GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

Die Aanstaande Sinode. Nadat ons die kopie vir die vorige uitgawe van Die Kerkblad aan die drukkers gestuur het, het ons berig gekry dat die Geref. Kerke van Nederland 'n deputaat stuur om ons aanslaande generale sinode by te woon, die broederlike groete van die Ke ...

De Reformatie
L.
962 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Jeugdwerk. In het ten vorigen jare verschenen werk: „Karaktervorming bij jeugdigen" werd door schrijver dezes een hoofdstuk ge-wrjd aan: „Beroep en Karakter". Het is verdeeld in enkele paragraphen, ie tot titels hebben: 1. Beroepskeuze. 2. Beroepsdeugden. 3. ...

De Reformatie
L.
1014 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Ouderdoiuswerk. Een van de redenen, waarom velen de bejaardten niet in dienst houden, is dat zij vergeetachtig worden. Deze algemeen verbreide opvatting van de psychische vermogens van de ouden berust echter op oppervlakkige waai-neming. In het Bijbelboek „De Predi ...

De Reformatie
L.
1127 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Ouderdomswerk. In do onvergelijkelijk schooue beschrijving van do kwalen van den ouderdom door den Prediker treffen ons drie tUngen. Eerstens bij het beeld Van den wintertijd, dat het werken voor grijsaards Iniet onmogelijk is. Voorts in de vergelijking met een ver ...

De Reformatie
L.
658 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Geloof en werkelijkheidsgevoel. De meeste menschen hebben idealen noodig om voldoende bevrediging in het leven te vinden. Zulke idealen zijn ook de levensleugens. Deze stelling vindt men geponeerd bij Hendrik Ibsen, overleden 1906. Hij voert een dokter ten tooneele ...

De Reformatie
L.
1738 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Geloof en Verbeelding. IV. Tot dusver vonden wij dit onderscheid tusschen geloof en phantasie, dat het geloof een functie of werldng is omtrent Gods openbaring, terwijl vea> beeldingen alleen inhouden zijn van ons denken. Deze ond ...

De Reformatie
L.
1867 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Eet Schriftbewijs van „De Heraut" inzake de verbondsleer. We zijn aan onze lezers een kort aanloopje schuldig, nu we ons zetten tot dit artikel. In de nummers van 17 Juni tot 22 Juli 1938 schreven we wekelijks over het verbond; aanleiding daartoe was met name een r ...

De Reformatie
K. S.
L.
5343 woorden
Wat gaan wij doen op leeftijd?

Wat gaan wij doen op leeftijd?

II. Onze opwekking om de gedwongen rust van den arbeid om te zetten in nieuwe productiviteit zou niet volledig zijn, indien daarbij niet werd geantwoord op allerlei bezwaren.In de eerste plaats is er het bezwaar van het phlegma, waardoor ons volk zich kenmer ...

De Reformatie
L.
862 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Geloof en Verbeelding. III. Nog een ander terrein waarop de fantasie de zonde dient en het geloof een zwaren strijd heeft te strijden, is het dobbelen. Men behoeft daartoe niet altijd dobbelsteenen of kaarten in de hand te nemen, wan ...

De Reformatie
L.
1309 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Buchman-beweging.Hoezeer de verhouding tusschen Buchmanheweging en ierk soms ook in gereformeerde terben een onderwerp -van discussids wordt, Wijkt o.m. hieruit, dat in één der Indische kerken in Maart 1937 'bij den terkeraad stappen gedaan zijn om in dezen tot klaarheid te komen. We zulle ...

De Reformatie
K. S.
L.
4179 woorden
van 3