GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
„Wat is de Hel?” door K. Schilder; Gereformeerd predikant te Gorinchem. Tweede vermeerderde drck. J. H. Kok, Kampen, 1920.

„Wat is de Hel?” door K. Schilder; Gereformeerd predikant te Gorinchem. Tweede vermeerderde drck. J. H. Kok, Kampen, 1920.

BOEKBESPREKING. Deix eersten druk verdiende dit boek niet, den tweeden v€5ixlient het dubbel.Men vergove mij dit ietwat paradoxale (wonder-Bp-i^eiukige). Ik bedo^el er dit mee. De uitgever van deni eeiisten druk had het boek verizorgd ver beneden zijn waarde ...

De Reformatie
HEPP
806 woorden
„De Waarde van het Dogma”, door Dr. V. Hepp. Afl. 6 en 7 in de Serie: Schild en Pijl. J. H. Kok, Kampen, 1920.

„De Waarde van het Dogma”, door Dr. V. Hepp. Afl. 6 en 7 in de Serie: Schild en Pijl. J. H. Kok, Kampen, 1920.

De Redactie besloot om, zoo het geviel, dat eeü der redacteuren eenig geschrift het licM aou doen zien, het recensie-exemplaar hem ter aankondiging in handen te stellen. 'In , zake dit besluit kan pro en contra worden' gepleit. Er vóór kan worden aangevoerd, dat men dan eeker niet vervalt ...

De Reformatie
HEPP
526 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Uit Kuypers jeugd. Ds. Winckel gaf in de „Overtopmsche JCerkbode" dit interessante stukje: Wij hebbea het leven en den arbeid vaw dr. Kuypier IjeschTeveii. E: en van de aanmerkingen' op dit werk geiriiaialct, is, dat dr. K. daiaxiin.' tei veel vain! den Imit ...

De Reformatie
HEPP
2774 woorden
De Gezangenquaestie ter Synode.

De Gezangenquaestie ter Synode.

III Nu d.eze beide goed bedoelde maar slecht gekozen miid'delen om-tot .uitbreiding van onze kerkliederen te komen wanen uit 'den weg geruimd, was voor de Synoide de weg gebaand om onbevMi^n^n in volle vrijheid te oordeelen over de principieele zijde dezer zaald ...

De Reformatie
De M.
HEPP
2147 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Promemorie. Mevrouw Katherine Tingley uit Point-IJama in Californië, hoofd van het „Theosofisch Genootschap", heeft ons land de eer aangedaan van een bezoek, 'k Had, mijn plan getrouw om alle niei: we geestelijke stroomingen, even mijn Pers-schouw te laten passeere ...

De Reformatie
HEPP
2418 woorden
Zijn rieken.

Zijn rieken.

Wanneer de stedeling van onzen tijd even kans ziet, ontvlucht hij op gouden zomerdag de hoog'gemuurde menschengangen van straten en stegen om de ozonrijke boschlucht in te ademen, met haar wonderdoende dennengeuren of de zilte zeelucht met haar opwekkende prikkelingen. Dan vaart er nieuwe kracht ...

De Reformatie
HEPP
901 woorden
Geen zielsvereering.

Geen zielsvereering.

Nog eens, mijn ziel, laten wij in onzen omgang met elkaaider eerlijk zijn.Of zou het onnoodig zijn elkander telkens daaraaai te herinneren ? Is er in onzen tijd geen dwepen met de ziel? Gij weet het, zoo goed als ik, dat er thans nauwkeurig onderzoek naar de ziel wordt gedaan. ...

De Reformatie
HEPP
561 woorden
„Kerktaal en Leven", door Ds K. Schilder. Uitgevers-Mij. „Holland", Amsterdam

„Kerktaal en Leven", door Ds K. Schilder. Uitgevers-Mij. „Holland", Amsterdam

BOEKBESPREKING Vergis ik mij niet, dan zullen vele lezers, die den inhoud van dit boek reeds uit de „Refcirmatie"-aitikelen van onzen medewerker kennen, het gaarne in den nieuwen vorm herlezen.In de zeilen van het scheepje, waarover D's Schilder schippert, w ...

De Reformatie
HEPP
100 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

VIL Artikel 13Na artikel 8 van onze Kerlcenorde heeft artikel 13 wel de meeste bekendheid in de gemeente.De verslagen der meerdere vergaderingen vermelden het nummer van dit artikel gewoonlijJd zonder meer en veronderstellen daarbij natuurlijk, dat el ...

De Reformatie
HEPP
3437 woorden
Mijn Liefste.

Mijn Liefste.

Behoeven wij ooit te vragen, waarover wij met elkander spreken zullen, mijn ziel? Als ik dicht bij u mag leven, wat hebben we dan oneindig rijke stof voor fluistergesprekken.En toch is er ook maar één onderwerp, dat ons alleen aantrekt.Het is eigenlijk geen onderwerp, maar ee ...

De Reformatie
HEPP
1064 woorden
van 34