GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.097 resultaten
Filteren
van 110
WINCKEL.
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Censure. De Synode der Nederlandsche Gereformeerde Kerk in Z.-Afrika heeft haar afkeuring uitgesproken over de handelwijze der Boeren, die tijdens den oorlog naar de Engelschen zijn overgeloopen. Ze noodigt de geloovigen uit hun afkeer hierover te toonen, teneinde de afgedwaalden tot betere inzic ...

De Heraut
WINCKEL.
46 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Mekkagangers. Elk jaar doen vele Mahomedanen een bedevaart naar Mekka. In Octobor 1914 kwamen daar echter slechts 33000 volgers van den Islam saam, terwijl andere jaren het getal bedevaartgangers de 100, 000 dikwerf overtrof. De ereldoorlog is van die vermindering oorzaak. Uit Engelsch-Indiƫ kwam ...

De Heraut
WINCKEL.
71 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Geneve. Uit de jongste volkstelling is gebleken, dat in de stad van CALVIJN het getal Roomschen grooter is dan dat der Protestanten. Onder de 105.517 inwoners van Geneve zijn namelijk 51.221 protestanten en 52.638 Roomschen, wanneer men de oud-Roomschen daarbij rekent. Van de 62.921 in Geneve won ...

De Heraut
WINCKEL.
77 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Gevangen anti-alcoholisten. Meer dan duizend gevangenen in Sing Sing, Auburn en Danemora toekenden een adres voor het verbod van hel verkoopen van alcoholhoudende dranken in den staat New-York; welk adres door een gewezen gevangene is opgesteld. Deze mannen erkennen dat zij, wanneer zij uit de ge ...

De Heraut
WINCKEL.
85 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Vermeerdering van het aantal studenten in de Godgeleerdheid in Duitschland, Reeds in den zomer van 1912 kon men het verblijdend feit constateeren, dat het aantal jongelieden, die zich voorbereiden voor den dienst des Woords in de Evangelische Kerken, weder toenam. Deze vermeerdering houdt gelukki ...

De Heraut
WINCKEL.
98 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Stemming over behoud van Godsdienstonderwijs. Volgens de Rhein-West f. Zeitung van 6 Jan. 1.1. werd te Buer-Wassel een stemming gehouden over de vraag, of men het Godsdienstonderwijs op de scholen wenscht te behouden of niet. 179 stemmen werden uitgebracht voor scholen zonder Godsdienstonderwijs, ...

De Heraut
WINCKEL.
99 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De Russische regeering kan er kennelijk maat' niet toe komen om de door den Czaar ondubbelzinnig toegezegde vrijheid van conscientie ook werkelijk toe te staan. De fAmerikaanscheJ Wachter meldt, dat de minister van Binnenlandsche zaken van plan is, de heilige Synode toe te staan de secte, die zic ...

De Heraut
WINCKEL.
102 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Gemengd Nieuws. Treffende vermaning. De Rechter Bailhacke van Cardiff Assires had dezer dagen een negentien jarig meisje, beschuldigd van kindermoord, te vonnissen. Op hare belofte dat zij na hare vrijlating uit de gevangenis naar eene Christelijke inrichting zou g ...

De Heraut
WINCKEL.
106 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Drankbestrijding in Rusland. Niettegenstaande de Russische schatkist millioenen 'sjaars verkreeg doordat de overheid het verkoopen van wodka (een soort brandewijn) als haar monopolie handhaafde, toch heeft de regeering besloten gedurende de mobilisatie het verkoopen van sterken drank geheel te ve ...

De Heraut
WINCKEL.
107 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In de stad Maagdenburg heeft het eerste infanterieregiment, dat het feest van zijn 75-jarig bestaan vierde, aan den Dom dier stad een gelcleurd raam ten geschenke gegeven, om een blijvend aandenken aan het gevierde feest te hebben. Het geschenk is ietwat Roomsch; toch pleit het voor den geest, we ...

De Heraut
WINCKEL.
108 woorden
van 110