GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

105 resultaten
Filteren
van 11
Boekbespreking

Boekbespreking

ACTA SYNODE KAMPEN. Later dan gewoonlijk geschiedt zijn de Acta van de laatst gehouden synode verschenen; wil men de overschrijding van de normale tijdgrens als een minus aanmerken, dan wordt naar onze mening dit deficit overtroffen door een plus aan accuratesse: d ...

De Reformatie
P. D.
C. V.
921 woorden
Calvijn en het Roomse kerkvolk

Calvijn en het Roomse kerkvolk

Over het Roomse kerkvolk is Calvijns oordeel veel zachter. Dat volk is door de tyrannic van de Roomse afgod in beslag genomen (Inst. IV, 2, 7). Calvijn ontkent niet, dat er ook onder de tyrannle van de paus kerken gebleven zijn, maar dan kerken, die hij door slechte en verderfelijke leringen, als ...

De Reformatie
P. D.
413 woorden
VITRINGA

VITRINGA

1. Wie wat over de Nederlandsche Kerkgeschiedenis gelezen heeft, bij hem zullen, stuit hij op den naam van Campegius (Kempe) Vitringa Sr, allicht opkomen de gangbare handboeken-notitie's: Sieraad der Praneker Hoogeschool; gematigd Coccejaan; Oostersche talen en exegese; groote toeloop ook van bui ...

De Reformatie
P. D.
1486 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Er zijn nog synodocraten met herinnering. In „Provinciaile Kb'. Utrecht" (synodocratisch) schrijft ds A. Zwaan van Breukelen over het blad der bezwaarden binnen de synodocratie. We lezen o.m.: De verschijning van dit blad op zichzelf heeft mij verbaasd. En h ...

De Reformatie
K. S.
GUUS BAKKER.
K. S.s
P. D.
8931 woorden
VITRINGA

VITRINGA

5. Het oordeel van Gregorius van Nazianze, zegt Vitringa, is dus wel zeer ongunstig. Gregorius vergelijkt de Synoden van zijn tijd bij kraanvogels en ganzen, die elkander op verwoede wijze te lijf gaan, en beweert, dat ze niets toebrengen om de gebreken te genezen, maar veeleer de geheime kwalen ...

De Reformatie
P. D.
656 woorden
Het „concrete voorstel tot hereeniging van Ds B. A. Bos III

Het „concrete voorstel tot hereeniging van Ds B. A. Bos III

Feiten, zeggen terecht onze overzeesche buren, zijn hardnekkige dingen, ze geven niet mee. Je kunt er aan trekken, maar ze gaan niet van hun plaats. Je kunt ze negeeren, er omheen loopen, probeeren door omsluiering ze onzichtbaar te maken, te verdonkeremanen, je kunt ze zelfs het tegendeel willen ...

De Reformatie
P. D.
1912 woorden
IN WELKEN WEG DAN OOK

IN WELKEN WEG DAN OOK

„De' Wachter" van 8 October bevat van de hand van Ds B. A. Bos o.a. het volgende: „In „De Reformatie" van 25 September heb ik stellig wel „de volle laag" gekregen. Als inzet op het „Schooldagoffensief" heeft Prof. Schilder al zijn reservetroepen „in het veld gebracht!', en alle geschut „in ...

De Reformatie
P. D.
2448 woorden
VITRINGA

VITRINGA

VIII 11. Laat ik er nu nog aan mogen toevoegen, dat volgens de wet der christelijke discipline, door de Apostelen aan-de kerken voorgeschreven, het haar opzieners niet vrijstaat in een algemeene beroering der geesten ter oorzake van^ zeer gewichtige geloofsgeschill ...

De Reformatie
P. D.
703 woorden
VITRINGA

VITRINGA

over nut, noodzakelijkheid, gezag van synoden X 13. Vitringa heeft betoogd, dat hij niet behoort tot het slag menschen, die hun broeders, ook om het minste verschil inzake de aangenomen leer, voor de kerkelijke rechtbanken willen sleepen en hen, zoo ze weigeren hun ...

De Reformatie
P. D.
547 woorden
PROFESSOR DR K. SCHILDER, vindicerend het recht Gods

PROFESSOR DR K. SCHILDER, vindicerend het recht Gods

Nu hij gevallen is — neen, nu hij opgegaan is tot God, zijn God, de bron van vreugd; nu hij, de man aan wie de Heere geschonken had zó rijke en zó vele gaven als het Hem zelden behaagt aan een mens toe te kennen; nu hij, de reus met het kinderhart, de athleet, die zachtmoedig was en nederig van h ...

De Reformatie
P. D.
1309 woorden
van 11