GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
R. H. BREMMER
SUBSTRAAT OF „GENADE"?

SUBSTRAAT OF „GENADE"?

Nadat wij onze jongste artikelenreeks in De Reformatie hadden afgesloten, verschenen nog enkele publicaties, welke in verband met de door ons besproken onderwerpen van belang zijn. Wij hebben het oog op de volgende geschriften: dr A. de Bondt, de A 1 g e-mene Genade, in Het Dogma der Kerk Groning ...

De Reformatie
R. H. BREMMER
K. S.
7650 woorden
De beteekeis van de vrijmaking voor thelogie en leven

De beteekeis van de vrijmaking voor thelogie en leven

(Xill) Dezelfde onhelderheid en verwarring zien wij ook optreden, wanneer de Wijsbegeerte der Wetsidee gaat schrijven over de kerk.We beschikken daarbij over verschillende geschriften van J. M. Spier over dit onderwerp, en Dooijeweerd zelf heeft zich hier oo ...

De Reformatie
R. H. BREMMER
1984 woorden
De beteekenis van de vrijmaking voor theologie en leven

De beteekenis van de vrijmaking voor theologie en leven

(¥1) Daarom, wat tot nu toe theoretisch gefundeerd geweest is, krijgt thans zijn practische toespitsing.Het zou ons te ver voeren hier een uitvoerige teekening te geven van Kuyper's opvattingen over de verhouding van Kerk én Staat. Wij willen hier alleen aan ...

De Reformatie
R. H. BREMMER
2355 woorden
Tusschen Kuyper en Barth

Tusschen Kuyper en Barth

(slot)V. BARTH EN KOHLBRUGGE, Echter, we zijn nog niet aan het einde. Ons wacht nog een laatste proeve van verbetering bij Barth en wel een zeer interessante. Het gaat thans om Earth's beoordeeling van Kohlbrugge.Barth meent, dat bij alle waardeering voor Kohlbrugge, er bij h ...

De Reformatie
R. H. BREMMER
1390 woorden
Verhouding hoofd- en hulpdiensten

Verhouding hoofd- en hulpdiensten

iMet zijn schrijven dd. 27 December 1948 deed de Raad der Gereformeerde Kerk van Zwolle als zendende kerk aan de zusterkerken in Nederland toekomen een aantal door hem onder goedkeuring van Generale Zendingsdeputaten aanvaarde conclusies, betrekking hebbende op den Zendingsarbeid in het algemeen ...

De Reformatie
D. VREUGDENHIL
W. VAK BSCH
R. H. BREMMER
W. VAN ESCH
402 woorden
HOOFD ARTIKEL

HOOFD ARTIKEL

WOORDGEZAG of WETENSCHAPSDWANG VII. (Slot). HET CONCRETE SPREKEN VAN DE SCHRIFT WEGGEREDENEERD. Ds Luiks is nu wel gedwongen, met dit schema uitwendige-inwendige heiligh ...

De Reformatie
R. H. BREMMER
2517 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

WOORDGEZAG of WETENSCHAPSDWANG II. Het doopformulier denkt er niet over om de belofte te zien als een declaratie van wat reeds in den doopeling aanwezig is. Drie beloften, worden in den doop beteekend en verzegeld, zegt dit formulier ...

De Reformatie
R. H. BREMMER
1494 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

WOORDGEZAG of WETENSCHAPSDWANG I. 1. Waarover loopt hef tegenwoordige debat inonze Gerei. Kerken inzake het genadeverbond nu eigenlijk? Het verschil is in de prediking vaak zoo weinig op te merken. Is dit debat niet een aanstoot voor ...

De Reformatie
R. H. BREMMER
5208 woorden