GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

316 resultaten
Filteren
van 32
DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

II. Korte inhoud van het eerste artikel: De psychologie der religie is als vak van wetenschap opgekomen door en na het optreden van de nieuwe filosofie. Men bedoelt met dit vak niet enkel de verschijnselen te bestudeeren, maar ook het wezen der religie te vinden. B ...

5 februari 1926
De Reformatie
J. W.
2067 woorden
DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

III. Voor we er tO'e kumien overgaan, in een tweetal artikelen het wezen van de bekeering zielkundig te benaderen, moeten we ditmaal enkele grondprincipia, die onze beschouwing beheerschen, ©n die tegelijkertijd bedoelen een bestrijding te leveren Tan hetgeen van a ...

12 februari 1926
De Reformatie
J. W.
2073 woorden
DE FSYGHGLOGIE DER BEKËERING.

DE FSYGHGLOGIE DER BEKËERING.

IV. Wanneer we spreken over de bekeering, dan zien we al spoedig, dat we opi twee manieren ons kunnen instellen tegenover ons onderwerp. We kunnen pogen, de ho'Ofdlijnen te zien, die hier TOor het geestelijk leven te trekken vallen, - ^ we kunnen ook trachten, de b ...

19 februari 1926
De Reformatie
J. W.
2263 woorden
DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

V Wanneer we gaan spreken over enkele meer speciale punten, die met de psychologie van de bekeering ten nauwste in verband staan, dan doet zich allereerst de vraag voor, in hoeverre andere dan direct religieuse motieven bij de bekeering werkzaam zijn.Ook voo ...

26 februari 1926
De Reformatie
J. W.
3037 woorden
GEZONDE GODSDIENSTPSYGHOIOGIE.

GEZONDE GODSDIENSTPSYGHOIOGIE.

In onze artikelen over de psychologie der bekeering wezen we er op, 'dat de bekeerde zijn leven telkens weer heeft te toetsen aan de uitspraken van de Schrift.Op deze gedachte willen we in eeai afzonderlijk' artikel, dat met onze voorgaande reeks slechts zijdelings verband houdt, nog eens ...

5 maart 1926
De Reformatie
J. W.
3635 woorden
Die uitgesioten was.

Die uitgesioten was.

Schijnbaar toevallige omstandigheden hebben in de geschiedenis van den kamerling een groote beteekenis.Fihppus moet hem tegemoet gaan, en is liet niet „toevallig", dat hij dan juist Jesaja leest ? Is het niet „toevallig", dat deze heiden er eene is, aan wien, als aan een „gesnedene" den to ...

16 juli 1926
De Reformatie
J. W.
621 woorden
Onder Mijnen Naam.

Onder Mijnen Naam.

Het is wèl brutaal, 'het doen van hen, wier optreden Jezus hier voorspelt Ze ziillen Icomen, en zeggen: „Ik ben de Christus".: . 'ï'Pp den voorgrond - van 'het historisch taf'reel ziet Jezus de historie der f.oden. Jeruzalem zal worden verwoest. En in de dagen - van druk zullen er komen, d ...

23 juli 1926
De Reformatie
J. W.
498 woorden
OPVOEDING EN GEZAG.

OPVOEDING EN GEZAG.

I. Wanneer we in deze reeks artikelen zullen handelen over opvoeding en gezag, dan moet al dadelijk' vvoiden gezegd, dat het onmogelijk is, het terrein, dat hier onze laandacht vraagt api eiken duim gronds te betreden. De vraagstukken toch, die ziclh hier aan ons v ...

1 april 1927
De Reformatie
J. W.
1997 woorden
OPVOEDING EN GEZAG.

OPVOEDING EN GEZAG.

III. Onze tijd is geen vriend van de handhaving V a n h e t g 6 z a g bij de opvoeding. Er is in de jeugd van onzen tijd die typische trek, waardoor meermalen een houding vs^ordt aangenomen, alsof men zijne hoogheid het jonge mensch beleedigt, wanneer men van gezag ...

22 april 1927
De Reformatie
J. W.
1872 woorden
OPVOEDING EI GEZAG.

OPVOEDING EI GEZAG.

IV. Van de ouders en opvo'ed-ers wordt bij de opvoeding, juist vanwege de noodzakelijkheid van de handhaving van het gezag, heel veel gevraagd. Somwijlen schijnen ze te vergeten, dat de handhaving van het gezag op de juiste wij z e, wel hun meest belangrijke taak i ...

29 april 1927
De Reformatie
J. W.
1785 woorden
van 32