GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

316 resultaten
Filteren
van 32
WIJSBEGEERTE.

WIJSBEGEERTE.

(Zielkunde). Gewaarwordingen. Uit hetgeen we in onze artikelen over Fechner en Wundt zeiden, is duidelijk geworden, dat we ook zelfs bij de experimenteele zielkunde allerminst te doerr hebben met een neutrale wetenschap. Ook hier is wel degelijk een wij'sgeer ...

De Reformatie
J. W.
1345 woorden
DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

II. Korte inhoud van het eerste artikel: De psychologie der religie is als vak van wetenschap opgekomen door en na het optreden van de nieuwe filosofie. Men bedoelt met dit vak niet enkel de verschijnselen te bestudeeren, maar ook het wezen der religie te vinden. B ...

De Reformatie
J. W.
2067 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS.

OPVOEDING EN ONDERWIJS.

Beroepskeuze. Indien er één terrein is, dat de aandacht !v; aii christelijke zijde verdient, dan is het voorzekei" dat van de beroepskeuze.Niet alsof er ook m, aar één stukje grondgebied zou zijn, waar we niet onze belangstelling zoudeamoeten blijken. ...

De Reformatie
J. W.
1439 woorden
DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

III. Voor we er tO'e kumien overgaan, in een tweetal artikelen het wezen van de bekeering zielkundig te benaderen, moeten we ditmaal enkele grondprincipia, die onze beschouwing beheerschen, ©n die tegelijkertijd bedoelen een bestrijding te leveren Tan hetgeen van a ...

De Reformatie
J. W.
2073 woorden
Beroepskeuze.

Beroepskeuze.

n. Het praeadvies van het Verbondsbestuur van „Patrimonium", waarover we ons eenigermate verbaasden, betrof een vraagpunt van de gewestelijke organisatie-Utrecht voor de jaarvergadering van 22 Febr. e.v.Hot vraagpunt luidde aldus: Voorlichting bij de Beroepskeuze ...

De Reformatie
J. W.
2207 woorden
DE FSYGHGLOGIE DER BEKËERING.

DE FSYGHGLOGIE DER BEKËERING.

IV. Wanneer we spreken over de bekeering, dan zien we al spoedig, dat we opi twee manieren ons kunnen instellen tegenover ons onderwerp. We kunnen pogen, de ho'Ofdlijnen te zien, die hier TOor het geestelijk leven te trekken vallen, - ^ we kunnen ook trachten, de b ...

De Reformatie
J. W.
2263 woorden
Beroepskeuze.

Beroepskeuze.

III. Een zeer ernstig bezwaar tegen de wijze, < vaarop het prae-advies van Patrimonium's V^erbondsbestuur de zaak van de beroepskeuze regelen wil, is verder gelegen in het on beraden e, dat o.i. dit prae-advies kenmerkt.Immers men zegf: zoo is het in Arnh ...

De Reformatie
J. W.
1241 woorden
DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

V Wanneer we gaan spreken over enkele meer speciale punten, die met de psychologie van de bekeering ten nauwste in verband staan, dan doet zich allereerst de vraag voor, in hoeverre andere dan direct religieuse motieven bij de bekeering werkzaam zijn.Ook voo ...

De Reformatie
J. W.
3037 woorden
Beidt uw tljd.

Beidt uw tljd.

Er is een oude volkswijsheid, die tegelijkertijd ook echt christelijke levensvisie kan genoemd woi-den. En deze volkswijsheid heeft steeds, bij elk volk, zich het beste geopenbaard daar, waai' bet leven krachtig was, en waar de levensuitingen gezond waren.In een periode van verval van krac ...

De Reformatie
J. W.
1246 woorden
GEZONDE GODSDIENSTPSYGHOIOGIE.

GEZONDE GODSDIENSTPSYGHOIOGIE.

In onze artikelen over de psychologie der bekeering wezen we er op, 'dat de bekeerde zijn leven telkens weer heeft te toetsen aan de uitspraken van de Schrift.Op deze gedachte willen we in eeai afzonderlijk' artikel, dat met onze voorgaande reeks slechts zijdelings verband houdt, nog eens ...

De Reformatie
J. W.
3635 woorden
van 32