GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

277 resultaten
Filteren
van 28
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De concentratie van taet geloof. Daar is in de figuur van Maria, de zuster van Lazarus, iets onberekenbaars, iets anders.Martha is daar bitter tegenop geloopen, als 'haair zuster schijnbaar onbillijk het huiswerk „huiswerk" laat en in volle concentratie der ...

De Reformatie
N. B.
583 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Hei waschbekken en de handdoek. Aan den vooravond van den groeten exodus uit het diensthuis der zonde, zit de Heiland met Zijn discipelen rond den Paaschdisch. Zacht valt het licht van de olielampen over het gezelschap. De •evangelist schrijft boven dit tafereel: „ ...

De Reformatie
N. B.
608 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Klaar voor onderwater! Heden gaan wij niet rijden, maar varen.Wij willen als onder-zeelieden een tochtje maken met een duikbo.ot.Precies een sigaar met een licht dekblad!Eerst happen wij een luchtje op het balcon, dat men hier toren noemt, wij ...

De Reformatie
N. B.
724 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Een droom. Eens stopte de trein mijns levens vóór ik mijn bestemming bereikt had. De machinist verklaarde, dat mist de oorzaak was van deze stagnatie. Aan een schim met een baanwachtcrspet vroeg ik, waar ik zoo onbedoeld terecht was gekomeai'. Hij deelde mij mede, ...

De Reformatie
N. B.
799 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Het palels van den Slaap. Lang na raiddernachl bereikte ik hel mooie witte paleis van den Slaap. In de avonduren hadden zijn groote toegangsdeuren zich in kalme regelmaat voor de bümenstroomenden geopend. Eerst waren kinderen de wilte hallen ingestapt. Sommigen vri ...

De Reformatie
N. B.
746 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Acccmodatie In de woestijn. Op mijn reis door dit leven voerde mijn weg door de wildernis. Met angst en weemoed betraden mijn voeten dit önlierbei-gzame oord, waarvan Mozes eens sprak als van de gaiiscli groote en vreeselijke woestijn. Met snelle schreden ging ik v ...

De Reformatie
N. B.
764 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Acbronlsme? In zekere stad stond een oude kerk met een toren als een grootvader. Des morgens sprak de Oude met zijn zware stem tot de menschen van het stadje: Opstaan, kinderen, vervult bet aardrijk en onderwerpt bet! Des avonds troostte hij met rustige galmen: God geeft Zijn beminde den s ...

De Reformatie
N. B.
749 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Een droom. Ik droomde en ik zag in mijn droom: hoe de Vorst der Duisternis twee duivelen deed uitgaan om liet werk der evaagelisatie te verstoren. Want daarin verschilde de Booze van meening met vele igodsdienstige menschen: hij vond dezen arbeid belangrijJc en sch ...

De Reformatie
N. B.
559 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Schut uw Heem! De Heemschutbeweging is u natuurlijk welbe- Ikend. Zij vond haar geestelijken vadeï" in Victor de Stuers, die als ©en paladijn del' schoonlieild in ons pai-lement de lans brak voor het Hoilandsch-eigene in stedenbouw en landschapsbeeld. Lang een eenl ...

De Reformatie
N. B.
746 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Stemüus-varla. Onlangs kreeg ik bezoek van een jeugdigen slaalsman. Hij droeg een liberalen naam, maaï daarover leed hij dagelijks smart. Om hem over dien naam te troosten, noemen zijn vrienden hem ook wel „de kleine Albarda". En Wijnkoop, 'die zeer mensehlievend i ...

De Reformatie
N. B.
H. M.
2432 woorden
van 28