GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Wat gaan wij doen op leeftijd? Er wordt in deze dagen veel aandacht gewijd aan de ontwikkeling en vorming van jeugdigen. En terecht, want hun positie is moeilijker dan die van vorige geslachten, die geen overgangstijd' hebben meegemaakt.Toch is er reden om ook de problemen, waarmee ...

26 augustus 1938
De Reformatie
L.
1075 woorden
Wat gaan wij doen op leeftijd?

Wat gaan wij doen op leeftijd?

II. Onze opwekking om de gedwongen rust van den arbeid om te zetten in nieuwe productiviteit zou niet volledig zijn, indien daarbij niet werd geantwoord op allerlei bezwaren.In de eerste plaats is er het bezwaar van het phlegma, waardoor ons volk zich kenmer ...

2 september 1938
De Reformatie
L.
862 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Eet Schriftbewijs van „De Heraut" inzake de verbondsleer. We zijn aan onze lezers een kort aanloopje schuldig, nu we ons zetten tot dit artikel. In de nummers van 17 Juni tot 22 Juli 1938 schreven we wekelijks over het verbond; aanleiding daartoe was met name een r ...

9 september 1938
De Reformatie
K. S.
L.
5343 woorden
Teedere godsvrucht.

Teedere godsvrucht.

De pronkkamer raakt uit de mode.In onzen tijd houden we geen .dingen aan, die niet betalen. Alles moet practisch nut hebben.De vroegere huismoeders dachten er anders over. iWat was het er schoon en deftig in die pronkkamer. • En vol! 't'Leek wel een museum.Geschenken, die de ...

28 juli 1922
De Reformatie
L.
666 woorden
KERKLIJKLEVEN

KERKLIJKLEVEN

Het Loflied ter eere van den God der Schepping. Kerstfeest, De romanschrijver van vandaag, Gulbraussen, laat in het tweede deel der bekende trilogie „Winden waaien om de rotsen" een dominee optreden, van wien hij zegt, dat hij niet is als andere dominees, di ...

24 december 1937
De Reformatie
N. S.
S. GREIJDANUS
L.
K. S.
6180 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Buchman-beweging.Hoezeer de verhouding tusschen Buchmanheweging en ierk soms ook in gereformeerde terben een onderwerp -van discussids wordt, Wijkt o.m. hieruit, dat in één der Indische kerken in Maart 1937 'bij den terkeraad stappen gedaan zijn om in dezen tot klaarheid te komen. We zulle ...

26 augustus 1938
De Reformatie
K. S.
L.
4179 woorden
Allce Nahon. †

Allce Nahon. †

Zondagavond laat ontving ik een telegram uit Antwerpen, dat de doodstijding bracht van Alice Nahon, de bekende Vlaamsche dichteres.Sinds acht maanden was ze weer ziek en aan bed gebonden, maar de laatst© week was de toestand zeer verergerd. Hooge koortsen, aldus berichtte haar vader in ©en ...

26 mei 1933
De Reformatie
C. T.
L.
1435 woorden
Weer thuis.

Weer thuis.

Wat kan het thiiis recht gezellig süjn! Somhiige toioeders hebben er zoo den slag 'vah om het thuis gezellig te makenIeder huisgenoot heeft zijn eigen plaats. De eenvoudige beete smaakt heerlijker dan leklr'ernijen elders. De gesprekken van hart tot hart doen meer goed dan duizend redeneer ...

7 juli 1922
De Reformatie
L.
652 woorden
Persoonlijkheid.

Persoonlijkheid.

Dit was een persoonlijke daad.Niemand dwong deze weduwe om alles te geven.Had ze om raad gevraagd, men zou gezegd hebben, houd maar wat ge hebt of geef slechts een deel aan den Heere.Maar zij zegt: Alles of niets is voor den Heere, en ik kies: Alles.Het zieleleven heef ...

21 juli 1922
De Reformatie
L.
704 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Prof. Dr H. H. Kuyper. ^) Zondag 1 Februari mocht prof. dr H. H. Kuyper den dag herdenken, waarop hij voor veertig jaar in het ambt van dienaar des Woords voor het eerst werd bevestigd.De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben dien dag met hun doctor canon ...

13 februari 1931
De Reformatie
J. W.
L.
620 woorden
van 3