GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
„Christelijke Encyclopaedie voor het Neder]a,ndsche Volk.” Samengesteld onder re­ dactie van Prof. Dr F. W. Grosheide, Ds J. H. Landwehr, Ds G. Lindeboom, , Ds J. C. Rullmann.

„Christelijke Encyclopaedie voor het Neder]a,ndsche Volk.” Samengesteld onder re­ dactie van Prof. Dr F. W. Grosheide, Ds J. H. Landwehr, Ds G. Lindeboom, , Ds J. C. Rullmann.

Eerste Deel. A •— Dynamisme. Kampen — J. H. Kok.De verschijning van dit werk mag wel een evenement heeten.: eg; : gev: eg; : gev Soms scheen het of er geen.kracht was om te baren. Vóór de geboorte had het met allerlei tegenspoeden welke hier ni^ts^xnield behoeven te worden, t ...

25 maart 1926
De Reformatie
HEPP
589 woorden
„Kerktaal en Leven", door Ds K. Schilder. Uitgevers-Mij. „Holland", Amsterdam

„Kerktaal en Leven", door Ds K. Schilder. Uitgevers-Mij. „Holland", Amsterdam

BOEKBESPREKING Vergis ik mij niet, dan zullen vele lezers, die den inhoud van dit boek reeds uit de „Refcirmatie"-aitikelen van onzen medewerker kennen, het gaarne in den nieuwen vorm herlezen.In de zeilen van het scheepje, waarover D's Schilder schippert, w ...

19 oktober 1923
De Reformatie
HEPP
97 woorden
„Met zes zintuigen de natuur in", door  Dr A. van Veldhuizen. Teekeningen van  Johan Dijkstra. Kampen - J. H. Kok (z. j.)

„Met zes zintuigen de natuur in", door Dr A. van Veldhuizen. Teekeningen van Johan Dijkstra. Kampen - J. H. Kok (z. j.)

'k Dacht: dit boek kan wel even wachten. Want wie treitt er om en bij Sint-Nikolaas „met zes zintuigen de natuur in"? Maar thans zit de lente in de lucht.Thans wordt iets van een bescheiden trekvogel in den mensch wakker.Thans is het het psychologisch moment om op dit prachtb ...

5 maart 1926
De Reformatie
HEPP
107 woorden
„Wat is de Hel?” door K. Schilder; Gereformeerd predikant te Gorinchem. Tweede vermeerderde drck. J. H. Kok, Kampen, 1920.

„Wat is de Hel?” door K. Schilder; Gereformeerd predikant te Gorinchem. Tweede vermeerderde drck. J. H. Kok, Kampen, 1920.

BOEKBESPREKING. Deix eersten druk verdiende dit boek niet, den tweeden v€5ixlient het dubbel.Men vergove mij dit ietwat paradoxale (wonder-Bp-i^eiukige). Ik bedo^el er dit mee. De uitgever van deni eeiisten druk had het boek verizorgd ver beneden zijn waarde ...

17 december 1920
De Reformatie
HEPP
791 woorden
„De Waarde van het Dogma”, door Dr. V. Hepp. Afl. 6 en 7 in de Serie: Schild en Pijl. J. H. Kok, Kampen, 1920.

„De Waarde van het Dogma”, door Dr. V. Hepp. Afl. 6 en 7 in de Serie: Schild en Pijl. J. H. Kok, Kampen, 1920.

De Redactie besloot om, zoo het geviel, dat eeü der redacteuren eenig geschrift het licM aou doen zien, het recensie-exemplaar hem ter aankondiging in handen te stellen. 'In , zake dit besluit kan pro en contra worden' gepleit. Er vóór kan worden aangevoerd, dat men dan eeker niet vervalt ...

17 december 1920
De Reformatie
HEPP
539 woorden
„Jozua”, door Dr C. J. Goshnga.  Kampen — J. H. Kok.

„Jozua”, door Dr C. J. Goshnga. Kampen — J. H. Kok.

„Jozua”, door Dr C. J. Goshnga. Kampen - J. H. Kok.Alweer een deel uit de bekende serie „Korte Verklaring der Heilige Schrift".Het doet ons geiioegen, dat thans weer een historisch boelc uit hei Oude Testament vertaald en verklaard werd.Daarvan schonk de „Korte Verklai-ing" o ...

6 mei 1927
De Reformatie
HEPP
105 woorden
„De Voorzienigheid Gods”, door Dr K. Dijk. Amsterdam — N.V. De Standaard.

„De Voorzienigheid Gods”, door Dr K. Dijk. Amsterdam — N.V. De Standaard.

„De Voorzienigheid Gods”, door Dr K. Dijk. Amsterdam - N.V. De Standaard.Dit werk heeft veel met dat van prof. Geesink gemeen.Beide zijn uit Heraut-artikelen ontstaan.Beide zijn populair wetenschappelijk.Maar hier openbaart zich tevens eenig verschil.Als het op ...

6 mei 1927
De Reformatie
HEPP
361 woorden
„De Magistratuur”. Orgaan van de Vereeniging van Burgemees’ers, We houders en  Secretarissen „Groen van Prinsterer”.

„De Magistratuur”. Orgaan van de Vereeniging van Burgemees’ers, We houders en Secretarissen „Groen van Prinsterer”.

„De Magistratuur”. Orgaan van de Vereeniging van Burgemees’ers, We houders en Secretarissen „Groen van Prinsterer”.Goes. - Oosterbaan en Le Cointre.Eerst wanneer meer nummers verschenen zijn, kunnen wij van deze periodiek een recensie geven.HEPP.Naschrift: Andere perio ...

20 januari 1928
De Reformatie
HEPP
H.
44 woorden
„De Nieuwe Opvoeding” door Dr H. Bavinck. 2de druk.

„De Nieuwe Opvoeding” door Dr H. Bavinck. 2de druk.

„De Nieuwe Opvoeding” door Dr H. Bavinck. 2de druk.Kampen - J. H. Kok. 1928.„Paedagogische beginselen" door Dr H. Bavinck. 3de druk.Kampen - J. H. Kok. 1928.De paedagogische arbeid van wijlen prof. Bavinck blijkt onder ons nog steeds waardeering te vinden.Wij ac ...

5 oktober 1928
De Reformatie
HEPP
95 woorden
„In de schemering van Christus’ Wederkomst”, door H. Veldkamp, V.D.M. te Kralingscheveer.

„In de schemering van Christus’ Wederkomst”, door H. Veldkamp, V.D.M. te Kralingscheveer.

Ware deze bundel meditatiën een 15 of 20 jaar geleden verschenen, dan zou de kritiek daafop niet malsch zijn geweest.Stel u voor, dat hier de brieven aan de Thessalonicensen genoemd worden „de eerste symphoaie van Paufus", dat hier gesproken wordt van „gespecificeerde dankzegging", van het ...

21 december 1928
De Reformatie
HEPP
183 woorden
van 34