GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Buitenland.

Buitenland.

Noord-Amedka. Uit het jongste werk van Dr. S chaff. II. De constitutie der Vereenigde Staten van Noord-Amerika verklaart in art. VI, »dat al de senatoren en volksvertegenwoordigers, leden der wetgevende lichamen der onderscheidene staten, en alle ambtsdragers ...

27 mei 1888
De Heraut
WlNCKEL.
1957 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Ongeveer een jaar geleden, werd bijna algemeen in de bladen verzekerd, dat de kroonprins van Denemarken, die in het huwelijk getreden was met eene prinses van Orleans, beloofd had, de kinderen die hij krijgen mocht, in de Roomsche kerk te laten opvoeden. Nu wordt medegedeeld dat de jong geboren z ...

28 augustus 1887
De Heraut
WlNCKEL.
450 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Hongarije. Eene Gereformeerde opleidingsschool.De Synode der Hongaarsche Gereformeerde kerk heeft in beginsel besloten tot het stichten van eene philosophische faculteit te Debreczin, met het doel om jongelieden voor het leeraarschap aan de gymnasiën op te leiden. Reeds is een kapitaal van ...

22 mei 1892
De Heraut
WlNCKEL.
1002 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Eag; eland. Algemeene vergadering der Vrij e SchotscheKerk. Den 26sten Mei zal in de jaarboeken van de geschiedenis van Schotlands Vrije Kerk met een zwarte kool geteekend zijn.In de eerste plaats is toen door de algemeene vergadering een declaratory act aangenomen, die dienst moet doen al ...

17 juli 1892
De Heraut
WlNCKEL.
1336 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Franlirijk De kardinaal Lavigerie. De Fransche Roomsche geestelijkheid leed en groot veilies door het afsterven van den ardinaal Lavigerie. Hij was vooral m de aatste jaren een van de meest gevierde manen die de Roomsche kerk bezit. Vooral aakte hij zich bekend door zijn strijd tegen e slavernij, ...

11 december 1892
De Heraut
WlNCKEL.
2282 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Ënifeland. Centralisatiezucht in de Anglicaangche kerk. De Engelsche Episcopale kerk heeft hare vertakkingen niet enkel in die drie vereenigde KoninKrijken van Groot-Brittanje waarover het Engelsche koningshuis den scepter zwaait, maar ook in de koloniën van Azië, ...

20 december 1891
De Heraut
WlNCKEL.
1164 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Franhr^k. Een Réveil. Kentering der publieke opinie omtrent den godsdienst. Scepticisme van de Sarcey De Pressensé. Er is eene geestelijke opwekking in de kerken van Tarn ontstaan. In de kerken van Bellegarde, Lacaze, Viane, Vabre, Gijounet worden samenkomsten gehouden, die soms tot middernacht d ...

3 mei 1891
De Heraut
WlNCKEL.
1365 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Algemeen gebed voor hetherstel van Spurgeon.In het jongste nummer van Spurgeon's orgaan: Sword and Trowel wordt medegedeeld hoe veel gebed er voor het herstel van den geliefden gevaarlijk kranken leeraar is. Er is wellicht in de geschiedenis der kerk geen voorbeeld geweest van zu ...

9 augustus 1891
De Heraut
WlNCKEL.
292 woorden
Buitenland

Buitenland

OiaiischSand. Uit Hamburg. De volgende woorden werden op het jongste zendingsfeest te Hermannsburg door een grijsaard van 86 jaren uitgesproken. Zij hangen een eenvoudig tafereel op van de geestelijke ellende in de stad Hamburg.Is Hamburg eene Christelijke s ...

22 december 1895
De Heraut
WlNCKEL.
474 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Een oordeel over de Transvaalsche gebeurtenis.Het is ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat men in Christelijke kringen in Engeland anders over Jameson's schanddaad denkt, dan dat dit in de pers gedaan wordt. Althans The Indeendent betoogt, dat Dr ...

19 januari 1896
De Heraut
WlNCKEL.
1068 woorden
van 8