GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

277 resultaten
Filteren
van 28
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

O. V. d. V.' te B. Uw sttdj draagt bier en daar een te plaatselijk karakter om te worden opgenomen. Evenwel is bet doorgezonden naar onzen medewerker.J. J. te H. Calvija vindt U in no. 40 van den eersten jaargang letterlijk geciteerd.Marcus. Uw stuk vraagt te veel ruimte. Het is ter ...

De Reformatie
HEPP.
N. B.
792 woorden
BOEKBESPREKING.

BOEKBESPREKING.

Ter bespreking ontving ik de brochure „Evangelisatie" door A. G. H. Van Hootgenhuijize, Ned. Herv. predikant te Amsterdam. Uitgeefster is Firma B. van der Land, aldaar.Ik hoop op deze 'uitgave nader terug te komen. Nog meerdere dingen wachten op bespreking. ...

De Reformatie
N. B.
41 woorden
Woorden uit Weenen.

Woorden uit Weenen.

„De beste Roomschen vindt men in Protestantsche landen". Zoo bieweren wij vaak niet zonder eenigen trots. Wij imjogen dat ook gerust zeggen, tnits wij de betrekkelijkiheid van onze stelling goed in het oog vatten. Want de maat en graad van dat goed-zijn bepalen wij op onze eigen protestantsche mi ...

De Reformatie
N. B.
837 woorden
Toyohiko Kagawa. „Ga uit in de Straten!"  Bewerkt door J. Wagenaar. N.V. G. J. A. Ruys' Uitg.-Mij. — Zeist.

Toyohiko Kagawa. „Ga uit in de Straten!" Bewerkt door J. Wagenaar. N.V. G. J. A. Ruys' Uitg.-Mij. — Zeist.

Zakelijk is dit boek een beschrijving van het Acliterbuurtswerli in een Japansche industriestad. Sinds de ontdekkingen van William Booth in Donker-Londen zijn de oogen opengegaan voor het wondere leven in de „Slums". Ken gigantisch en humoresk leven, vechtend tot den laatsten snik! De schrijver h ...

De Reformatie
N. B.
598 woorden
Naar de Eenheid!

Naar de Eenheid!

Onze eindredacteur heeft in zijn laatste arti'kelenreekB 'een 'hoogst belangrijk onderwerp besproken, toen hij op zoo warme wijze het pleit voerde voor de eenheid aller gereformeerden. Wie 'zou dit streven niet van harte gaarne ondersteunen en mee verlangen naar een eenheidsfront der belijders te ...

De Reformatie
N. B.
849 woorden
Evangelisatie en de Verkiezing.

Evangelisatie en de Verkiezing.

Dat is wat anen noemt een „zware" stof, die ik tot oaiderwerp van dit artikel koiO'S, Misschien fronst de een of andere lezer de brauwen en waarschuwt mij in gedachten Jniet het bekende „Scho-enmafcer, houd je bij je leest". Nu is het reeds in het natuurlijke leven waar, dat geen schó'etnniaker t ...

De Reformatie
N. B.
1154 woorden
Drie Dingen.

Drie Dingen.

Het eerste waarover ik schrijven wil is over het Congres voor Inwendige Zending; van 19—21 Juni j.l. te Amsterdam; gehouden. 'Een bela, ngrijk' congres om het thema: , , De geestelijke en zeielijke nooden van ons volk', hunne voorkoming en hunne heeling". Die belangrijkheid werd gevoeld door ons ...

De Reformatie
N. B.
688 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Het Evangelle van de enge poort. „Gaat in door de enge poort" heeft Jezus gezegd. (Matth. 7:13.) Ook dit waarachtige Woord Gods zullen wij onverzwakt laten staan. Neen, de Heiland heeft niet gezegd: Gaat eens in uw leven in door de enge poort. Dan was het betrekkel ...

De Reformatie
N. B.
704 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Die millioenen eens Zaligen zal! Dezer dagen maakte ik een Kerstfeestvierin^ mede. Het was fel koud^ nooit heb ik gretiger de aan zulke feesten onafscheidelijke chocolade gedronken dan op dezen avond. Wij waren halver^ wege het programma, vele mannen en vrouwen van ...

De Reformatie
N. B.
785 woorden
De Roomsche Actie.

De Roomsche Actie.

Vóór of tégen de Roomsche Aciie is in de laatste weken hei; Shibboleth, waaraan onderkend vvordl cl' iemand zuiver protestant is of niet. MeL name is dat ia de hoofdstad het geval. Daar todh heeft het CiOinsis".oiiie der Hervormde Kerk vier lezingen georganiseerd, geannonceerd onder den gemeensch ...

De Reformatie
N. B.
1832 woorden
van 28