GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Uit de Pers

Uit de Pers

In de' Graninger Kerkbode waarschuwt Mamix tegen een gemoedelijke vroomheid, die van het gezag der H. Schrift niet weten wü. Vooral voor de studenten, meent hij, schuilt hierin een gevaarlqke verleiding.Amice frater.Er zijn in onze dagen heel wat menschen, die met het Woord Gods heb ...

12 mei 1918
De Heraut
MARNIX
1339 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenKostelijke woorden worden in dagen van ergen afval, als wij thans beleven, spoedig tot ledige frasen, die brutaalweg voor de werkelijkheid worden gezet. Dit kwam opnieuw uit bij de herdenking van het feit, dat voor zestig jaar de pauselijke encycliek „Rerum Novarum" vers ...

23 juni 1951
De Reformatie
MARNIX
1466 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenIk wilde met u nog wat over de wereldpolitiek praten, en wat in het vat zit verzuurt niet, maar de zgn. calvinistische herdenking van des pausen „Rerum Novarum", zestig jaar geleden verschenen, bracht mij er toe eerst dien tijd van uit de herinneringen mijner jeugd weer ...

25 augustus 1951
De Reformatie
MARNIX
1762 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenEn nu iets over het debat tusschen den heer Schaper en ds Krohne. Niet, zooals ik schreef, in 1896, doch in 1894, dus zoo'n zestig jaar geleden. Wij mogen bij de lezing niet voorbijzien, dat de eenvoudige prediker daar in Ulrum stond tegenover een gewieksten demagoog, ee ...

1 september 1951
De Reformatie
MARNIX
1832 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenWij zouden nog wat met elkander praten over de wereldpolitiek, en hoezeer het heden ons dan bezig moge houden, het is toch niet kwaad, ook aan verleden dagen te denken.Ik heb daarom een dezer dagen gebruikt om de kamerdebatten nog eens na te gaan, die gehouden wer ...

15 september 1951
De Reformatie
MARNIX
1319 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenAls wij spreken over allerlei gevaarlijke verschijnselen in het huidig christelijk leven, dat al meer een werelds karakter verkrijgt en dus ook in wezen al meer paganistisch wordt, en die verschijnselen ook aanwijzen, dan vernemen wij meer dan eens de driftige vraag: mee ...

9 februari 1952
De Reformatie
MARNIX
1583 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Daar is een verhaal van een man, die zeer ontevreden over zijn vaderland, op reis ging, om een meer volmaakte wereld te vinden. Hij zwierf heel de wereld rond en vond niets goeds, tot hij eindelijk den voet aan wal zette van een land, van hetwelk hij zelde: dit is het. Maar to ...

27 juli 1945
De Reformatie
MARNIX
1218 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Het valt waarlijk moeilijk te begrijpen, om welke reden de menschen van onze dagen het recht hebben te spreken van een nieuwe wereld, die er is en van een nog nieuwere, die komen zal. Wat is er nu werkelijk voor nieuws? Op welk terrein dan ook? Zie ik naar ons st ...

22 december 1945
De Reformatie
MARNIX
1844 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Dat was een mooie avond, toen wij in de Aula vaa onze Theologische Hoogeschool mochten gedenken, met elkander den Heere mochten danken, voor het vele goede, dat Hij Zijn kerk gaf in den dertigjarigen professoralen arbeid van onzen prof. Greijdanus.Het kon geen groot gez ...

17 januari 1948
De Reformatie
MARNIX
1790 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater., In Buchen-vvald hadden wij, evenals later ook in andere kampen van dien aard, geregeld samenkomsten van mannen, die te voren in den publieken kamp der beginselen een goede plaats hadden ingenomen en menigmaal fel tegenover elkander hadden gestaan.Nu zouden wi' samensp ...

8 juni 1946
De Reformatie
MARNIX
2043 woorden
van 4