GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Gaarne geven we eene plaats aan de hieronder overgenomen mededeelingen over de stichting van de Theologische School der Gereformeerde kerken in Nederland.Op 6 December heeft de Theol. School haar 40-jarig bestaan gevierd. Dit feit zal gewis in de Geref. kerken niet onopgemerkt voorbijgegaa ...

16 december 1894
De Heraut
L.
K.
(Amst. Kerkbode.)
5015 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Hooggeachte Redactie !In No. 1403 van uw blad lees ik onder de rubriek „Ingezonden stukken" in een circulaire van de heeren H. Bijleveld c. s. onder meer aangaande de Vrije Universiteit: „En dan — we missen nog een Medische en een Wis-en ...

4 december 1904
De Heraut
L.
Uw dw. B.
275 woorden
KERKLIJKLEVEN

KERKLIJKLEVEN

Het Loflied ter eere van den God der Schepping. Kerstfeest, De romanschrijver van vandaag, Gulbraussen, laat in het tweede deel der bekende trilogie „Winden waaien om de rotsen" een dominee optreden, van wien hij zegt, dat hij niet is als andere dominees, di ...

24 december 1937
De Reformatie
N. S.
S. GREIJDANUS
L.
K. S.
6180 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Geloof en Verbeelding. 'I.De verbeelding (fantasie) speelt een groote rol ia het leven. Ze toovert ons voor een schijnwerkelijkheid, die soms in verband, soms buiten verband staat met de eigenlijke werkeUjkheid.De zielkimde beeft tot taak om na te gaa ...

19 augustus 1938
De Reformatie
L.
3211 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Buchman-beweging.Hoezeer de verhouding tusschen Buchmanheweging en ierk soms ook in gereformeerde terben een onderwerp -van discussids wordt, Wijkt o.m. hieruit, dat in één der Indische kerken in Maart 1937 'bij den terkeraad stappen gedaan zijn om in dezen tot klaarheid te komen. We zulle ...

26 augustus 1938
De Reformatie
K. S.
L.
4179 woorden
EIELKUNDE

EIELKUNDE

Geloof en Verbeelding. II. Welk mensch is er, die niet in gedachten met de toekomst bezig is, zoowel van zichzelf als van anderen? Heeft niet ieder mensch zijn begeerten en wenschen, zijn hoop en vrees, zijn plannen en voornemens? ...

26 augustus 1938
De Reformatie
L.
1806 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Wat gaan wij doen op leeftijd? Er wordt in deze dagen veel aandacht gewijd aan de ontwikkeling en vorming van jeugdigen. En terecht, want hun positie is moeilijker dan die van vorige geslachten, die geen overgangstijd' hebben meegemaakt.Toch is er reden om ook de problemen, waarmee ...

26 augustus 1938
De Reformatie
L.
1075 woorden
Wat gaan wij doen op leeftijd?

Wat gaan wij doen op leeftijd?

II. Onze opwekking om de gedwongen rust van den arbeid om te zetten in nieuwe productiviteit zou niet volledig zijn, indien daarbij niet werd geantwoord op allerlei bezwaren.In de eerste plaats is er het bezwaar van het phlegma, waardoor ons volk zich kenmer ...

2 september 1938
De Reformatie
L.
862 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Geloof en Verbeelding. III. Nog een ander terrein waarop de fantasie de zonde dient en het geloof een zwaren strijd heeft te strijden, is het dobbelen. Men behoeft daartoe niet altijd dobbelsteenen of kaarten in de hand te nemen, wan ...

2 september 1938
De Reformatie
L.
1309 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Geloof en Verbeelding. IV. Tot dusver vonden wij dit onderscheid tusschen geloof en phantasie, dat het geloof een functie of werldng is omtrent Gods openbaring, terwijl vea> beeldingen alleen inhouden zijn van ons denken. Deze ond ...

9 september 1938
De Reformatie
L.
1867 woorden
van 3