GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

VL De verrader. Wie is hetj_ die de 19 vragen, door dé Synode aan £r Geelkerken gesteld, heeft verraden aan „Be telegraaf" ? Dat is een zaak, welke gedurig weer sommige gedachten in beslag neemt.Door zulke dingen voelen de kerken zich in haar ei ...

De Reformatie
HEPP
1967 woorden
„Met zes zintuigen de natuur in", door  Dr A. van Veldhuizen. Teekeningen van  Johan Dijkstra. Kampen - J. H. Kok (z. j.)

„Met zes zintuigen de natuur in", door Dr A. van Veldhuizen. Teekeningen van Johan Dijkstra. Kampen - J. H. Kok (z. j.)

'k Dacht: dit boek kan wel even wachten. Want wie treitt er om en bij Sint-Nikolaas „met zes zintuigen de natuur in"? Maar thans zit de lente in de lucht.Thans wordt iets van een bescheiden trekvogel in den mensch wakker.Thans is het het psychologisch moment om op dit prachtb ...

De Reformatie
HEPP
114 woorden
„Uit Zijne Volheid. Elke dag in Gods licht." Samenstelster Mej: A. J. van den Ban. Zeist — J. Ploegsma.

„Uit Zijne Volheid. Elke dag in Gods licht." Samenstelster Mej: A. J. van den Ban. Zeist — J. Ploegsma.

„Uit Zijne Volheid. Elke dag in Gods licht." Samenstelster Mej: A. J. van den Ban. Zeist - J. Ploegsma.Jammer genoeg kmmen wij, wat wij boven bij Ds Knaps „Gaflukte Aren", schreven hier niet mutatis mutandis herhalen.Ons groote bezwaar is niet, dat in dit dagboek de eenheid ontbreek ...

De Reformatie
HEPP
318 woorden
Synode-indrukken

Synode-indrukken

VII. Eenparig. Met Donderdag 4 Maart was - een der gewichtigste data voor de Synode aangebroken.De zitting zou openbaar zijn.Talrijk was de opkomst.Men zag onder de „gasten", gelijk de Praeses, Ds Fernhout, de tO ...

De Reformatie
HEPP
773 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

VIII. De indruk in het land. De publikatie Van het dogmatisch-exegetisch rapport met zijn konklusies en die van de kerkrechtelijke konklusies hebben, naar wij van verschillende zijden vernemen, door heel het land een diepen indruk ge ...

De Reformatie
HEPP
2009 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

IX. De ontvangst. Ook in de ontvangst VcOi 'Dr Geelkerken gaf de bynode blijk van de uiterste welwillendheid.Toen de bynode-leden voor het eerst in Assen aankwamen, stond noch voor hen noch voor de praeadviseurs een kerkelijke ...

De Reformatie
HEPP
3151 woorden
„Christelijke Encyclopaedie voor het Neder]a,ndsche Volk.” Samengesteld onder re­ dactie van Prof. Dr F. W. Grosheide, Ds J. H. Landwehr, Ds G. Lindeboom, , Ds J. C. Rullmann.

„Christelijke Encyclopaedie voor het Neder]a,ndsche Volk.” Samengesteld onder re­ dactie van Prof. Dr F. W. Grosheide, Ds J. H. Landwehr, Ds G. Lindeboom, , Ds J. C. Rullmann.

Eerste Deel. A •— Dynamisme. Kampen — J. H. Kok.De verschijning van dit werk mag wel een evenement heeten.: eg; : gev: eg; : gev Soms scheen het of er geen.kracht was om te baren. Vóór de geboorte had het met allerlei tegenspoeden welke hier ni^ts^xnield behoeven te worden, t ...

De Reformatie
HEPP
602 woorden
PASCHEN.

PASCHEN.

Het P; i^M^^pi^^clitig^.uiiPf^Tiet christendom, rees omhoog in één \wgenbiik.Het kan niet in tijdsduur worden uitgerukt, hoelang het vorderde, dat de geest van onz^n Koning Jezus Zicli, , met. Zijti niet ontbonden licha^^.ver-Sneffp^lÉI^^E^^^SlS^lfel^PSaarHoogéy •%•& • "d ...

De Reformatie
HEPP
1456 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

X. De geheimzinnige auto. De goede Vreelanders zullen niet geweten hebben, wat zij zagen, toen op een Zondag tusschen de twee diensten een auto voor de pastorie stilhield en vier heeren daaruit stapten.Als zij iets van de nieu ...

De Reformatie
HEPP
3883 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

XIU. - - ^^ms^M'hi'^& ^'^t^^'^'^^g \^a-n Dir Geelkerfctsïi? Df": Gé'èlkeïkéh-had het tafellaken tüssché%^' Synode en zichzelf doorgesneden. , •, ..-.!; : Aan de schorsing had hij zich.niet ondérworppOp Zondag 14 Maart w; as hij toch ..opget ...

De Reformatie
HEPP
3183 woorden
van 34