GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.097 resultaten
Filteren
van 110
WINCKEL.
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De «maréchale" van het Heilsleger, mej. Catherine Booth, denkt zich iu den echt te begeven met «colonel" Clibborn, met wien zij reeds eenige jaren in Frankrijk arbeidde. Dit feit is aan het leger bij wijze van dagorder bekend gemaakt. In dit stuk heet het: »Na lang deze zaak in het licht Gods te ...

De Heraut
WINCKEL.
286 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Hoe het bij de bekeering van Lutherschen in de Oostzee-provinciën tot de Grieksche kerk toegaat, kan het volgende duidelijk maken: Een recruut, verleden najaar opgeroepen, deserteerde, ^°'t ^erd na vier dagen gevangengenomen en den «< ^hter ^te Ha^ overgeleverd De« .ond van de aanhoudin ...

De Heraut
WINCKEL.
328 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dnitscllland. Kiesrecht der Gemeenteleden. De Gereformeerde bond en de leer der verkiezing.De kerkelijke besturen van de Evangelische kerk van Duitschland, vooral in Pruisen, meenden een daad van grootmoedigheid te verrichten, teen zij den gemeenten de vrijheid gaven hare eigene leeraars t ...

De Heraut
WINCKEL.
1684 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De heer J. B. Triver te NeW-York, een man die bekend staat als iemand, die vele offers brengt voor Christelijke zaken, werd onlangs benoemd tot president van eene vereeniging voor inwendige zending. Hij bedankte daarvoor beleefdelijk en merkte daarbij op: »Ik begeer geen ander ambt dan dat van «b ...

De Heraut
WINCKEL.
139 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Volgens de Evangélick, is de grootste Zondagsschool waarschijnlijlc te vinden te Chicago, n.l. die welke uit-' gaat van de centrale zendingsvereeniging. Op hare lijst ijn 4500 leerlingen ingeschreven, waarvan er ell< en ondag 3000 opljomen Het zonderlingst van deze chool is, dat zij maar één o ...

De Heraut
WINCKEL.
206 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Hoe Goede Vrijdag en Paschen door Ritualisten wordt gehouden. Verderfelijke lectuur.Hoogkerkelijke bladen wijzen er met zekeren trots op, dat in het laatste jaar steeds meer Ritualistische godsdienstoefeningen gehouden worden, en dat dit bijzonder uitgekomen is bij de viering van ...

De Heraut
WINCKEL.
2717 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. tualisme. Londen. Voortgang van het Ri-Gering kerkbezoek teII. Onlangs stierf te Frome een tachtigjarig predikant; zijn begrafenis werd door meer dan 80 geestelijken en meer dan 100 gemeenteleden bijgewoond. Op zijn graf werd de Roomsche doodenmis gelezen; terwijl de gestorvene o ...

De Heraut
WINCKEL.
1497 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Onder de Sandwicheilanden in Au? tralië, is er een, genoemd Molokaï, dat tot verblijfplaats der melaatschen bestemd is. Op die eilanden komt deze ziekte zoo veelvuldig voor, dat men zich verplicht heeft gezien om degenen, welke met deze vreeselijke plaag zijn bezocht, af te zonderen op genoemd ei ...

De Heraut
WINCKEL.
181 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Het begin van een b e 1 a n g r ij k e n strijd.Gelijk te vetwachten was, is onder de Gereformeerden in Duitschland een strijd ontbrand over »de betrekkelijke wilsvrijheid." De Gereformeerde bond zoekt diegenen samen te binden, die eene betrekkelijke wilsvrijheid leeren en hen ...

De Heraut
WINCKEL.
1366 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Uit Berlijn. Een belangrijke vergadering.In de St.-Paulskerk te Berlijn wil men geschilderde glazen ter herinnering aan den gosten geboortedag van den Keizer laten zetten. Voor dit doel is reeds zooveel geld samengebracht, dat men niet alleen de ruimte waarin het altaar geplaa ...

De Heraut
WINCKEL.
749 woorden
van 110