GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

14 resultaten
Filteren
van 2
J. FRANCKE.
KONING JOSIA VAN JUDA (III)

KONING JOSIA VAN JUDA (III)

e. Ik geloof, dat er nog een gegeven is in het Woord Gods over Josia, dat rechtvaardigt te zéggen, dat hij 't recht des Heren wilde bestellen. En wel dit, dat hij een groot paasfeest houdt. Het is niet zonder grote oorzaak, dat we niet alleen bij Josia, maar ook bij Hiskia lezen van een paasfeest ...

12 juli 1952
De Reformatie
J. FRANCKE.
2207 woorden
KONING JOSIA VAN JUDA (II)

KONING JOSIA VAN JUDA (II)

POP. WETENSCH. SCHETSEN 3. GODS WOORD OVER JOSIA'S REFORMEREN. a. We keren weer terug tot Josia. We hoorden het: op zijn 16e jaar begint Josia tegen alle menselijke verwachting in de God van zijn vader David te zoeken. En dan blijven de vruchten niet uit. Vie ...

5 juli 1952
De Reformatie
J. FRANCKE.
2701 woorden
KONING JOSIA VAN JUDA (I)

KONING JOSIA VAN JUDA (I)

POP. WETENSCH. SCHETSENHet gedeelte, dat we met elkaar willen gaan bespreken, is dat deel van de oud-testamentische Schrift, dat ons bericht aangaande koning Josia van Juda. Ik geloof; dat dit Schriftgedeelte ons vandaag in onze omstandigheden zeer duidelijk aanspreekt, om ons de wil van o ...

28 juni 1952
De Reformatie
J. FRANCKE.
2841 woorden
Het wederom erkennen van den ambtelijken dienst van den evangelist

Het wederom erkennen van den ambtelijken dienst van den evangelist

Het meerderlieidsrapport van zendingsdeputaten zegt, dat de kerken naar de Schriften zullen handelen, indien zij wederom erkennen den ambtelijken dienst van „evangelist" als evangelieprediker en kerkplanter onder de volken, die nog van het Evangelie verstoken zijn, en dat de kerken in haar papier ...

5 mei 1951
De Reformatie
J. FRANCKE.
2725 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

(XX) We hebben ook in het kort na te gaan, hoe het na het apostolische tijdvak der nieuwtestamentische kerk met den evangelist in kerk en pers is toegegaan.a. We memoreerden reeds, dat de bewering van Prof. Sillevis Smitt, dat in den na-apostolischen t ij d ...

24 maart 1951
De Reformatie
J. FRANCKE.
1676 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

(XVil)C. De minderheidsnota van Ds v. d. Waal brengt tegen het meerderheidsrapport in dezen bezwaren in. En naast hetgeen we boven reeds daaruit citeerden en bediscussieerden wordt dan een beroep gedaan op wal het meerderheidsrapport noemt „de k e r k e 1 ij k e papieren" inzake de bijzond ...

24 februari 1951
De Reformatie
J. FRANCKE.
1474 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

§ 5. DE VERHOUDING TUSSCHEN DEN EVAN­ GELIST EN DE OVERIGE BIZONDERE AMBTSDRAGERS (vöHvolg). (XIII) Verleden week werd een begin gemaakt met 't teekenen van de verhouding tussclien de evangelisten en de apostelen, waarbij in 't bizonder Phillppus de aandacht ...

27 januari 1951
De Reformatie
J. FRANCKE.
923 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

(IX) (Vervolg).In het vorig artikel werd beschreven hoe de deputaten-meerderheid op grond van Ef. 4 : 11 concludeerde tot erkenning van het evangelistenam.bt voor de zending, terwijl de minderheid dit bestreed. Dat het betoog van de meerderheid door de minde ...

23 december 1950
De Reformatie
J. FRANCKE.
1279 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

(VII) § 4. DE AMBTSTAAK VAN DEN EVANGELIST. (Vervolg).C. We komen tot E p h e z e 4 : 11, uit welken tekst het meerderheidsrapport het een en ander afleidt met betrekking tot de taak van den „evangelist" (bl. 8/9). Dat kan als ...

16 december 1950
De Reformatie
J. FRANCKE.
1092 woorden
De kwestie van Ket evangelisten-ambt

De kwestie van Ket evangelisten-ambt

(VII) § 4. DE AMBTSTAAK VAN DEN „EVANGELIST". A. Nadat wij mochten constateeren, dat „evangelist" «en technische ambtsterm is, komen we tot , d e ' ambtstaak van dien bijzonderen . ambtsdrager. Daarbij letten we weer op Philippus, Tü ...

2 december 1950
De Reformatie
J. FRANCKE.
1105 woorden
van 2