GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

197 resultaten
Filteren
van 20
WINCKEL
Buitenland.

Buitenland.

Duiischland. Naar aanleiding van dan moord, gepleegd op den sjustizrath" Levy te Berlijn, door eenige halfwassen jongens, bespreekt men in vele kringen in Duitschland de vraag, wat met eene jeugd aan te vangen, die zich op eene dusdanige wijze openbaart ? Hier heef ...

De Heraut
WINCKEL
268 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Het oordeel van een Engelschman over de Transvaalsche toestanden.standen. Het is inderdaad verheffend op te merken, hoe men in Christelijke kringen in Engeland'toont aan de Transvalers recht te kunnen laten wedervaren, en dat niettegenstaande de nationale trots zich moet gekrenkt ...

De Heraut
WINCKEL
1569 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De bekende Londensche weezenverpleger Dr. Barnardo heeft aangeboden, om 1000 weeskinderen van vermoorde Armeniërs in zijne weeshuizen op het platte land van Engeland te verplegen. Of van dit aanbod zal worden gebruik gemaakt is nog de vraag. Want de Sultan belet het vertrek van de weezen der slac ...

De Heraut
WINCKEL
381 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engelsnd. Het antwoord der Engelsche bisschoppen aan den paus.Wij hebben in dit blad medegedeeld, dat de paus, tot groote teleurstelling van Dr. Schaepman, in een bul »apostolicae curae", eenige maanden geleden aan de bisschoppen, der Anglicaansche kerk had ...

De Heraut
WINCKEL
852 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland, Een formuliergebed. Het antwoord der Anglicaansche bisschoppen aan den paus.De heer Joh. Matthews, secretaris van het Metropolitan Free Church 6öï/!««y, schreef dezer dagen het volgende: De Anglicaansche aartsbisschoppen hebben bekend gemaakt, dat zi een formuliergebed wil ...

De Heraut
WINCKEL
1223 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Een nieuw bedehuis voor den gewezen hofprediker Stöcker opgericht. De ïRef. Kirchenzeitung in andere hand e n.Den lyden December is te Berlijn een bedehuis in gebruik genomen, dat er van getuigt, dat toch niet alle Duitschers naar de oogen van de grooten der aarde zien, als he ...

De Heraut
WINCKEL
1034 woorden
Buitenland.

Buitenland.

EOBeiand. Vergadering van het Church Congres. I. In October van het verloopen jaar. kwam het congres van de Episcopale kerk te Birmingham samen. In die stad waarin de industrie^ zulk eene hooge vlucht nam, heeft in de Episcopale kerk de laag-kerkelijke richti ...

De Heraut
WINCKEL
990 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Den 5den December van het vervlogen jaar was het ICX3 jaren geleden dat de Girondijn Rabaut St. Etienne ter dood werd gebracht, omdat hij niet voor het doodvonnis dat over Koning Lodewijk XVI door de nationale conventie werd uitgesproken, had willen stemmen. Rabaut was de zoon van den bekenden Pa ...

De Heraut
WINCKEL
417 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een sociaal democraat in Frankrijk met name Javers klaagde er onlangs over dat de anti-clericale richting die door de meerderheid van het Fransche volk gevolgd wordt, treurige gevolgen na zich sleepte. Hij zeide «De leeken Republiek" heeft aan het volk de troost van den Godsdienst ontnomen, maar ...

De Heraut
WINCKEL
401 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Ue hartewensch van kardinaal Lavigcrie, oin op de ruïnen van Karthago's Amphitheater, waar zoovele Christelijke martelaren den dood vonden, een Christelijke kapel te zien verrijzen, is vervuld. In het jaar 1831 ontdekte men bij het doen van op gravingen een onderaardsch gewelf, dat gediend had to ...

De Heraut
WINCKEL
305 woorden
van 20