GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

277 resultaten
Filteren
van 28
BOEKBESPREKING.

BOEKBESPREKING.

Ter bespreking ontving ik de brochure „Evangelisatie" door A. G. H. Van Hootgenhuijize, Ned. Herv. predikant te Amsterdam. Uitgeefster is Firma B. van der Land, aldaar.Ik hoop op deze 'uitgave nader terug te komen. Nog meerdere dingen wachten op bespreking. ...

De Reformatie
N. B.
41 woorden
„Evangelisatie”, door A. G. H. van Hoogenhuijze, Ned. Herv. Pred. te Amsterdam. — Firma B. van der Land, Amsterdam.

„Evangelisatie”, door A. G. H. van Hoogenhuijze, Ned. Herv. Pred. te Amsterdam. — Firma B. van der Land, Amsterdam.

BOEKBESPREKING. Dit boekje is Uit de practijk geboren. In den kerkeraad der Ned. Heiv. Gemeente te Amsterdam, is door één der predikanten een breed opigezette critiek geleverd op den arbeid der Jïeirvormde Stadszending. Hare president-directeur. Ds van Hoogenhuijze ...

De Reformatie
N. B.
189 woorden
Bij het sterven van Prof. Dr S. Greijdanus 19-5-1948.

Bij het sterven van Prof. Dr S. Greijdanus 19-5-1948.

TtiOTog axQi Saratov.Getrouw tot in den dood heeft eenzaam, hij gestreden, in liefd' en ijver groot, in studie en gebeden.Miskend, bespot, veracht, zelfs door wie naast hem stonden, heeft hij getuigd met kracht, gewezen op de zonden.Ze hielden 't niet meer uit! Hij sprak het ...

De Reformatie
N. B.
235 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Eplgonitls. Toen ik mij opmaakte om een mijnei- keni]i: ssen te bezoeken, bemerkte ik een w.aarschuwend! biljet boven zijn deur: „Besmettelijke ziekte: Eplgonitls !"Onverstoord liep ik echter op de deur toe qn deed de bel overgaan.Een struische pleegz ...

De Reformatie
N. B.
331 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Leeken en lijken. Onze tijd is die van het leeken-apostolaat op elk gebied.De politieke leek is de vereerde leider in onze dagen, zijn simpele probleemstelling en de eenvoudige oplossing trekken de massa onweerstaanbaar aan.De geneeskundige leek prakt ...

De Reformatie
N. B.
361 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Jan Shirt. Groot is de evolutie in de kleeding geweest in de laatste vijftig jaar.Beschaving strekte haar blanken arm uit en vaagde weg al wat pilow heette of engelsch-leer werd genoemd.De wind van den vooruitgang blies de kapers en de kapothoedjes af ...

De Reformatie
N. B.
396 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Wjj gaan weer spreken Het winterseizoen is onderweg en geeft in een grillen wind of fiksche bui den treuzelenden zomer duw op duw. De badstoelen gaan weer plaatsmaken voor de preekstoelen. Wij gaan weer spreken in Bijbellezingen en op Ouderavonden. Waarover zullen ...

De Reformatie
N. B.
402 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Synode des Geloofs. Binnen enkele dagen komen wij als synode te samen.Ik schrijf wij, hoewel ik noch lid der Synode ben, noch aan de tafel der prae-adviseurs zal plaatsnemen.Een synode toch is geen conferentie van theologische en kerkelijke experts. ...

De Reformatie
N. B.
415 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Calvyn en Go bü de Stembus. Verrast draaide ik een drietal geilijksoortige visitekaartjes om en om, waarop mijn oogen niet zonder aandoening den naam lazen; van CALVIJN EN CO. Daarop schoot ik mijn ambtsjasje aan en verzocht de bezoekers binnen te laten. Dat ik vol ...

De Reformatie
N. B.
457 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Kanaanietisme. Als Abram komt in het land der Belofte wonen de Kanaanieten in dat land. D.w.z. op deze landstreken staat geschreven: Bezet!Zooals op onze groote steden, op volksbuurten, op brokken van ons platteland met sikkel en hamer en vlaggenrood geschre ...

De Reformatie
N. B.
480 woorden
van 28