GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

316 resultaten
Filteren
van 32
DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

II. Korte inhoud van het eerste artikel: De psychologie der religie is als vak van wetenschap opgekomen door en na het optreden van de nieuwe filosofie. Men bedoelt met dit vak niet enkel de verschijnselen te bestudeeren, maar ook het wezen der religie te vinden. B ...

De Reformatie
J. W.
2067 woorden
DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

III. Voor we er tO'e kumien overgaan, in een tweetal artikelen het wezen van de bekeering zielkundig te benaderen, moeten we ditmaal enkele grondprincipia, die onze beschouwing beheerschen, ©n die tegelijkertijd bedoelen een bestrijding te leveren Tan hetgeen van a ...

De Reformatie
J. W.
2073 woorden
DE FSYGHGLOGIE DER BEKËERING.

DE FSYGHGLOGIE DER BEKËERING.

IV. Wanneer we spreken over de bekeering, dan zien we al spoedig, dat we opi twee manieren ons kunnen instellen tegenover ons onderwerp. We kunnen pogen, de ho'Ofdlijnen te zien, die hier TOor het geestelijk leven te trekken vallen, - ^ we kunnen ook trachten, de b ...

De Reformatie
J. W.
2263 woorden
DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

V Wanneer we gaan spreken over enkele meer speciale punten, die met de psychologie van de bekeering ten nauwste in verband staan, dan doet zich allereerst de vraag voor, in hoeverre andere dan direct religieuse motieven bij de bekeering werkzaam zijn.Ook voo ...

De Reformatie
J. W.
3037 woorden
GEZONDE GODSDIENSTPSYGHOIOGIE.

GEZONDE GODSDIENSTPSYGHOIOGIE.

In onze artikelen over de psychologie der bekeering wezen we er op, 'dat de bekeerde zijn leven telkens weer heeft te toetsen aan de uitspraken van de Schrift.Op deze gedachte willen we in eeai afzonderlijk' artikel, dat met onze voorgaande reeks slechts zijdelings verband houdt, nog eens ...

De Reformatie
J. W.
3635 woorden
Die uitgesioten was.

Die uitgesioten was.

Schijnbaar toevallige omstandigheden hebben in de geschiedenis van den kamerling een groote beteekenis.Fihppus moet hem tegemoet gaan, en is liet niet „toevallig", dat hij dan juist Jesaja leest ? Is het niet „toevallig", dat deze heiden er eene is, aan wien, als aan een „gesnedene" den to ...

De Reformatie
J. W.
621 woorden
Onder Mijnen Naam.

Onder Mijnen Naam.

Het is wèl brutaal, 'het doen van hen, wier optreden Jezus hier voorspelt Ze ziillen Icomen, en zeggen: „Ik ben de Christus".: . 'ï'Pp den voorgrond - van 'het historisch taf'reel ziet Jezus de historie der f.oden. Jeruzalem zal worden verwoest. En in de dagen - van druk zullen er komen, d ...

De Reformatie
J. W.
498 woorden
Jaarwissellng.

Jaarwissellng.

Hel jaar is weer voorbij.Het jaar van depressie en het jaar van hope. Het jaar van een koningsniüord en iiet jaar van een mislukte ontwapenings-en viootconfereutie. Het jaar van de Uiverglorie en liet jaar van de Uivercatastroplie. Het jaar van het sterven onzer veelbeminde Koningin-Moeder ...

De Reformatie
J. W.
1715 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Vorming der persoonlijkheid. I In de laatste jaren komt men nog al ecus in aanraking met inenschen, die een min of meer gepaste reclame maken voor een bepaalde methode ter vorming van „de persoonlijkheid". In den regel is die reclame ...

De Reformatie
J. W.
1722 woorden
Kerstfeest.

Kerstfeest.

Kerstfeest is het feest van de measchheid.Het is het feest van de menschheid, omdat bet is het feest vaii Jezus.Het kaa het feest van de mensohheid zijn als feest van Jezus, omdat Jezus Christus is de God met ons.Op Kerstfeest triumfeert Gods genade. iMaar op Kerstfeest wordt ...

De Reformatie
J. W.
1963 woorden
van 32