GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

UnevenAmice frater, Komt Nietzsche's profetie van het nihilisme, dat voor Europa onvermijdelijk het gevolg moet zijn vanzijn afdwalingen, meer en meer in vervulling? Daar is nog altijd het optimistisch humanisme, soms christelijk gekleurd, dat zelfs van een nieuwe schoone toekomst s ...

20 januari 1951
De Reformatie
MARNIX
1879 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenVoor den wezenlijken Europeaan, den Europeeschen geest, geldt wat de Fransche staatsman, Tardieu, de rechterhand van Clemenceau, vlak na den eersten wereldoorlog schreef in zijn boek: „Amerika en wij": wij hier in Europa leven uit de antieke Grieksche wereld. Gij in Amer ...

13 januari 1951
De Reformatie
MARNIX
1947 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.Nietzsche, dus zei ik, had in nog een opzicht het gelijk tegenover zijn eeuw aan zijn kant, waarbij hij erger nog viel dan zij. Het is voor ons goed hierop te letten, nu wij ook door zich nog noemende Calvinisten gedurig worden uitgenoodigd Europeaan te worden, lieden van Euro ...

6 januari 1951
De Reformatie
MARNIX
1602 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, Nog in één opzicht had Nietzsche tegenover zijn eeuw het gelijk, althans ten deele, aan zijn kant. Het betreft het antwoord op de vraag: wat is het fundament van het Christelijk Europa, en waaraan ontleent het zijn rijke goederen? Dit is ook de vraag voor onzen tijd, n ...

25 november 1950
De Reformatie
MARNIX
1639 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, Ook in deze dagen van herinnering aan Nietzsche's sterfdag worden pogingen gewaagd om hem en zijn werk, die beide veel afschuw wekten, te rehabi'.iteeren. Hij zou geen vernieler, doch een bouwer zijn, een ziener, die den gang naar het nihilisme wees, maar het tevens wilde ove ...

11 november 1950
De Reformatie
MARNIX
1820 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, Wij willen ons gesprek over het groot gevaar, hetwelk het leven bedreigt door onze schuld — de schuld der Vrijmaking — nl. de v e r k e r k e 1 ij k i n g, nu voortzetten en weer luisteren naar wat de heer Algra ons daaromtrent kan leeren.Wij leerden dan, dat de J.V. h ...

16 september 1950
De Reformatie
MARNIX
1978 woorden
Wijzigingen Handboek 1950

Wijzigingen Handboek 1950

Blz. 19 BUITENPOST. Adres kerkeraad: K. Bouma, Julianalaan.Blz. 56 HILVERSUM. Het telefoonnummer van Ds L, Doekes Is gewijzigd in:3365.Blz. 70 DORDRECHT. Adres kashouder: G. Visser, Singel 222.Blz. 82 ROTTERDAM-CENTRUM. Adres diaconie: C. L. F. Bredemeijer Jr, Bergsingel 78b, ...

9 september 1950
De Reformatie
MARNIX
128 woorden
eenmaal zoo goed, u te vergewissen

eenmaal zoo goed, u te vergewissen

eenmaal zoo goed, u te vergewissen, of wij inderdaad arbeiden op den grondslag van Schrift en belijdenis. En daarmee, geachte kerkeraad, is de kous af. Dus de heer Algra. De kerkeraad kan het zich voor gezegd houden.V/ij handhaven onze zelfstandigheid tegenover dt, kerk.Heel de week ...

9 september 1950
De Reformatie
MARNIX
91 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

UnevenAmice frater. Als ik nogal eenige aandacht gaf aan het boek: de Geest over de wateren, dan is het, omdat wij daarin ontmoeten de gevaarlijkste vijandin van de kerk des Heeren, en daardoor voor gansch het leven, de my­stiek. Hier spreekt de verleiding des satans het sterkst. En ...

20 mei 1950
De Reformatie
MARNIX
1943 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

UnevenAmice frater. Iemand zei. mij eens van oordeel te zijn, dat hij eigenlijk niet te maken had met een verhaal over buitenlandsche wijsgeeren en litteratoren en wat zij schre­ ven.Ik antwoordde hem, dat hij zich in zichzelve ver­ giste.Wie kan zeggen, dus zei ik, hoeveel b ...

31 december 1949
De Reformatie
MARNIX
1778 woorden
van 4