GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenDe historie herhaalt zich niet, zegt men. Goed, maar •de menschen blijven gelijk, en gelijk blijft ook het karakter van den strijd, dien de kerk des Heeren heeft te voeren tegen de wereld en de valsche kerk.EM zoo herkennen wij in den kamp, dien Groen van Prinster ...

12 februari 1949
De Reformatie
MARNIX
1700 woorden
eenmaal zoo goed, u te vergewissen

eenmaal zoo goed, u te vergewissen

eenmaal zoo goed, u te vergewissen, of wij inderdaad arbeiden op den grondslag van Schrift en belijdenis. En daarmee, geachte kerkeraad, is de kous af. Dus de heer Algra. De kerkeraad kan het zich voor gezegd houden.V/ij handhaven onze zelfstandigheid tegenover dt, kerk.Heel de week ...

9 september 1950
De Reformatie
MARNIX
91 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenKostelijke woorden worden in dagen van ergen afval, als wij thans beleven, spoedig tot ledige frasen, die brutaalweg voor de werkelijkheid worden gezet. Dit kwam opnieuw uit bij de herdenking van het feit, dat voor zestig jaar de pauselijke encycliek „Rerum Novarum" vers ...

23 juni 1951
De Reformatie
MARNIX
1466 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenAls wij spreken over allerlei gevaarlijke verschijnselen in het huidig christelijk leven, dat al meer een werelds karakter verkrijgt en dus ook in wezen al meer paganistisch wordt, en die verschijnselen ook aanwijzen, dan vernemen wij meer dan eens de driftige vraag: mee ...

9 februari 1952
De Reformatie
MARNIX
1583 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.Niemand onzer, zal ontkennen, dat er in de vwjsbegeerte der wetsidae heel goede dingen ook omtrent de kerk van Chrisrus zijn gezegd. Maar wij moeten wel oppassen, dat wij niet vanuit een wijsbegeerte, hoe Sohriftgetrouw de wijsgeer ook wezen v; il, afleiden, welke de positie d ...

8 januari 1949
De Reformatie
MARNIX
1812 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.Wij zitten in onze dagen stikvol met problemen en daaronder behoort ook het probleem van. de jeugd. In het verslag van de vergadering der Tweede Kamer IEIS ik, hoezeer ook dat lichaam zich met dit probleem heeft bezig gehouden.Geen wonder. Had niet naar verteld werd, ee ...

22 januari 1949
De Reformatie
MARNIX
1692 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenZooals in donkeren nacht, als het meest scherp--ziend oog geen ding meer goed kan onderscheiden, eensklaps een felle bliksemstraal alles in zuiver getrokken contouren voor ons doet glanzen, zoo kan ook een enkel gebeuren ons weer de door mooie woorden en gebaren verduist ...

5 februari 1949
De Reformatie
MARNIX
1775 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. UnevenZooals mij uit een paar nummers van de synodocratische „Leidsche kerkbode" bleek, geeft dr H. J. Westerink daarin een reeks artikelen over de Calvinistische wijsbegeerte. En deze nummers werden mij beleefdelijk toegezonden, omdat dr W. daar een paar Mamix-brieven onderh ...

26 februari 1949
De Reformatie
MARNIX
1768 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenWat mij treft - in de artikelen van dr Westerink is 'de zelfverzekerde oppervlakkigheid, waarmee hij redeneert over de dingen, die hij zoo weinig nog blijkt te verstaan, zóó zelfs, dat hij de kracht zijner eigen woorden niet kent. Ik zou dit niet zeggen, als ik het niet ...

5 maart 1949
De Reformatie
MARNIX
1867 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, Ook in deze dagen van herinnering aan Nietzsche's sterfdag worden pogingen gewaagd om hem en zijn werk, die beide veel afschuw wekten, te rehabi'.iteeren. Hij zou geen vernieler, doch een bouwer zijn, een ziener, die den gang naar het nihilisme wees, maar het tevens wilde ove ...

11 november 1950
De Reformatie
MARNIX
1820 woorden
van 4