GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
PASCHEN.

PASCHEN.

Het P; i^M^^pi^^clitig^.uiiPf^Tiet christendom, rees omhoog in één \wgenbiik.Het kan niet in tijdsduur worden uitgerukt, hoelang het vorderde, dat de geest van onz^n Koning Jezus Zicli, , met. Zijti niet ontbonden licha^^.ver-Sneffp^lÉI^^E^^^SlS^lfel^PSaarHoogéy •%•& • "d ...

De Reformatie
HEPP
1456 woorden
Onze Voorspraak daarbinnen.

Onze Voorspraak daarbinnen.

Moet gij u niet overgelukkig voelen, o mijn ziel? Gij hebt een Voorspraak daarboven, .lezus Christus den Rechtvaardige.Doch gij hebt ook een Voorspraak • daarbinnen, den Geest der genade en der gebeden'.Gewis, gij moet u wel schrikkelijk ^gjifé^Kebben, • dat gij voortdurend Advokate ...

De Reformatie
HEPP
697 woorden
HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STELSEL - ONS TEN VOORBEELD.

HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STELSEL - ONS TEN VOORBEELD.

fc I- B^ele jaien zijn verloopaii sedert Dr Kuyper zijn artikelen over het parochie-stelsel schreef.Hij had er niet over te klagen; , j^at„men er geen aandacht aan wijdde. ' , v^^^i'Van meer dan één kant werd hein instemming iietuigd.f Maar de ...

De Reformatie
HEPP
1107 woorden
HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STELSEL - ONS TEN VOORBEELD.

HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STELSEL - ONS TEN VOORBEELD.

II ^*" Wiö'^SooTAmmKa'reist'iiióet wel den indruk ontvangen, dat het Amerikaansche volk buitenge-^oon kerksch is. . ^-^«i^^Q..Het bewoonde gedeelte van bM-'J^ft is met kerkgebouwen overzaaid.Wandelt men slechts een half uur do-ox New-York, dan komt me ...

De Reformatie
HEPP
1180 woorden
HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STELSEL — ONS TEN VOORBEELD.

HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STELSEL — ONS TEN VOORBEELD.

IV. Het groot aantal kerkgebouwen is niet alloen te vorklaren uit de talrü'kbeid van de , , denominations", maar niet minder draagt hot streng doorgevoerde parochiestclsel het zijne ertoe bij.Om drieërlei reden ontslaat er een nieuwe parochiekerk.1o. ...

De Reformatie
HEPP
1154 woorden
HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STELSEL — ONS TEN VOORBEELD.

HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STELSEL — ONS TEN VOORBEELD.

V. Het groot aantal kerkgebouwen is niet alleen te verklaren uit de talrijkheid van de „denominations", maar niet minder draagt het steng doorgevoerde parochiestelsel het zijne ertoe bij.Om drieërlei reden ontstaat er een nieuwe parochiekerk.lo. omdat ...

De Reformatie
HEPP
1540 woorden
Schrift en Schrifbeschouwing.

Schrift en Schrifbeschouwing.

VII. (Slot) Bet is dus zóó gelegen: de Schrift is niet onder zeker voorbehoud —. gelijk men liet van schismatieke zijde wil voorstellen — Cxods Woord, maar zij is ^geheel en al Gods Woord. .^, ., .Zii''j^Ki»»'geschreven Woord Gods.-asfesjpAls - W'öö'f ...

De Reformatie
HEPP
2705 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

Yogha. Annie Besaiit, de bekende Amerikaansche theosofe, tevens de wegbereidster van den nieuwen „wereldleeraar", trad deze week te Amsterdam in het gebouw van de „Vrije Gemeente" opi.Niet alleen wordt doior het positieve Christendom gewaarschuwd tegen de st ...

De Reformatie
K. FERNHOUT Mzn.
HEPP
2764 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

~ Vreemde toenadering. Menigeen heeft verbaasd opgezien van do toe-'•^adering, welige Dr P. J. Kromsigt, Prol. Haitjema èxi anderen onlangs betoonden tot de richting, welke |è Assen werd veroordeeld.f; Met opzet spreken wij niet van toenadering tnsilphen de ...

De Reformatie
HEPP
2057 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

Verbetering van het kerkgezangOok op de Synode van de Ned. Herv. Kerk is de verbetering van het kerkgezang ter sprake gekomen.De Wederlandsche Organistenvereeniging had een verzoek ingediend om een onderzoek te willen instellen naar de mogelijldieid van verbetering, ..yan den kerkza ...

De Reformatie
HEPP
2024 woorden
van 34