GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

316 resultaten
Filteren
van 32
„Het teekenboek voor het Christelijk Onderwijs". Uitgave „Jachin", Zwolle.

„Het teekenboek voor het Christelijk Onderwijs". Uitgave „Jachin", Zwolle.

Zóó kan men tóch „christelijk teekenen". De figuren van gebruiksvoorwerpen uit den Bijbel zijn als teekenvoorbeeld aangewend. Bizonder goed gevonden. Achteraf zegt'men: heel eenvoudige oplossing. Ja, zoo ging 't sedert 't ei van Columbus. ...

De Reformatie
J. W.
35 woorden
Chr. de Bouter en I. Nauta. Beknopte Kerkgeschiedenis, voor het Voortgezet Chr. Onderwijs. P. Noordhoff N. V. - Groningen, 1930.

Chr. de Bouter en I. Nauta. Beknopte Kerkgeschiedenis, voor het Voortgezet Chr. Onderwijs. P. Noordhoff N. V. - Groningen, 1930.

Chr. de Bouter en I. Nauta. Beknopte Kerkgeschiedenis, voor het Voortgezet Chr. Onderwijs. P. Noordhoff N. V. - Groningen, 1930.Ook dit boekje lijkt me heel goed. Het is vooral in de 19e eeuw objectief gehouden. Dat is verstandig. Maar deze objectiviteit is overal goed, en schaadt niet. He ...

De Reformatie
J. W.
69 woorden
H. v. Dijk en I. Nauta. Gewij de Geschiedenis. (Oude Testament) voor het  Voortgezet Onderwijs. P. Noordhoff N. V. - Groningen, 1930.

H. v. Dijk en I. Nauta. Gewij de Geschiedenis. (Oude Testament) voor het Voortgezet Onderwijs. P. Noordhoff N. V. - Groningen, 1930.

H. v. Dijk en I. Nauta. Gewij de Geschiedenis. (Oude Testament) voor het Voortgezet Onderwijs. P. Noordhoff N. V. - Groningen, 1930.Ik heb den indruk, dat we hier een goed boekje hebben. Vooral het feit, dat uit de Bijb. Oudheidkunde nogal veel wordt meegedeeld, maakt dit boekje tot een ze ...

De Reformatie
J. W.
81 woorden
Aan de lezers

Aan de lezers

Aan d© lezers, Tot mijn leed zal ik mijn arbeid aan de Reformatie, gelijk trouwens al mijn werk, een paar weken moeten onderbreken. De vorige week werd ik onverwacht door een vrij hevigen griepaanval aan mijn bed gebonden; thans ben ik wel aanvankelijk hersteld, maar op medisch advies moet ...

De Reformatie
J. W.
93 woorden
Thomas a Kempis, „De navolging van Christus". Rotterdam — J. M. Bredées Uitgevers-Mij.

Thomas a Kempis, „De navolging van Christus". Rotterdam — J. M. Bredées Uitgevers-Mij.

Dit is de zesde drulj van de vertaHng-Hasebroek, Met „inleiding" van den vertaler. Deze uitgaaf is goed, al houden we ons bezwaar tegen het ons steeds weer pijn-doende gebruik van „Heer" inplaats van Heere. Hier en daar is - de zegswijze wat ouderwetsch. „Dien gij liefhebt is zoo gezind, dat hij ...

De Reformatie
J. W.
111 woorden
„Het Lam Gods” (Lijdensweek), voor Nederland  bewerkt door Mej. J. H. Kuyper. J. N. Voorhoeve - Den Haag.

„Het Lam Gods” (Lijdensweek), voor Nederland bewerkt door Mej. J. H. Kuyper. J. N. Voorhoeve - Den Haag.

„Het Lam Gods” (Lijdensweek), voor Nederland bewerkt door Mej. J. H. Kuyper. J. N. Voorhoeve - Den Haag.Met veel genoegen zagen wij dit boekje in en gebruikten het aanvankelijk zelf. Het is een samenlezing van de Schriftgedeelten, welke betrekking hebben op het lijden van den Heiland. De s ...

De Reformatie
J. W.
121 woorden
„Grimm’s Sprookjes". Met gekleurde platen van B. en J. Midderingh—Bokhorst Tweede verzameling. Uitg. Wereldbibliotheek.

„Grimm’s Sprookjes". Met gekleurde platen van B. en J. Midderingh—Bokhorst Tweede verzameling. Uitg. Wereldbibliotheek.

De „Sprookjes van Grimm" zijn algemeen bekend. En wie „algemeene ontwikkeling" aan zijn kinderen wil bijbrengen, behoort ze zijn kinderen te vertellen-Dat lijkt me beter dan hun een boek met de sprookjes in handen te geven. Ook omdat zóó een soort „keur" kan worden toegepast. En ook wijl ik er be ...

De Reformatie
J. W.
177 woorden
Be jeugd in de groote stad.

Be jeugd in de groote stad.

Indien er één brandend vraagstuk voor de Gereformeerde Kerken is, dan is het wel dat van de gereformeerde jeugd in de groote stad.Het gaat met die jeugd verkeerd. Vooral met de jongens.We hebben niet de beschikking over véél cijfers, maar de getallen, die we kunnen noemen geven geen ...

De Reformatie
J. W.
213 woorden
Opdat

Opdat

Maar jjij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.Psalm 130 : 4.Dat is een troost: bij God is vergeving.Zooals hij van ons viaagt, 'dat wiji vergeren „zeventig maal zeven maal", zoo is er bij Hem vergeving, altijd weer.Wij, die mogen inzien achter het voorhangsel, wel ...

De Reformatie
J. W.
219 woorden
P. Ch. van der Vliet. Vraag en Antwoord. A. Fiescher — Utrech.

P. Ch. van der Vliet. Vraag en Antwoord. A. Fiescher — Utrech.

Ds V. d. Vliet zegt in zija voorwoord: „Dit zijn geen jeugdpreeken. Het geloof van jongemenschen verschilt niet van dat der ouderen. Daarom geen jeugddiensten en geen jeugdpreeken. Toch mogen we ons wel eens tot de jonge menschen richten in de verklaring en toepassing der Heilige Schrift. Dat is ...

De Reformatie
J. W.
232 woorden
van 32