GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

UrievenAmice frater. Zo een paar dagen na de stembusstrijd kwam een vriend mij opzoeken, die zei: ik wil nog wel eens wat praten over enkele dingen, die mij bezig hielden, toen de stembusstrijd gaande was. Nu, daartegen kon ik geen bezwaar laten gelden.Hij zei: het is vooral dat gep ...

De Reformatie
MARNIX
1808 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenAls wij spreken over allerlei gevaarlijke verschijnselen in het huidig christelijk leven, dat al meer een werelds karakter verkrijgt en dus ook in wezen al meer paganistisch wordt, en die verschijnselen ook aanwijzen, dan vernemen wij meer dan eens de driftige vraag: mee ...

De Reformatie
MARNIX
1583 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenWij zouden nog wat met elkander praten over de wereldpolitiek, en hoezeer het heden ons dan bezig moge houden, het is toch niet kwaad, ook aan verleden dagen te denken.Ik heb daarom een dezer dagen gebruikt om de kamerdebatten nog eens na te gaan, die gehouden wer ...

De Reformatie
MARNIX
1319 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenEn nu iets over het debat tusschen den heer Schaper en ds Krohne. Niet, zooals ik schreef, in 1896, doch in 1894, dus zoo'n zestig jaar geleden. Wij mogen bij de lezing niet voorbijzien, dat de eenvoudige prediker daar in Ulrum stond tegenover een gewieksten demagoog, ee ...

De Reformatie
MARNIX
1832 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenIk wilde met u nog wat over de wereldpolitiek praten, en wat in het vat zit verzuurt niet, maar de zgn. calvinistische herdenking van des pausen „Rerum Novarum", zestig jaar geleden verschenen, bracht mij er toe eerst dien tijd van uit de herinneringen mijner jeugd weer ...

De Reformatie
MARNIX
1762 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenKostelijke woorden worden in dagen van ergen afval, als wij thans beleven, spoedig tot ledige frasen, die brutaalweg voor de werkelijkheid worden gezet. Dit kwam opnieuw uit bij de herdenking van het feit, dat voor zestig jaar de pauselijke encycliek „Rerum Novarum" vers ...

De Reformatie
MARNIX
1466 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenNu het praatcollege in Straatsburg weer bijeen kwam, stel ik U voor, dat wij een beetje over de wereldpolitiek van dezen dag met elkander spreken. Het is nu een geschikte gelegenheid daartoe.Wie de dingen van den dag goed kan zien, en dat is alleen mogelijk voor h ...

De Reformatie
MARNIX
1732 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenIk hoorde eens iemand, die zijn wijsheid ver verheven achtte boven die van al zijn natuur-en tijdgenooten — zooals men het voorheen wel deftig zei — plechtig verklaren: zooals Paulus terecht opmerkteD.w.z. hij liet zijn oordeel niet rusten op wat de apostel Paulus ...

De Reformatie
MARNIX
1510 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Ik spreek nu niet over de integratie van West Europa, het federalistisch Europa, waarop de a. r. partij zoo verliefd geraakte, doch over de argumentatie, die door haar leiding wordt gebruikt, om die malle liefde te verklaren en te verdedigen.Die argumentatie is in dit geval het meest belan ...

De Reformatie
MARNIX
1756 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, Niemand zal het U of mij ten kwade duiden, als wij betreffende het politieke leven met g»oote belangstelling inzonderheid letten op den weg, waarlangs thans de antirevolutionaire partij wordt geleid, nu de leiding haar winnen wil of reeds gewonnen heeft voor het federalistisc ...

De Reformatie
MARNIX
1930 woorden
van 4