GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

197 resultaten
Filteren
van 20
WINCKEL
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

In Duitschland is men gewoon nieuw gebouwde schepen met de formule die bij den Christelijken doop gebruikt wordt, te doopen Velen zien daarin eene profanie of een misbruik van het heilige. Zoo schrijft de Kerkbode van Ehasz-Lotharingen dat daar waar het Christelijk gevoel zich krachtig doet gelde ...

De Heraut
WINCKEL
89 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Er zijn 400 Mahomedaansche missionairs in het begin van het vorige jaar uit Mahomedaansche kloosters naar Noord-Afrika getrokken, waarvan een honderdtal naar Oost-Afrika is gegaan. In vorige eeuwen heeft men den Islam met geweld zoeken uit te breiden; daar dit tegenwoordig moeilijk zou gaan, gebr ...

De Heraut
WINCKEL
109 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Ken kruistocht voor de Zondagsschool De Zondagsschool Unie in Engeland besloot tot het liouden van-een »crusade" met het doel, een som van f 300.000 saam te brengen. Deze som wil men besteden om de vermindering van het aantal Zondagsschoolleerlingen tegen te gaan door betere lokalen, betere onder ...

De Heraut
WINCKEL
122 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Gelijk in Duitschland, heeft men ook in Engeland veel last van de bandeloosheid der jeugd. Vele vaders zijn naar het front, en het gevolg is dat de kinderen zonder het noodige toezicht zijn en zich overgeven aan straatschenderij, terwijl het aantal misdaden, door kinderen gepleegd, toeneemt. Een ...

De Heraut
WINCKEL
123 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws, Hollandsche afstammelingen in Noord-Amerika. Dat New York door Hollanders gesticht is, is algemeen bekend. Onlangs is er een herdenkingsfeest gehouden door de club »The Holland Dames" in de wereldstad, waarvan millionairsvrouwen de voornaamste leden zijn, zooals de Vanderbilts, de ...

De Heraut
WINCKEL
146 woorden
Buitenland

Buitenland

Gemengd nieuws. 'China D'idtschgesind. Superintendent Boskamp schrijft uit-Tsingtau over de pro-üuitsche gezindheid der .Chineezen: «Geheel China, van den presi' dent tot den geringsten Koeli, staat aan den kant van Duitschland, " verklaart, de' Engelsche gezant Jo ...

De Heraut
WINCKEL
161 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Te New-York zijn 451 kerken of plaatsen waar Godsdienstoefeningen gehouden worden Tot de verschillende kerken behooren 664, 885 leden, terwijl de geheele bevolking op ruim twee millioeninwoners geschat wordt. De Church News Association heeft onlangs eene telling laten houden van de kerkbez ...

De Heraut
WINCKEL
166 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Kerken en scliolen onder den grond. Men heeft er op gewezen, dat de toestand die thans heerscht in die deelen van Frankrijk waar de oorlog woedt, eenige gelijkenis vertoont met die welke in de eerste eeuwen onzer jaartelling in Rome bestonden. De Christenen van Rome kwamen onder den grond in de c ...

De Heraut
WINCKEL
166 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

In Duitschland hebben zich voor 70 jaar de Baptisten gevestigd en tellen nu 200, 000 volwassen aanhangers. Alleen in Berlijn bezitten zij 7 kapellen. Nu is een getal van twee honderdduizend zielen op de vele millioenen van Duitschland niet veel. Maar toch is de propaganda der Baptisten niet van b ...

De Heraut
WINCKEL
172 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Gemengd nieuws. De Engelsche premier als voorlezer dienstdoende. In de maand Mei werd in de beroemde Westminster Abbey te Londen een dienst gehouden ter herdenking van het feit dat de koning aldaar werd gekroond.. Bij den dienst werd de taal van het Vorstendom Wale ...

De Heraut
WINCKEL
197 woorden
van 20