GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Ongeveer een jaar geleden, werd bijna algemeen in de bladen verzekerd, dat de kroonprins van Denemarken, die in het huwelijk getreden was met eene prinses van Orleans, beloofd had, de kinderen die hij krijgen mocht, in de Roomsche kerk te laten opvoeden. Nu wordt medegedeeld dat de jong geboren z ...

De Heraut
WlNCKEL.
450 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Noord-Amedka. Uit het jongste werk van Dr. S chaff. II. De constitutie der Vereenigde Staten van Noord-Amerika verklaart in art. VI, »dat al de senatoren en volksvertegenwoordigers, leden der wetgevende lichamen der onderscheidene staten, en alle ambtsdragers ...

De Heraut
WlNCKEL.
1957 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk. Resultaten van het onderwijs in de «onafhankelijke zedeleer" in de openbare scholen.In het jaar 1882 werd in Frankrijk de wet op het leeken-onderwijs doorgedreven. Inplaats van geestelijke broeders en zusters, die op de meeste scholen onderwijs gaven, moesten er leeken komen, en ...

De Heraut
WlNCKEL.
1547 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Franhr^k. Een Réveil. Kentering der publieke opinie omtrent den godsdienst. Scepticisme van de Sarcey De Pressensé. Er is eene geestelijke opwekking in de kerken van Tarn ontstaan. In de kerken van Bellegarde, Lacaze, Viane, Vabre, Gijounet worden samenkomsten gehouden, die soms tot middernacht d ...

De Heraut
WlNCKEL.
1365 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Algemeen gebed voor hetherstel van Spurgeon.In het jongste nummer van Spurgeon's orgaan: Sword and Trowel wordt medegedeeld hoe veel gebed er voor het herstel van den geliefden gevaarlijk kranken leeraar is. Er is wellicht in de geschiedenis der kerk geen voorbeeld geweest van zu ...

De Heraut
WlNCKEL.
292 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Ënifeland. Centralisatiezucht in de Anglicaangche kerk. De Engelsche Episcopale kerk heeft hare vertakkingen niet enkel in die drie vereenigde KoninKrijken van Groot-Brittanje waarover het Engelsche koningshuis den scepter zwaait, maar ook in de koloniën van Azië, ...

De Heraut
WlNCKEL.
1164 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Hongarije. Eene Gereformeerde opleidingsschool.De Synode der Hongaarsche Gereformeerde kerk heeft in beginsel besloten tot het stichten van eene philosophische faculteit te Debreczin, met het doel om jongelieden voor het leeraarschap aan de gymnasiën op te leiden. Reeds is een kapitaal van ...

De Heraut
WlNCKEL.
1002 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Eag; eland. Algemeene vergadering der Vrij e SchotscheKerk. Den 26sten Mei zal in de jaarboeken van de geschiedenis van Schotlands Vrije Kerk met een zwarte kool geteekend zijn.In de eerste plaats is toen door de algemeene vergadering een declaratory act aangenomen, die dienst moet doen al ...

De Heraut
WlNCKEL.
1336 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Franlirijk De kardinaal Lavigerie. De Fransche Roomsche geestelijkheid leed en groot veilies door het afsterven van den ardinaal Lavigerie. Hij was vooral m de aatste jaren een van de meest gevierde manen die de Roomsche kerk bezit. Vooral aakte hij zich bekend door zijn strijd tegen e slavernij, ...

De Heraut
WlNCKEL.
2282 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N.-Anierika. iets over het schoolwezen in de Vereenigde Staten. De paus en het Katholiekencongres te Chicago. Goederen in de doode hand.Het »wereld-schoolcongres" dat te Chicago bij gelegenheid van de tentoonstelling gehouden wordt, heeft als van zelf de aandacht gevestigd op het Amerikaan ...

De Heraut
WlNCKEL.
1267 woorden
van 8