GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.097 resultaten
Filteren
van 110
WINCKEL.
De doleerende kerk oan Oudewater in'tbegin der 17de eeuw.

De doleerende kerk oan Oudewater in'tbegin der 17de eeuw.

XIII. Poppios treedt op. De Raedt was met stille trom naar Haastrecht afgetrokken zonder afscheid te prediken, en zonder de Gereformeerde broederen te groeten. Den zosten Aug. kwam Poppius te Oudewater om in Levinus' beurt te predike ...

De Heraut
WINCKEL.
1216 woorden
Bnitenland.

Bnitenland.

Daitüchland. Een atheïst uit de Protestantenverein gebannen.— De beweging voor meer zelfstandigheid voor de Evangelische kerk.Opmerkelijk is hef^, dat in Duitschland Dr.Schwalb van Bremen genoodzaakt werd om voor zijn lidmaatschap van den Protestantenbond te bedanken. Hij had in een ...

De Heraut
WINCKEL.
1249 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Hoe het bij de bekeering van Lutherschen in de Oostzee-provinciën tot de Grieksche kerk toegaat, kan het volgende duidelijk maken: Een recruut, verleden najaar opgeroepen, deserteerde, ^°'t ^erd na vier dagen gevangengenomen en den «< ^hter ^te Ha^ overgeleverd De« .ond van de aanhoudin ...

De Heraut
WINCKEL.
328 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Men heeft in de Vereenigde Staten van Noord Amerika eene statistiek opgemaakt van de verschillende kerken en ssecten" die aldaar gevonden worden. Het bleek daaruit dat niet minder dan 128 kerkelijke gemeenschappen in Noord-Amerika gevonden worden. De Roomsche kerk telt de meeste leden en wel 61/4 ...

De Heraut
WINCKEL.
326 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Hulp bij den paus gezocht.De hertog van Norfolk heeft een officieuse zending naar den paus gehad om hem te verzoeken het Engelsche ministerie te steunen in zijne pogingen tot beteugeling van Ierland. In een Duitsch blad heette deze zending in hoofdzaak mislukt, omdat de paus slec ...

De Heraut
WINCKEL.
1095 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De Congregationalistische Unie. Over de sociale quaestie en over den Pentateuch.Schier geen vergadering, voor kerkelijke doeleinden samengeroepen, kan in Engeland gehouden worden, of de sociale quaestie wordt erin besproken. En geen wonder; want de kerkgenootschappen beginnen ste ...

De Heraut
WINCKEL.
1117 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een nieuwe vondst. Aartsbisschop Byrennios beweert, in een klooster te Damascus een handschrift van het Nieuwe Testament gevonden te hebben, dat even oud is, zoo niet ouder, dan de bekende Codex Sinaiticus. Indien dit bericht bevestigd wordt, kan dit manuscript onschatbare waarde hebben voor de t ...

De Heraut
WINCKEL.
239 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Op de jongste vergadering van de Algemeene Synode der Christelijk Gereformeerde kerk in N.-Amerika, werden omtrent den toestand der Gere formeerde kerk in de nieuwe wereld de volgende mededeelingen gedaan.»Wij hebben, naar luid dier oiScieele bronnen, in onze gemeenschap, 703 predikanten; ...

De Heraut
WINCKEL.
316 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Is het Oost-Afrikaansche volk anti-Duiisch? In de Nordd. Alg. Ztg. stond dezer dagen een getuigenis omtrent de Duitschgezindheid der Oost-Aiiikaan^che bevolking, gegeven door den zendeling Röhl die onlangs uit Belgisch-Fransche gevangenschap ontslagen werd. Röhl heeft den strijd in Roeanda mede d ...

De Heraut
WINCKEL.
479 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Franispijk. »De Fransche Alliantie", eene vereeniging, die ten doel heeft het gebruik der Fransche taal te bevorderen in de koloniën, besloot onlangs in Madagascar alleen Jezuïtenscholen te steunen. Men kan denken, dat de Protestanten hierover zeer gebelgd zijn en dat velen hun lidmaatschap van g ...

De Heraut
WINCKEL.
562 woorden
van 110