP
1213 woorden
DE EENHEID DER KERK — EEN GELOOFSSTUK

DE EENHEID DER KERK — EEN GELOOFSSTUK

Pas ligt Pinksteren achter ons.Wie in geest en in waarheid dat feest heeft meogevierd, zal nog heimweegevoelens bij zich omdragen.Heimwee naar het zóó vervuld zijn van den Heiligen Geest, idat het voor ieder zichtba, ar was. Heimwee ook naair de eenheid der kerk, welke daar openbaar ...

10 juni 1927
De Reformatie
HEPP
2077 woorden
van 34