GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

197 resultaten
Filteren
van 20
WINCKEL
Buitenland

Buitenland

Engeland. Bekend is het, dat Engelands grootste staatsman Gladstone een brief schreef aan den paus, met het^doel, om hem te weerhouden zich uit te spreken over de geldigheid van de wijding der Anglicaansche bisschoppen.Hoeveel eerbied men voor den grijzen staatsman moge koesteren, wij meen ...

De Heraut
WINCKEL
487 woorden
Buitenland

Buitenland

Frankrijk. Een nieuw leven van Calvijn.De hoogleeraar Ë. Doumerque te Montauban wil een nieuwe levensbeschrijving van Calvijn in het licht zenden, die bij Bridel & Co., _te Lausanne zal verschijnen, wanneer er namelijk een genoegzaam aantal inteekenaars ...

De Heraut
WINCKEL
1312 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duiischland. Naar aanleiding van dan moord, gepleegd op den sjustizrath" Levy te Berlijn, door eenige halfwassen jongens, bespreekt men in vele kringen in Duitschland de vraag, wat met eene jeugd aan te vangen, die zich op eene dusdanige wijze openbaart ? Hier heef ...

De Heraut
WINCKEL
268 woorden
Buitenland.

Buitenland.

EngeSand. Beweging voor de Ar­ meniërs.In Engeland stijgt de vloed van verontwaardiging over de ontzettende vervolging waaronder de Armeniërs steeds gebukt gaan al beweren de organen van de Torypartij het tegendeel. Bijna dagelijks houdt men colossale meetin ...

De Heraut
WINCKEL
773 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Het oordeel van een Engelschman over de Transvaalsche toestanden.standen. Het is inderdaad verheffend op te merken, hoe men in Christelijke kringen in Engeland'toont aan de Transvalers recht te kunnen laten wedervaren, en dat niettegenstaande de nationale trots zich moet gekrenkt ...

De Heraut
WINCKEL
1569 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Chpistenvepvolging in Rusland. Vervolg, In het voorjaar van' 1895 werden de gevolgen van het besluit door de Dugobarzen genomen, om geen wapenen te dragen, openbaar. Conflicten met de regeering konden niet uitblijven, In hét dorp Rodionowka werd een anestant ...

De Heraut
WINCKEL
1178 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De bekende Londensche weezenverpleger Dr. Barnardo heeft aangeboden, om 1000 weeskinderen van vermoorde Armeniërs in zijne weeshuizen op het platte land van Engeland te verplegen. Of van dit aanbod zal worden gebruik gemaakt is nog de vraag. Want de Sultan belet het vertrek van de weezen der slac ...

De Heraut
WINCKEL
381 woorden
Buitenland.

Buitenland.

EngeBand. Een nieuwe schoolwet. In Engeland heeft men »Board-schools" en vrije scholen. De «Board-schools" worden op kosten der gemeenten uit dé algemeene kas onderhouden, terwijl de vrije scholen gemeenlijk door verschillende kerken onderhouden worden.Het s ...

De Heraut
WINCKEL
1572 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engelsnd. Het antwoord der Engelsche bisschoppen aan den paus.Wij hebben in dit blad medegedeeld, dat de paus, tot groote teleurstelling van Dr. Schaepman, in een bul »apostolicae curae", eenige maanden geleden aan de bisschoppen, der Anglicaansche kerk had ...

De Heraut
WINCKEL
852 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland, Een formuliergebed. Het antwoord der Anglicaansche bisschoppen aan den paus.De heer Joh. Matthews, secretaris van het Metropolitan Free Church 6öï/!««y, schreef dezer dagen het volgende: De Anglicaansche aartsbisschoppen hebben bekend gemaakt, dat zi een formuliergebed wil ...

De Heraut
WINCKEL
1223 woorden
van 20