GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

105 resultaten
Filteren
van 11
De Roomsche hiërarchie en de Schrift

De Roomsche hiërarchie en de Schrift

OMGEKEERDE ORDE. Langen tijd wist men in Rome' niets van bepaalde •rechten, die de apostel Petrus als erfenis aan de Roomsche bisschoppen zou vermaakt en overgeleverd hebben. Eerst de synode van Sardica (342) bepaalde, dat de bisschop van Rome de bevoeg'dheid zou h ...

De Reformatie
P. D.
1419 woorden
De Roomsche successie en de traditie

De Roomsche successie en de traditie

ROME'S PRETENTIE. De roomsche successie, de ononderbroken ambtsoverdracht vanaf de apostelen door den eenen bisschop op den anderen, is het steunpunt van de roomsche hiërarchie. De roomsche traditie of overlevering, difi opkwam naast de Schrift en .ging heerschen o ...

De Reformatie
P. D.
1860 woorden
GOEDE ORDE?

GOEDE ORDE?

HOOFDARTIKEI.Korte Verklaring van de Kerkorde der Geref. Kerken, door Ds Joh. Jansen, 3e vermeerderde druk. J. H. Kok N.V., Kampen 1952.Dit populaire handboek, door de Uitgever voorbeeldig verzorgd, bevat ontegenzeggelijk veel goeds. Toen ik het echter doorlas, werd ik onwillekeurig ...

De Reformatie
P. D.
2169 woorden
DE POSITIE VAN DE DIAKENEN (II)

DE POSITIE VAN DE DIAKENEN (II)

KERKELIJK LEVENIn zijn brochure „Behooren de diakenen tot den kerkeraad? " is Prof. Hovius gelijk we zagen van oordeel, èn dat geen enkele tekst uit de Heilige Schrift een duidelijk en rechtstreeks antwoord geeft op de vraag of de diakenen tot de kerkeraad behoren, èn dat (dit blijkt uit d ...

De Reformatie
P. D.
1546 woorden
DE POSITIE VAN DE DIAKENEN (III)

DE POSITIE VAN DE DIAKENEN (III)

KERKELIJK LEVENWe zijn deze artikelen begonnen met het aftekenen van de standpunten; daarbij bleek ons, dat de ..nieuwe koers" in de Ned. Herv. Kerk de diakenen tot de kerkeraad rekent; dat de gebonden kerken in dezelfde richting sturen, en dat ook Prof. Hovius, hoewel wat schoorvoetend, d ...

De Reformatie
P. D.
1065 woorden
DE „SCHOOLDAG” TE KAMPEN

DE „SCHOOLDAG” TE KAMPEN

In het teeken van dit woord uit Openbaringen 3 : 11 stond de Schooldag van de Theologische Hoogeschool te Kampen. Een „schooldag" die alle voorafgaande' schooldagen, wat de opkomst aangaat, achter iich gelaten heeft. Meer dan 8000 bezoekers uit alle deelen des lands waren samengestroomd, zoodat o ...

De Reformatie
P. D.
W. SCHEELE.
24066 woorden
De nieuwe Kerkorde van de Ned. Herv. Kerk en de Geref. Bond

De nieuwe Kerkorde van de Ned. Herv. Kerk en de Geref. Bond

KERKELIJK LEVENDat behalve Dr G. P. van Itterzon ook de Geref. Bond in de Hervormde Kerk weinig gesticht is over de nieuwe kerkorde, is verstaanbaar voor ieder, die iets van geschiedenis en streven van deze Bond weet.Een studie-commissie uit zijn midden was in Mei 1948 eenparig tot ...

De Reformatie
P. D.
770 woorden
„VAN SCHORSING TOT ZALIGSPREKING”

„VAN SCHORSING TOT ZALIGSPREKING”

Een laatste appèl van Prof. HOLWERDA, als met stervende hand geschreven. Een ernstig beroep op de Synodocratfe om waar te zijnHier volgt het laatste artikel van de hand van Prof. Holwerda: een laatste appèl aan het adres der synodalistische scribenten, waar te zijn; een laatste dringend be ...

De Reformatie
P. D.
2891 woorden
„Her-eniging”? Wederkeer!

„Her-eniging”? Wederkeer!

KERKELIJK LEVENNaarmate de Rotterdamse synode der gebonden kerken nadert, is „hereniging" een van de meest frequente gesprek-thema's, en waar het woord door de pers wandelt, heeft het aanstonds de volle aandacht.Gaarne over die term „her-eniging" 'n enkele opmerking: er zit meer aan ...

De Reformatie
P. D.
1048 woorden
THEORIE, PRACTIJK EN INFILTRATIE VAN BARTHIANISME

THEORIE, PRACTIJK EN INFILTRATIE VAN BARTHIANISME

KE-KBL„KLEVENHoezeer de nieuwe Kerkorde van de Ned. Herv. Kerk gedragen wordt door de Barthiaanse grondgedachten, komt met name uit èn in de , .opheffing der richtingen", - èn in het „oecumenisch perspectief".Wie zegt, dat Karl Barth de antithese niet kent, vergist zich deerlijk. Hi ...

De Reformatie
P. D.
1687 woorden
van 11