GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Geloof en Verbeelding. III. Nog een ander terrein waarop de fantasie de zonde dient en het geloof een zwaren strijd heeft te strijden, is het dobbelen. Men behoeft daartoe niet altijd dobbelsteenen of kaarten in de hand te nemen, wan ...

2 september 1938
De Reformatie
L.
1309 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Ouderdomswerk. In do onvergelijkelijk schooue beschrijving van do kwalen van den ouderdom door den Prediker treffen ons drie tUngen. Eerstens bij het beeld Van den wintertijd, dat het werken voor grijsaards Iniet onmogelijk is. Voorts in de vergelijking met een ver ...

6 januari 1939
De Reformatie
L.
658 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Jeugdwerk. In het ten vorigen jare verschenen werk: „Karaktervorming bij jeugdigen" werd door schrijver dezes een hoofdstuk ge-wrjd aan: „Beroep en Karakter". Het is verdeeld in enkele paragraphen, ie tot titels hebben: 1. Beroepskeuze. 2. Beroepsdeugden. 3. ...

20 januari 1939
De Reformatie
L.
1014 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Mijnheer de Redacteur, „Het Verzekeringsblad voor Nederland en België" van 1 December 1922 ligt vopr me. Het hoofdartikel draagt het opschrift: „Het bevorderen van geestelij'ke en zedelijke belangen door stoffelijke middelen" en begint 'met er 'op te wijzen, dat degenen, die van godsdienst ...

29 juni 1923
De Reformatie
L.
539 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Geloof en werkelijkheidsgevoel. De meeste menschen hebben idealen noodig om voldoende bevrediging in het leven te vinden. Zulke idealen zijn ook de levensleugens. Deze stelling vindt men geponeerd bij Hendrik Ibsen, overleden 1906. Hij voert een dokter ten tooneele ...

14 oktober 1938
De Reformatie
L.
1738 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

Die Aanstaande Sinode. Nadat ons die kopie vir die vorige uitgawe van Die Kerkblad aan die drukkers gestuur het, het ons berig gekry dat die Geref. Kerke van Nederland 'n deputaat stuur om ons aanslaande generale sinode by te woon, die broederlike groete van die Ke ...

3 maart 1939
De Reformatie
L.
962 woorden
Tentoonstelling van portretten — Stedelijk Museum.

Tentoonstelling van portretten — Stedelijk Museum.

Belangrijk is deze tentoonstelling door het overzichtelijke van de verschillende richtingen in de schilderkmist van de laa.tste 50 jaxen, ook al is zij in dat opzicht niet volledig. Verder schijnt het aiajitrekkelijk, kennis te maken met de conterfeitsels van de schilders zelf, wier producten wij ...

7 november 1924
De Reformatie
L.
C. T.
1186 woorden
Van en over Boeken.

Van en over Boeken.

(Slot) Na de bespreking van de vooTnaa, mste eigenschappen van 't werk' van Ds H. J. Heynes, zooals die blijken uit zijn schetsenbundels „Bij' ons in Noord-Holland" en „Noord-Hollandsche menschen en dingen", handelen we thans over den roman, die tot dit 20e eeuwsch ...

19 december 1924
De Reformatie
C. T.
L.
2108 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Geloof en Verbeelding. 'I.De verbeelding (fantasie) speelt een groote rol ia het leven. Ze toovert ons voor een schijnwerkelijkheid, die soms in verband, soms buiten verband staat met de eigenlijke werkeUjkheid.De zielkimde beeft tot taak om na te gaa ...

19 augustus 1938
De Reformatie
L.
3211 woorden
EIELKUNDE

EIELKUNDE

Geloof en Verbeelding. II. Welk mensch is er, die niet in gedachten met de toekomst bezig is, zoowel van zichzelf als van anderen? Heeft niet ieder mensch zijn begeerten en wenschen, zijn hoop en vrees, zijn plannen en voornemens? ...

26 augustus 1938
De Reformatie
L.
1806 woorden
van 3