GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

105 resultaten
Filteren
van 11
Nagift Orgelfonds

Nagift Orgelfonds

Onder hartelijke dank ontvangen voor 't Orgelfondsf 2.50 van Mevr. M. J. M.-v. P. te Rotterdam. ...

De Reformatie
P. D.
16 woorden
De eenheid der kerk

De eenheid der kerk

Vóór de oorlog, zo vertelt Dr G. P. H. Locher in het weekblad „In de Waagschaal", streden de West-Indonesische gemeenten in de Protestantse Kerk voor meer zelfsta-ndigheid, ten einde naar eigen aard hun kerkelijk leven op te bouwen; dit werd haar door de leidinggevende Nederlands sprekende gemeen ...

De Reformatie
P. D.
187 woorden
Kool en geit

Kool en geit

Dr E. Masselink schreef een brochure , , Onverantwoord en onnodig", met als verklarende ondertitel: , , De schorsing en afzetting van Prof. Schilder onhoudbaar." Prof. Schilder zelf heeft in ons "blad, toen de inhoud van deze brochure in , , De Roeper" in artikelenreeks verscheen, daarover zijn o ...

De Reformatie
P. D.
525 woorden
„mon frère, vos conseils....”

„mon frère, vos conseils....”

Zij, die van de komende Rotterdamse synode der gebonden kerken een „nieuwe koers" verwachtten ten aanzien van de Vrijmaking, moeten na de bekendmaking van de namen der afgevaardigden zich wel erg teleurgesteld gevoelen.Van de 26 predikanten die als afgevaardigden naar Rotterdam gaan, waren ...

De Reformatie
P. D.
347 woorden
Tussen doen en zeggen, hoge berge leggen

Tussen doen en zeggen, hoge berge leggen

Aldus vertaalde onze Amsterdamse gymnasium-leraar de spreiik: entre Ie dlre et Ie faire il y a une grande distance; waarbij dan deze nuance valt op te merken, dat het franse spreekwoord alleen de wijde afstand tussen zeggen en doen constateert, terwijl het nederlandse bovendien doet denken aan ee ...

De Reformatie
P. D.
668 woorden
Wat is naastenliefde, losgemaakt van de liefde tot de Here?

Wat is naastenliefde, losgemaakt van de liefde tot de Here?

Onder de vele bezwaarschriften die bedoelen „heling van de kerlrelijke breuk", bevindt er zich een van iemand, die zijn mishandelde broeders verliet om naar het synodocratlsohe kamp over te lopen. Hij doet 'n dringend beroep op de komende Rotterdamse synode „door te breken tot die grote, zelfverl ...

De Reformatie
P. D.
286 woorden
Nagift Orgelfonds

Nagift Orgelfonds

N. N. te de B. zond mij nog f 3.—, bestemd voor 't Orgel­fonds. Zeer hartelijk dank. ...

De Reformatie
P. D.
17 woorden
DE POSITIE VAN DE DIAKENEN (I)

DE POSITIE VAN DE DIAKENEN (I)

KERKLIJK LEVENEèèds lang ligt te wachten op beoordeling een geschrift van Prof. J. Hovius van Apeldoorn (Uitgave van fa Weissenbach & Zoon, Sneek) over de Sf^iieVraag, of diakenen behoren tot de kerkeraad. Ik had ^^*''Ptot hiertoe geen gelegenheid, deze brochure nader te ' bekijken; nu ...

De Reformatie
P. D.
867 woorden
Klapt het?

Klapt het?

Dr van Niftrik zegt: het kerkblad-artikel klopt niet. Wij zeggen: het artikel van Dr van Niftrik klopt niet.In zijn artiltel schrijft Dr v. N.: Juist als christenen moesten wij weten, dat ieder mens een geval apart is. Maar precies als de communisten werken wij met leuzen en sla.gzinnen. Z ...

De Reformatie
P. D.
331 woorden
De antithese

De antithese

De conclusie waartoe Dr v. Niftik komt is deze, dat mensen, die allerlei welwillendheid bewijzen aan iemand, die zich voorbereidt tot het candidaats-examen in de theologie en bij zijn bevestiging tegenwoordig zijn, niet als vijanden der kerk door hem kunnen aangemerkt worden.Ik meen niet, ...

De Reformatie
P. D.
572 woorden
van 11